Slovenija

Slovenija

Slovenija

Program šole filozofije

Program šole filozofije

Šola filozofije je program predavanj Nove Akropole, ki zaobjema najpomembnejše miselne sisteme Vzhoda in Zahoda ter v njih zajete praktične usmeritve, ki človeka približajo življenjskim odgovorom in mu pomagajo postati gospodar svojega življenja.

Ta program zajema več tematskih ciklusov predavanj. Zasnovan je po modelu klasičnih filozofskih šol. Program dopolnjujejo tudi praktični tečaji.

Zakaj šola filozofije

Nova Akropola zagovarja takšno filozofijo, kakršna je bila nekoč – razumljivo in uporabno. Filozofijo, ki je bila način življenja in ne le intelektualna gimnastika. Menimo, da je filozofija zelo pomembna za kvalitetno življenje sodobnega človeka ter mora biti koristen spremljevalec skozi celotno življenje.

Danes, v času moralne, družbene in psihološke krize mora filozofija spet prevzeti svojo resnično vlogo. Mora biti enostavna, človeška, topla in globoka. Mora biti čustvena, logična in mistična. Mora biti luč v temi vsakega človeškega bitja, mu dajati toliko, kolikor je sposoben razumeti in vzeti.

Filozofija nas torej mora učiti:

 • razmišljanja, logike, notranje refleksije, koncentracije in kontemplacije,
 • discipline, dela in častnega delovanja,
 • obvladovanja naših misli in čustev,
 • izgradnje odnosov z drugimi – skrbi ne samo zase, temveč tudi za družbo,
 • dostojanstvenega in pogumnega življenja,
 • naravnega sprejemanja nesmrtnosti lastne duše,
 • razvozlavanja velike uganke bitja, duše in obstoja,
 • načina, kako odkrivati svoj notranji svet,
 • širitve svojega znanja, pogledov in stališč.

Izvedba

Po končanih tečajih Praktične filozofije 1 in 2 se lahko včlanite. Nadaljnja članska predavanja bodo prav tako potekala enkrat tedensko.

NADALJEVALNI CIKLUSI ŠOLE FILOZOFIJE:

 1. Modrost Vzhoda in Zahoda

V tem ciklusu se bomo seznanili z različnimi vzhodnimi in zahodnimi pogledi na to, kaj je človek, od kod prihaja in kam gre. Med drugim bomo govorili o človeku kot bitju duha, duše in telesa, usodi in svobodi izbire, vlogi religije pri izgradnji osebnosti, idejah, ki gradijo človeško kulturo, teorijah o nastanku in evoluciji človeka.

 1. Tradicionalna in moderna psihologija

Stare civilizacije so v široki paleti svojih filozofij zapustile tudi psihološka znanja, saj je ljubezen do modrosti zaobjemala preučevanje človekove psihe, njenih težav in potencialov.

Govorili bomo o strukturi psihe in o načinih, kako se spopasti z njenimi zahtevami in pastmi.

 1. Simbolizem v civilizacijah

Primerjalno bomo preučevali mite in simbole v različnih civilizacijah skozi prostor in čas. Ozrli se bomo po pomembnosti in vlogi simbolov za dojemanje človeške psihe in duha.

Med drugim bomo govorili o egipčanskih, mezopotamskih, grških indijskih, kitajskih, majevskih, azteških mitih in simbolih.

 1. Etika in morala

Predstavili vam bomo najpomembnejše pristope k etiki in morali v vzhodni in zahodni filozofiji. Zakaj sta bili tako pomembni v zgodovini idej, zakaj sta bili vedno temeljna stopnica celovitega oblikovanja človeka? Med drugim se bomo spoznavali z etiko in moralo v učenjih Pitagore, Heraklita, Sokrata, Aristotela, Epikurja, stoikov, budizma in bramanizma.

 1. Sociopolitika

Podali bomo filozofski pogled na človeka kot družbeno bitje, na posameznika, čigar naravno stanje je živeti in graditi odnose v skupnosti. Že Platon in Aristotel sta govorila, da se človek kot moralno bitje lahko izraža in razvija le z življenjem v družbi. Združujoči element in gibalo družbenih odnosov morata biti vrlina in razvita zavest vsakega posameznika, čigar cilj je splošno dobro.

 1. Retorika I, II

Podali bomo osnove klasične retorike, ki temelji na humanih vrednotah in izpolnitvi obojestranskega interesa. Cilj klasične retorike je zdrava, poštena in iskrena komunikacija. Učili se bomo umetnosti govorništva kot tudi neverbalne komunikacije.

 1. Zgodovina filozofije

Filozofska gibanja skozi zgodovino ter analiza njihovih zgodovinskih okoliščin in vpliva. Med drugim so zajeta grška, rimska, srednjeveška, renesančna, moderna, indijska, budistična gibanja.

 1. Zgodovina religij

Primerjalno preučevanje teoloških sporočil v religijah, ki so v različnih časih pripomogle k dvigovanju človekove zavesti.

Med drugim bomo obravnavali Egipt, Mezopotamijo, Kitajsko, islam, krščanstvo, judaizem, šamanske religije, ameriške religije (Inki, Maji, Azteki), budizem, bramanizem …

 1. Antropogeneza

Znanstvena, filozofska, religijska in ezoterična učenja o nastanku in razvoju človeka.

 1. Kozmogeneza

Znanstvena, filozofska, religijska in ezoterična učenja o nastanku in razvoju kozmosa.