Slovenija

Slovenija

Slovenija

Higieja

Nacionalni arheološki muzej, Atene,

Velikost: 9 cm x 11 cm

Higieja, darovalka zdravja, je bila hči Asklepija, boga zdravilstva in njegove soproge Epione. Upodabljali so jo kot mlado žensko, ki kači, simbolu medicine, ponuja čašo vode. Od tod izvira izraz higiena, ki je kot zdravstvena preventiva imela pri starih Grkih velik pomen.