Mala šola filozofije

/Mala šola filozofije

Na strani Mala šola filozofije se lahko seznanite s temeljnimi filozofskimi idejami, o katerih govorimo tudi na naših predavanjih.

Človeške vrednote – 2.del

Kategorija: Mala šola filozofije|

Nad fizičnimi, vitalnimi, čustvenimi in intelektualnimi vrednotami, so še moralne, duhovne in metafizične.

Človeške vrednote

Kategorija: Mala šola filozofije|

V sebi lahko odkrijemo in razvijemo vrsto latentnih vrednot, ki niso odvisne od časa, religije, naroda ali rase.

O vrlini

Kategorija: Mala šola filozofije|

Vsi si želimo biti srečni. Vse nas mučijo ista vprašanja – ali je sreča sploh mogoča, če je, kako jo doseči, ali je dostopna vsem ali samo izbrancem usode?

Potreba po filozofiji

Kategorija: Mala šola filozofije|Oznake: |

Vsak otrok in vsak odrasel človek, ki se sprašuje in išče odgovore, je naravni filozof. Globoko v njegovem srcu je skrito božansko seme ljubezni do resnice in modrosti.

Človek kot telesno, duševno in duhovno bitje 2. del

Kategorija: Mala šola filozofije|

Individua je tisti del človeka, ki se je sposoben zavedati sebe, ki nosi zavest o svojem lastnem obstoju. Telo in psiha sta tako samo nosilca zavesti. Sta kot kočija, v katero so vpreženi konji, individua pa je kot kočijaž. Ko minejo vse nevihte življenja in se telo vrne k svojemu izvoru, ostane samo tisto neumrljivo, naš nesmrtni Jaz.

Človek kot telesno, duševno in duhovno bitje 1. del

Kategorija: Mala šola filozofije|Oznake: |

V skladu s klasičnimi filozofskimi učenji je persona pri človeku vse tisto, kar se spreminja, kar ni večno. Je umrljiva in jo naš pravi Jaz nosi, vse dokler obstajamo na tem svetu. Pogojena je s časom, z vzgojo, družbo in z družino, v kateri smo se rodili. Persona je tisti del človeka, po katerem se medsebojno razlikujemo, je to, kar je pri vsakem bitju drugačno.