Slovenija

Slovenija

Slovenija

Vesolje kot velikanski možgani?

Vesolje kot velikanski možgani?

Znanstveniki in pisci znanstvene fantastike že desetletja zagovarjajo idejo, da je rast vesolja podobna rasti velikanskih možganov. Najnovejše računalniške simulacije kažejo, da za to lahko obstajajo dokazi.

Vesolje bi se lahko v skladu z raziskavo, objavljeno v časopisu Nature’s Scientific Report, razvijalo in raslo tako kot vsi drugi sistemi, naj bodo veliki ali majhni. Razvoju vseh sistemov naj bi vladali isti temeljni zakoni, naj gre za rast socialnih omrežij, razvoj možganov ali širjenje galaksij.

Rast možganov in računalniških omrežij

Izsledki računalniške simulacije so pokazali, da sta “dinamika naravne rasti” oziroma način razvoja sistemov enaka za različne vrste mrež, kot so na primer splet, človeški možgani ali socialno omrežje.

Pretekle raziskave so pokazale, da možganske in spletne povezave delujejo precej podobno. V raziskavah so merili stopnjo aktivnosti na deset tisočih možganskih predelih. Odkrili so, da ima večina vozlišč le nekaj povezav, medtem ko se v manjše število vozlišč steka ogromno povezav. Ta “superpovezana” vozlišča se obnašajo kot nekakšna središča. Pri spletu bi bila lahko navadna vozlišča manjše spletne strani, večja središča pa zelo priljubljene spletne strani, kot sta Google ali Wikipedia. Kljub tej funkcijski podobnosti pa še nihče ni razvil enačbe, ki bi natančno opisovala rast računalniških omrežij skozi čas.

mozgani1

Razvoj vesolja

Znanstveniki so lahko z uporabo Einsteinove teorije relativnosti sledili korakom razvoja vesolja od “samega začetka” pred 14 milijardami let pa vse do danes.

Ekipa Dmitrija Krioukova, soavtorja raziskave, se je spraševala, ali bi lahko pospešena rast vesolja dala vpogled v način rasti socialnih omrežij in možganskih povezav ter omogočila boljše poznavanje rasti sistemov.

Simulacija teh sistemov je izdelana na podlagi modela vesolja na samem “začetku”, kmalu po velikem poku. Prek nje so preučevali, kako so se kvantne enote prostora in časa vzročno-posledično povezovale v mreže. Nato so simulirali rast vesolja skozi čas in opazovali, kako so se razvijale povezave med materijo v galaksijah.

vesolje1

Ko so primerjali rezultate simulacije vesolja z rastjo socialnih omrežij in možganskih povezav, so odkrili, da so se vsa omrežja širila podobno.

Ta podobnost verjetno ne more biti naključje. Za resnično razumevanje procesov v naravi kljub vsemu nekaj manjka. Manjka nam še neodkrit zakon, ki vlada rasti in spreminjanju vseh omrežij, od najmanjših celic do največjih galaksij. Odkritje tega zakona še čaka znanstvenike v prihodnosti.

________________

Vira:
http://www.space.com/18630-universe-grows-like-brain.html
http://www.livescience.com/3777-study-brain-works-internet.html