Slovenija

Slovenija

Slovenija

Platon

Velikost: 27,5 cm x 9,5 cm x 5cm

Platon se je rodil v drugi polovici maja leta 427 pr. n. št., ravno ko so na Delosu slavili rojstvo Apolona, zato so mu pozneje nadeli vzdevek Apolonov sin in glasnik. Platon je želel celo svoje življenje pomagati ljudem najti pot do metafizične filozofije. Med tedanjimi strogo racionalnim Grki je spodbujal razumsko iskanje jasnih pojmov, po metodi, pri kateri so se spopadala različna stališča, zato je za njegovo filozofijo značilen dialog oziroma dialektika (diálektos). Platon je bil izjemen starogrški filozof in je imel odgovore na vprašanja, ki pestijo tudi vsakdanjega človeka, zato so Platonova dela vedno aktualna. V grško kulturo in literaturo je kot začetnik filozofske vede prinesel veliko osvežitev − od praktične do metafizične filozofije, na elementih katere temelji tudi današnja filozofija, saj je stara Grčija zibelka današnje evropske kulture.