Slovenija

Slovenija

Slovenija

Origami

origami1Origami je umetnost prepogibanja papirja. Ime izvira iz japonskega glagola oru (prepogibati) in samostalnika kami (papir).

Pravzaprav nihče zares ne ve, kje in kdaj je origami nastal. Nekateri zgodovinarji trdijo, da na Kitajskem, in sicer malo potem ko je bil leta 105 izumljen papir. Vendar glede na to, da o tej umetnosti prepogibanja papirja na Kitajskem ni nobenih zgodovinskih virov in najstarejši japonski dokumenti segajo v 18. stoletje, nekateri zgodovinarjih menijo, da je origami japonski izum. Ne glede na svoj izvor pa je bila ta tradicionalna umetnost najbolj razvita na Japonskem.

origami2Papir so na Japonsko v poznem šestem stoletju prinesli budistični menihi – in z njim tudi origami. Na Japonskem so si papir lahko privoščili le bogati, bil pa je prisoten v vseh vidikih japonskega življenja, zlasti v arhitekturi. Nekateri motivi origamov so bili del šintoističnih verskih obredov. Beseda kami je pravzaprav homonim1 besede za duha ali boga. Motivi, ki so jih uporabljali v šintoističnih obredih, so skozi stoletja ostajali isti.

origami3Danes origami izdelujejo različne skupine ljudi – umetniki, znanstveniki, terapevti itn. Umetniki in obrtniki z njimi izražajo svojo ustvarjalnost, znanstveniki, arhitekti in matematiki raziskujejo geometrijo origamov zaradi njihove lepote ali praktične uporabnosti, terapevti in zdravniki jih uporabljajo pri zdravljenju, veliko ljudi pa se njihovega izdelovanja loti zgolj za zabavo.

___________________________________________________

1 beseda, ki ima enako zvočno ali pisno podobo kot druga beseda, a drugačen pomen, enakozvočnica (SSKJ)

Nekaj zanimivih povezav:

http://www.origami.vancouver.bc.ca/gallery.php

http://www.h5.dion.ne.jp/~origami/e/gallery.html

http://www.origami.com/gallery.html

http://www.langorigami.com/art/artmain/artmain.php4