Slovenija

Slovenija

Slovenija

Egipčanski Stonehenge

Egipčanski Stonehenge

egipcanskistonehengeOb besedi Stonehenge po navadi pomislimo na skrivnostne megalite, ki se nahajajo v Veliki Britaniji. Vendar to ni edino nahajališče tega nepojasnjenega misterija. Egipt, ki že sam po sebi predstavlja veliko uganko, nam je pred približno nekaj desetletji lahko postregel še z eno.

Čeprav je bilo skupino pokončnih kamnov mogoče opaziti že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, je ameriški antropolog Fred Wendorf šele leta 1990 začel proučevati lokacijo Nabta Playa v Egiptu. Nabta Playa je kotlina, ki je bila v neolitski dobi jezero. Po osmih letih raziskovanja je Wendorf objavil, da so odkrili najstarejše astronomsko orientirane megalite.

egipcanskistonehenge1Prvo skupino tvori devet menhirjev dimenzij 3 x 2 x 0.5 metra, ki se raztezajo v smeri sever-jug, med seboj pa so oddaljeni okoli sto metrov. Severno od te skupine se nahaja tako imenovani »koledarski krog«, ki je sestavljen iz vrste manjših peščenih plošč, razporejenih v krog s premerom štiri metre.

Znotraj kroga se nahaja osem večjih kamnov, zloženih v pare. Kamni so v parih postavljeni tako, da med njimi ostane prostor, ki tvori svojevrstna vrata. Ena premica, ki gre skozi dva para vrat, nakazuje smer sever-jug, druga premica pa se sklada z izračunanim mestom vzhoda Sonca na dan poletnega solsticija pred šest tisoč leti. V središču kroga se nahaja še šest pokončnih plošč, zloženih v dve liniji, katerih morebitni astronomski namen še ni razjasnjen. Zanimivo je, da so vsi kamni postavljeni tako, da nobeden ne meče sence, kadar je Sonce v zenitu.

egipcanskistonehenge2Med najzanimivejše dele Nabta Playe spada skupina tridesetih struktur, ki se razprostirajo na področju, velikem 500 x 200 metrov. Vsaka od struktur je sestavljena iz skupine stožčastih, grobo obdelanih, pokončnih blokov peščenjaka. Skupaj oblikujejo ovalno tvorbo, ki ima na sredini eno ponekod pa tudi dve veliki poševni kamniti plošči. Pod središčem plošč največje strukture, na globini štirih metrov, so našli kamen, izklesan v obliki krave. Ta skulptura danes velja za najstarejšo v Egiptu.

Na področju niso našli nobenih človeških ostankov, čeprav so izkopavali precej globoko. Wendorf je našel le nekaj grobnic, v katerih se nahajajo ostanki živine.

Ta odkritja kažejo na možno povezavo prebivalstva Nabta Playe s prebivalci na obali Nila, ki so častili božanstva Apis, Hator in Nut ter jih upodabljali v obliki bika oziroma krave.

egipcanskistonehenge3