Slovenija

Slovenija

Slovenija

Organizacija in struktura

Mednarodna organizacija Nova Akropola s sedežem v Bruslju povezuje društva iz različnih držav, ki so podpisala njeno ustanovno listino in delujejo v skladu z njenimi načeli delovanja. Nova Akropola je nepridobitno društvo, ki je kot tako priznano s kraljevim odlokom št. 3/12-941/S z dne 12. februarja 1990, sprejetim v skladu z zakonom Kraljevine Belgije št. 25/10/19. Vpisana je v mednarodni register društev (glej belgijski uradni list Moniteur št. 48 z dne 9. marca 1990, str. 4489).

Njena struktura zagotavlja spoštovanje različnosti, avtonomije in pobude vsake njene članice.

Njeno delovanje omogoča popolno neodvisnost od političnih, verskih ali finančnih interesov. Vsako društvo je odgovorno pred oblastmi svoje države in spoštuje mednarodno zakonodajo o društvih.

Skupno vodstvo Mednarodne organizacije v skladu z njenimi statuti sestavlja po en predstavnik posameznega društva na lokalni ravni. Med njegovimi najbolj usposobljenimi člani so izvoljeni člani mednarodnega izvršnega sveta, ki usklajuje in sprejema potrebne ukrepe za izvajanje dogovorov, sklenjenih na vsakoletnem srečanju skupščine.

Od leta 1992 je predsednica mednarodne organizacije Delia Steinberg Guzmán. Organizacija trenutno deluje v več kot 50 državah.

Kako se financiramo

Vsaka članica je ustanovljena v skladu z zakoni države, v kateri deluje in je finančno neodvisna.

Nova Akropola na mednarodni ravni deluje z omejenimi finančnimi sredstvi in njeno delo z razpoložljivimi sredstvi podpirajo članice na lokalni ravni.

Financira se s članarinami, dejavnostmi ter zasebnimi in javnimi donacijami.

Na mednarodni ravni v vsaki državi, kjer deluje, spodbuja prednostne lokalne projekte za pomoč mladim, izobraževalne projekte in projekte za varovanje okolja. Vključitev v te projekte članom hkrati pomaga razvijati lastne potenciale.

Nova Akropola na mednarodni ravni pri nekaterih projektih po potrebi sodeluje tudi z ustanovami, ki delujejo po podobnih načelih.

Nova Akropola - nova-akropola-med-pred-carlos-adelantado-puchalCarlos Adelantado je bil rojen v Castellónu (Španija) 1. januarja 1964.

Pri 19 letih se je vpisal na študij filozofije in zanimanje zanjo ga je tedaj pripeljalo tudi do šole filozofije Nova Akropola v njegovem mestu. Zavzeto se je posvetil študiju, pa tudi organizativnemu delu v njej. Za 23 let je prevzel vodenje te podružnice ter v tem okviru zagnal kulturne in socialne prostovoljne projekte v kulturnem centru Castalia. Prevzel je tudi koordinacijo organizacije Nova Akropola za vzhodno regijo. Obenem se je posvetil preučevanju in poučevanju filozofije, pri čemer je pridobil diplomo specialista za vzhodno in zahodno filozofijo, ki jo podeljuje Mednarodna organizacija Nova Akropola s sedežem v Bruslju.

Več kot 30 let je poučeval različne predmete iz programa šole filozofije Nova Akropola. Sodeluje tudi pri kongresih in konferencah, kjer poudarja način prenosa filozofije v prakso in potrebo po tem, da se filozofija ustrezno osredotoči na težave sodobnega sveta.

Leta 2013 se je preselil v Madrid, da bi prevzel vodenje centrale Nove Akropole v Španiji in opravljal vodstvene naloge na nacionalni ravni. Spodbuja dejavnosti širjenja bogate umetniške in zgodovinske dediščine Madrida, pa tudi druge kulturno obarvane projekte.

Leta 2017 je bil imenovan za namestnika mednarodne predsednice OINA in leta 2020 za mednarodnega predsednika.

Nova Akropola - nova-akropola-delia-steinberg-guzmanDelia Steinberg Guzmán se je rodila v Buenos Airesu (Argentina) leta 1943. Leta 1974 se je preselila v Španijo, kjer je leta 1975 dobila špansko državljanstvo.

Študiji in diplome

Glasbeno šolanje je začela v otroštvu, pri sedemnajstih letih pa je zaključila študij klavirja in kompozicije na nacionalnem glasbenem konservatoriju v Buenos Airesu.

Več let se je izpopolnjevala pri argentinski pianistki Flori Nudelman in pozneje še pri ruskem mojstru Hubertu Brandenburgu.

Na univerzi v Buenos Airesu je diplomirala iz filozofije.

Zaradi zanimanja za kulturo in izobraževanje kot način oblikovanja človeka je preučevala še druga področja, zato je obiskovala tečaje arheologije, zgodovine, zgodovine glasbe, bioenergetske medicine in drugih vrst naravnih terapij.

Glasbene dejavnosti

Pri desetih letih je imela prvi javni koncert in od tedaj je bila pogosto izbrana za klavirske nastope, ki so jih prirejale različne organizacije, kot so Krščansko mladinsko združenje, Mladi argentinski koncertanti, Ustanova za umetniško kulturo, Nove glasbene vrednote, Društvo Harmonicus, podsekretariat za kulturo ministrstva za izobraževanje Republike Argentine, ustanova Promociones Musicales ter druge javne in zasebne ustanove.

Imela je številne koncerte v dvoranah različnih ustanov, nastopala pa je tudi na številnih radijskih in televizijskih oddajah v Argentini in drugih ameriških državah, pri čemer je v vsem tisku požela veliko dobrih recenzij.

Ob 30. obletnici smrti Mauricea Ravela je skupaj z drugimi umetniki in novinarji sodelovala v poklonitvi umrlemu glasbeniku, ki jo je priredilo Argentinsko središče inženirjev 7. julija 1967.

Leta 1988 je ustanovila glasbeni inštitut Tristan, katerega cilj je spodbujati mednarodno preučevanje glasbe in na katerem poučuje klavir. Za zdaj je inštitut dejaven v Španiji, Braziliji, Franciji, Izraelu in Nemčiji, težišče pa je na poučevanju.

Od tedaj je vodila tudi tečaje glasbe v Španiji, s poudarkom na Bachovih, Mozartovih, Wagnerjevih, Chopinovih in Schumannovih delih.

Da bi spodbudila nove glasbene vrednote, je leta 1975 uvedla mednarodno klavirsko tekmovanje, poimenovano po njej. V njem je tudi članica žirije, cilj tekmovanja pa je med drugim spodbujati mlade poklicne glasbenike h glasbeni življenjski poti. Mednarodno klavirsko tekmovanje »Delia Steinberg« poteka vsako leto v Madridu (Španija), na njem pa sodelujejo mladi pianisti z vsega sveta.

Poučevanje in raziskovanje

Leta 1966 je začela predelovati celotni študijski načrt mednarodnega društva Nova Akropola pod vodstvom njenega ustanovitelja prof. Jorgeja Ángela Livrage. Pozneje je postala predavateljica za zgodovino, filozofijo morale, simbolizem, zgodovino religij, vzhodno filozofijo, metafizično estetiko, govorništvo ter preostale teme iz študijskega programa društva. O navedenih temah je pripravila tudi pedagoške priročnike.

Med drugim je vodila tudi tečaje usposabljanja za predavatelje Nove Akropole.

Tečaje, predavanja in seminarje je imela v različnih evropskih, ameriških in azijskih državah o z naslovi tem, kot so »Stare civilizacije in njihove skupne točke«, »Bolečina in njeni vzroki«, »Ezoterične tradicije o izvoru človeka in univerzuma«, »Ključi astrologije«, »Filozofija za življenje«, »Mladostniška tesnoba«, »Astrologija in psihologija«, »Egipt: način mišljenja, življenje in religija«, »Iniciatska pot Santiaga«, »Zapuščina templarjev«, »Metafizična lepota ženske«, »Tradicija in čas«, »Muzikoterapija«, »Kromoterapija« itn.

Od leta 1977 je bilo izdanih 25 zbirk z literarnega natečaja za literarne zgodbe, ki ga je ustanovila v Španiji in katerega delovanje spodbuja. Je tudi članica žirije, ki jo sestavljajo pomembni pisci literarnih zgodb.

Od leta 1972 do leta 1991 je bila predsednica Nove Akropole v Španiji in v tem obdobju se je kulturna dejavnost društva razširila v več kot trideset španskih mest.

V tem času je spodbujala poučevanje in raziskovanje na različnih področjih:

 • otroci in mladostniki: tabori, ekskurzije, pripovedovanje pravljic, delavnice uvoda v filozofijo kot vzgojno sredstvo ipd.;
 • zdravstvo: zdravniške ordinacije in integralne terapije, programi stalnega izpopolnjevanja in raziskovanja za zdravnike, sanitarne tehnike, terapevte ipd., delavnice uglednih strokovnjakov za akupunkturo, lasersko terapijo, homeopatijo, magnetno terapijo ipd.;
 • socialno delovanje: tečaji in delavnice za usposabljanje v prostovoljstvu, dejavna vključitev v ekološke in socialne programe, pomoč pri naravnih nesrečah, zavetišča za živali ipd., v sodelovanju z uradnimi ustanovami.

Vse dejavnosti so potekale na nacionalni in mednarodni ravni.

Od leta 1975 do leta 1991 je bila tudi koordinatorica dejavnosti Nove Akropole v Evropi. Po smrti ustanovitelja prof. Jorgeja Ángela Livrage leta 1991 je bila izvoljena za mednarodno predsednico društva ter tako prevzela vodenje in koordinacijo kulturne in izobraževalne dejavnosti Nove Akropole v vseh državah, v katerih je bila ustanovljena.

Umrla je na Mallorci leta 2023.

Objave

Objavila je več člankov v revijah in časopisih o filozofskih, glasbenih, zgodovinskih in kulturno obarvanih temah.

Leta 1972 je v Španiji ustanovila revijo »Cuadernos de Cultura«, v kateri objavlja številne članke in tematske sklope, kot so »Med nami«, »Na koncu dneva«, »Naj podelimo z vami«, »Vprašajmo se«, katerih namen je spodbujanje praktičnega udejanjanja filozofije v vsakdanjem življenju.

Od leta 2000 je bila tudi urednica revije »Esfinge«, ki ima visoko naklado v Španiji ter številnih srednjeameriških in južnoameriških državah.

Objavljene knjige in priročniki

Napisala je več kot trideset knjig in priročnikov o praktični filozofiji, psihologiji, starih civilizacijah, astrologiji itn. Med njimi naj izpostavimo:

 • Los Juegos de Maya (Madrid, 1ª ed. 1980, 2ª ed. 1982) (Igre Maje)1
 • Hoy ví… (Madrid, 1ª ed.) (Danes sem videla …)
 • Me dijeron que … (Madrid, 1ª ed. 1984) (Dejali so mi, da …)
 • El héroe cotidiano (Madrid, 1ª ed. 1996, 2ª ed. 2002) (Vsakodnevni heroj)
 • Amor platónico, amor sexual (Lima, 1998) (Platonska in telesna ljubezen)
 • ¿Por qué creer en la reencarnación? (Lima, 1999) (Zakaj verjeti v reinkarnacijo?)
 • Razones para ver la vida con optimismo (Lima 1999) (Razlogi za optimističen pogled na življenje)
 • El arte de saber elegir (Lima, 2002) (Umetnost izbire)
 • La belleza metafísica de la mujer (Lima 2002) (Metafizična lepota ženske)
 • El alma de la mujer (Madrid, 2002) (Duša ženske)
 • Libertad e inexorabilidad (Madrid, 2002) (Svoboda in neizogibnost)
 • El carácter según los astros (Madrid, 2002) (Značaj glede na zvezde)
 • Esoterismo práctico (Madrid, 2002) (Praktični ezoterizem)
 • La vida después de la muerte (Madrid, 2002) (Življenje po smrti)
 • Filosofía para vivir (Madrid, 2005) (Filozofija za življenje)
 • ¿Qué hacemos con el corazón y la mente? (Madrid, 2005) (Kaj počnemo s srcem in razumom?)
 • ¿Soy libre realmente? (Lima, 2005) (Sem res svoboden?)
 • Pensamientos (Lima, 2007) (Misli)

Vsa dela so objavljena v španščini ter prevedena v francoščino, angleščino, nemščino, turščino, ruščino, češčino, grščino in druge jezike.

Od leta 1995 je vodila objave letopisa dejavnosti Nove Akropole v oseminštiridesetih državah, v katerih društvo neposredno deluje in je vključeno v družbo na področjih kulture, ekologije, glasbe, medicine, borilnih veščin in socialne problematike. Pri tem jo že več kot štirideset let vodi težnja po enotnosti in hkratnem ohranjanju raznolikosti.

Letopis dejavnosti je objavljen v španščini in angleščini, izhaja pa po vsem svetu na zasebni in institucionalni ravni.

Priznanja

Kot predsednica Nove Akropole je za svoje delo leta 1980 prejela srebrno medaljo za znanost, umetnost in književnost, ki jo podeljuje Akademsko združenje za izobraževanje in spodbude pod okriljem Francoske akademije.

_______________________

1 V slovenščino so prevedena le nekatera dela, zato so nekateri prevodi naslovov v oklepajih le informativni.

Nova Akropola - nova-akropola-prof-jorge-angel-livragaProf. Jorge Ángel Livraga z italijanskimi koreninami se je rodil v Buenos Airesu leta 1930. Na tamkajšnji univerzi je študiral medicino, umetnostno zgodovino in filozofijo. Umrl je v Madridu leta 1991.

Njegov cilj je bil po lastnih navedbah v petdesetih letih prejšnjega stoletja ustanoviti šolo filozofije “na klasični način”, katere namen bi bil prenašanje znanja o različnih duhovnih in filozofskih tradicijah človeštva ter udejanjanje klasičnega ideala filozofije kot načina humanejšega in celovitejšega življenja.

Vse življenje je posvetil spodbujanju sožitja med posamezniki in ljudstvi, boju proti materialni in moralni bedi svojih sodobnikov ter branjenju svobode vesti in izražanja tam, kjer sta bili ogroženi.

Objavil je veliko del – študije različnih kultur in civilizacij, romane, filozofske eseje in razmišljanja o sodobnem svetu ter številne članke. Za svoje delo je med drugim leta 1976 prejel pariški križ za umetnost, znanost in književnost, postal pa je tudi član akademije Burckhardt. Leta 1951 je prejel prvo nacionalno argentinsko nagrado za poezijo.

Jorge Ángel Livraga je življenje posvetil humanističnemu idealu, ki za nas še naprej ostaja navdih in spodbuda. Ob smrti je vse svoje premoženje, tj. rojstno hišo in zbirko umetniških predmetov za muzej, zapustil društvu.

Dela

V delih Jorgeja Ángela Livrage je poudarjena težnja, da bi bila znanje in filozofija dostopna kar najširšemu bralstvu, namen pa je jasno pedagoški. Zato njegova številna dela, ki so plod intelektualnega napora, zajemajo zbirke njegovih predavanj in konferenc o najrazličnejših temah, ki pa imajo eno samo vodilno nit – tj. potreba po prebuditvi posameznikove zavesti v vsakem človeku.

Dela1:

 • Lotos: 1952 (Nacionalna argentinska nagrada za poezijo)
 • Ankor el Discípulo: Madrid, založba Cunillera, 1972 (Ankor, učenec)
 • El alquimista: tras la imagen de Giordano Bruno: Madrid, založba Cunillera, 1974, ISBN 84-230-0041-9 (Alkimist: skozi podobo Giordana Bruna)
 • Fundamentos del ideal acropolitano: Madrid, Editorial Nueva Acrópolis, 1982 (Temelji akropolitanskega ideala)
 • El teatro mistérico en Grecia. I La Tragedia: Madrid, Nueva Acrópolis, 1987, ISBN 84-85982-28-2 (Misterijsko gledališče v Grčiji. I Tragedija)
 • Los mitos del siglo XX: 1982 (Miti XX. stoletja)
 • Möassy, el perro: Madrid, Nueva Acrópolis, 1990 (Möassy, pes)
 • Tebas: Madrid, Nueva Acrópolis, 1990, ISBN 84-85982-26-6 (Tebe)
 • Los Espíritus Elementales de la Naturaleza: Barcelona, Nueva Acrópolis, 1995, ISBN 84-85982-19-3 (Elementalni duhovi narave)
 • El ideal político (Politični ideal)

Zbirke

 • Magia, Religión y Ciencia para el tercer milenio (predavanja, deli od I do IV): Madrid, Nueva Acrópolis, 1982 (Magija, religija in znanost za tretje tisočletje)
 • Cartas a Delia y Fernando: Madrid, Nueva Acrópolis, 1981, ISBN 84-300-4075-7 (Pisma Deliji in Fernandu)
 • Peligros del racismo: Madrid, Nueva Acrópolis, 1997 (soavtor) (Nevarnosti rasizma)
 • Pensamientos: Madrid, Nueva Acrópolis, 1982, ISBN 84-85982-02-9 (Misli)

________________________

1 Dela še niso prevedena v slovenščino. Prevodi naslovov v oklepajih so le informativni.