Slovenija

Slovenija

Slovenija

Hipokratova prisega

Hipokrat, najznamenitejši antični zdravnik, 460–377

Velikost: 20 cm x 29 cm

Rojen je bil na grškem otoku Kosu. Zaradi svojega racionalnega, analitičnega pristopa k opazovanju in sklepanja velja za utemeljitelja medicine kot naravne znanosti. Pripadal je medicinski šoli asklepijadov, ki je slovela po visokih moralnih načelih. Ta načela so vključili tudi v t. i. Hipokratovo prisego.