Slovenija

Slovenija

Slovenija

Mednarodne resolucije

Splošna deklaracija
Generalna skupščina IONA je odobrila naslednje resolucije:

1. Spričo trpljenja, ki ga doživljajo narodi, vpleteni v oboroženi spopad med Ukrajino in Rusijo, Mednarodna organizacija Nova Akropola obžaluje vse vojaške akcije in se zavzema za mirno rešitev problemov.
V skladu s tem se prostovoljci iz različnih centrov IONA po vsem svetu še naprej trudijo po svojih najboljših močeh pomagati ublažiti izjemno težko situacijo, ki je že prizadela na tisoče posameznikov. Nova Akropola upa, da bo ta konflikt čim prej rešen in da bo kmalu spet vzpostavljen mir.

2. Upoštevati prispevek IONA leta 2022 k ciljem trajnostnega razvoja, ki so jih predlagali Združeni narodi, zlasti: št. 4 o kakovostnem izobraževanju; št. 15 o življenju na kopnem; št. 16 o miru in pravičnosti; in št. 17 o partnerstvih za cilje. Skupščina je ponovno poudarila, da je treba aktivnosti v letošnjem letu obravnavati človeško in vzgojno ter dati prednost spremembi individualnega in kolektivnega zavedanja problemov, s katerimi se sooča svet.

3. Izpostaviti prostovoljno delo, ki so ga izvajali različni centri IONA po vsem svetu, vključno s pomočjo osebam in prebivalstvu v skrajni stiski, varovanjem okolja, akcijami sajenja dreves, pomočjo starejšim ljudem, podporo brezdomcem, ljudskimi kuhinjami za ljudi z omejenimi viri, ukrepi za zagotavljanje dostopne in okolju prijazne energije na podeželju Evrope in Amerike ter izobraževalnimi programi za zdravje in šport, ki pomagajo izboljšati življenjski slog.

4. Povabiti vsa nacionalna združenja, da nadaljujejo s svojim delom spodbujanja filozofije. Še posebej, da bi izpostavili nadaljevanje dela v zadnjih 15 letih v sodelovanju z UNESCO-vo pobudo »Svetovni dan filozofije«, praznovanjem, ki vključuje prizadevanja več kot 400 središč Nove Akropole po vsem svetu. Ponavljamo sporočilo generalne sekretarke OZN ob svetovnem dnevu filozofije leta 2022, ko je dejala: »Glede na razsežnost sodobnih izzivov, je prav naše pojmovanje človeštva tisto, ki ga je treba ponovno preučiti … Ta refleksija mora biti odprta. Odprta vsem očem, zlasti v tem mednarodnem desetletju domorodnih jezikov; kako lahko domorodne filozofije spremenijo naš pogled na svet in način življenja v njem.«

5. Priporočiti, da vsa lokalna združenja aktivno prispevajo k praznovanju dneva matere Zemlje, svetovnega dogodka, ki poteka vsako leto 22. aprila. Generalna skupščina IONA spodbuja vsa združenja, da organizirajo dogodke in dejavnosti, ki promovirajo in vrednotijo zaščito našega planeta.

6. Da ponovno potrdimo svoje prepričanje, da filozofija in dostop do znanja ne smeta biti samo teoretična, ampak morata imeti tudi praktični vidik. Zaradi tega želi skupščina s pedagoško formulo, ki spodbuja filozofijo, kulturo in prostovoljstvo, izpostaviti izobraževalni vidik našega delovanja. Vzgoja, ki daje prednost spoštovanju drugih, kot pravemu pokazatelju harmoničnega sobivanja, ki nas dela vse bolj človeške in strpne.

7. Generalna skupščina želi poudariti pripravljenost prostovoljcev IONA, da potujejo v kraje, ki so utrpeli veliko uničenje, in sodelujejo z javnimi in zasebnimi organizacijami v iskalnih in reševalnih operacijah, kot se je zgodilo v primeru potresov, ki so opustošili velika območja Sirije in Turčije. Dobro usposobljene in specializirane ekipe so združile moči s prostovoljci iz številnih držav ter prispevale s svojo dobro voljo in izkušnjami.

Splošna deklaracija

Generalna skupščina IONA je odobrila naslednje resolucije:
1. Čestitati vsem lokalnim sekcijam IONA v več kot 50 državah, zaradi izjemnega odziva na pandemijo COVID-19 in skrbnih ukrepov, ki so jih sprejele za preprečevanje okužb v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

2. Opozoriti na nadaljnje delo, ki je bilo opravljeno v zvezi s cilji trajnostnega razvoja (SDG), ki so jih oblikovali Združeni narodi. Poudarek je bil na izvajanju naslednjih ciljev trajnostnega razvoja, ki se ujemajo s profilom Mednarodne organizacije Nova Akropola in njenimi dejavnostmi: št. 4 o kakovostnem izobraževanju; št. 13 o podnebnih ukrepih; št. 16 o miru, pravičnosti in močnih institucijah; in št. 17 o partnerstvih za doseganje ciljev.

3. Izpostaviti prostovoljno delo, ki so ga izvajali različni centri IONA po vsem svetu, vključno s pomočjo osebam in prebivalstvu v skrajni stiski, varovanjem okolja, akcijami sajenja dreves, pomočjo starejšim ljudem, podporo brezdomcem, ljudskimi kuhinjami za ljudi z omejenimi viri, ukrepi za zagotavljanje dostopne in okolju prijazne energije na podeželju Evrope in Amerike ter izobraževalnimi programi za zdravje in šport, ki pomagajo izboljšati življenjski slog.

4. Priporočiti vsem centrom Nove Akropole po svetu, da še naprej praznujejo svetovni dan filozofije v mesecu novembru, v skladu z izhodišči, ki jih je določil UNESCO. To je dogodek, ki ga IONA praznuje brez prekinitve že več kot 12 let, z aktivnostmi, kot so programi predavanj, srečanja, simpoziji in konference, z namenom približati filozofijo ljudem na vseh področjih življenja.

5. Predlagati, da vsa lokalna združenja Nove Akropole prispevajo k praznovanju dneva matere Zemlje, ki poteka po vsem svetu 22. aprila. Skupščina IONA priporoča, da različna nacionalna združenja, povezana z mednarodno organizacijo, spodbujajo in poudarjajo pomembnost zaščite našega planeta z različnimi dogodki in dejavnostmi.

 

Splošna deklaracija

Generalna skupščina IONA je odobrila naslednje resolucije:

1. Zaradi pandemije, ki jo povzroča virus Covid-19 (koronavirus) in potrebo po varovanju zdravja ljudi, so se dejavnosti v različnih središčih Nove Akropole po vsem svetu, ki se običajno izvajajo v živo, prilagodile na spletni model z uporabo različnih platform.

V skladu s tem generalna skupščina IONA priporoča, da vse njene članice izvajajo ustrezne preventivne ukrepe za preprečevanje okužb in širjenja virusa, pri čemer vedno upoštevajo smernice Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Skupščina opozarja, da je Mednarodna organizacija Nova Akropola (IONA) prisotna prek več tisoč prostovoljcev in sodelavcev v več kot 50 državah članicah ZN, zato se pridružuje pozivu ZN k doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDG), ki so vključeni v Agendo 2030, in k spodbujanju potrebe po večji zavesti o enotnosti in solidarnosti, da bi zagotovili njihovo izpolnitev.

V tem smislu poudarja dejstvo, da so programi IONA, kot je bilo ugotovljeno na generalni skupščini leta 2020 in ponovljeno na generalni skupščini leta 2021, povezani z naslednjimi cilji trajnostnega razvoja:
– št. 13: o podnebnih ukrepih;
– št. 16: o miru, pravičnosti in močnih institucijah in
– št. 17: o partnerstvih za doseganje ciljev.

Zahvaljujoč široki paleti dejavnosti, ki jih izvajajo njene članice, IONA poleg že omenjenih prispeva tudi k drugim ciljem trajnostnega razvoja. Kot primer lahko izpostavimo: ljudske kuhinje za ljudi v stiski (SDG 2), ukrepi za zagotavljanje dostopne in okolju prijazne energije na več podeželskih lokacijah po Evropi in Ameriki (SDG 7) ter izobraževalne programe za zdravje in šport, ki pomagajo izboljšati življenjski slog (SDG 3).

V skladu s tem skupščina svojim članom priporoča, da pripravijo načrte za ozaveščanje o ciljih trajnostnega razvoja in opredelijo posebne cilje za nadaljnje prispevanje h kazalnikom ciljev trajnostnega razvoja v prihodnjih letih.

3. Generalna skupščina ponovno potrjuje svojo zavezo, da bo nadaljevala z dejavnostmi, ki se izvajajo v zvezi s svetovnim dnevom filozofije, ki ga je UNESCO razglasil leta 2002 in je postal eden naših značilnih dogodkov. Mednarodna organizacija Nova Akropola že več kot 12 let neprekinjeno organizira dogodke v zvezi s to dejavnostjo v svojih središčih po svetu. Skupščina zato priporoča, da se v prihodnjem letu ob tem pomembnem dogodku nadaljuje z enakim programom predavanj, srečanj, simpozijev in konferenc.

4. V zvezi s praznovanjem dneva Zemlje, v podporo kateremu 22. aprila po vsem svetu potekajo dogodki, generalna skupščina IONA priporoča, da različna nacionalna združenja, povezana z Mednarodno organizacijo Nova Akropola, razmislijo o možnosti izvajanja dejavnosti, povezanih z naravo in njenem ohranjanju ter jih spodbuja, naj v prihodnjih letih nadaljujejo s tem pomembnim delom ozaveščanja o varstvu okolja, trajnostnem razvoju in dejanjih, ki prispevajo k zdravju ljudi in planeta.

5. Generalna skupščina IONA čestita svojim prostovoljcem in sodelavcem za uspeh številnih dejavnosti filozofije, kulture in prostovoljstva, saj jim je kljub vplivu pandemije, ki jo je povzročil Covid-19, uspelo nadaljevati s svojimi aktivnostmi prek spletnih sistemov v več kot 50 državah, kjer so ustanovljeni centri Nove Akropole, povezanih z IONA, preko delovanja skoraj petsto središč po vsem svetu. Na ta način je uspelo preseči omejitve, ki so bile potrebne za preprečitev širjenja virusa.

6. Občni zbor opozarja, da se IONA s svojimi temeljnimi načeli v različnih dejavnostih zavzema za spodbujanje spoštovanja človekovega dostojanstva v skupnem prizadevanju za doseganje bratstva med vsemi ljudmi in narodi.

Splošna deklaracija

Generalna skupščina IONA je odobrila naslednje resolucije:

1. Glede na pandemijo, ki jo povzroča virus Covid-19 (koronavirus), in glede na svetovno zdravstveno in socialno krizo, ki zahteva učinkovito in takojšnje ukrepanje vlad, posameznikov in organizacij na splošno, kot je določila Svetovna zdravstvena organizacija ( WHO) v svoji izjavi z dne 16. marca 2020, Mednarodna organizacija Nova Akropola priporoča, da vse njene članice upoštevajo smernice Svetovne zdravstvene organizacije in nacionalnih vlad v boju proti tej pandemiji.

2. Skupščina opozarja, da je Mednarodna organizacija Nova Akropola prisotna prek več tisoč prostovoljcev in sodelavcev v več kot 50 državah članicah ZN, zato se pridružuje pozivu ZN k doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDG), vključenih v Agendo 2030 in k spodbujanju potrebe po večji zavesti o enotnosti in solidarnosti, da bi zagotovili njihovo izpolnitev.

V skladu s tem ugotavlja, da so programi, ki jih izvaja IONA, povezani z naslednjimi cilji trajnostnega razvoja:
– št. 4: o kakovostnem izobraževanju;
– št. 13: o podnebnih ukrepih;
– št. 16: o miru, pravičnosti in močnih institucijah in
– št. 17: o partnerstvih za doseganje ciljev.

Zahvaljujoč široki paleti programov, ki jih izvajajo njena nacionalna združenja, IONA prispeva tudi k drugim ciljem trajnostnega razvoja, poleg že omenjenih. Kot primer lahko omenimo: ljudske kuhinje za revne ljudi (SDG 2); ukrepi za zagotavljanje dostopne in okolju prijazne energije na več podeželskih lokacijah po Evropi in Ameriki (SDG 7); ter izobraževalne programe za zdravje in šport, ki pomagajo izboljšati življenjski slog (SDG 3).

V skladu s tem skupščina svojim članom priporoča, da pripravijo načrte za ozaveščanje o ciljih trajnostnega razvoja in opredelijo posebne cilje za nadaljnje prispevanje h kazalnikom ciljev trajnostnega razvoja v prihodnjih letih.

3. Skupščina ponovno potrjuje svojo zavezo, da bo nadaljevala z aktivnostmi v zvezi s svetovnim dnevom filozofije, ki ga je UNESCO razglasil leta 2002 in za katerega Mednarodna organizacija Nova Akropola v različnih središčih po svetu neprekinjeno organizira dogodke že več kot 12 let. Skupščina zato priporoča, da se v letu 2020 ob tem pomembnem dogodku nadaljuje z enakim programom predavanj, srečanj, simpozijev in konferenc.

4. Skupščina soglasno sprejme sklep, da postane pokroviteljica Mednarodnega klavirskega tekmovanja Delia Steinberg v čast njegovi ustanoviteljici Delii Steinberg, ki je bila toliko let predsednica organizacijskega odbora. To letno tekmovanje, ki poteka v Madridu, je bilo ustanovljeno leta 1982 z namenom spodbujanja novih vrednot v glasbi in pospeševanja umetniške kariere mladih pianistov. V skladu s tem se odloči, da bo za omenjeno tekmovanje zagotovljena letna donacija v znesku, ki ga bo vsako leto določil organizacijski odbor na predlog svojega predsednika glede na potrebe mednarodnega tekmovanja.

5. Generalna skupščina IONA čestita svojim prostovoljcem in sodelavcem za uspeh številnih dejavnosti filozofije, kulture in prostovoljstva, ki so potekale v zadnjem letu (2019) v več kot 50 državah, kjer so ustanovljeni centri Nove Akropole, povezanih z IONA, preko delovanja skoraj petsto središč po vsem svetu.

6. Občni zbor opozarja, da se IONA s svojimi temeljnimi načeli v različnih dejavnostih zavzema za spodbujanje spoštovanja človekovega dostojanstva v skupnem prizadevanju za doseganje bratstva med vsemi ljudmi in narodi.

Splošna deklaracija

Generalna skupščina IONA je odobrila naslednje resolucije:

  1. A) Generalna skupščina IONA ponovno potrjuje, kot to počne že nekaj desetletij, potrebo po spodbujanju praktičnega filozofskega izobraževanja s poudarkom na državljanskih in človeških vrednotah.
  2. B) Generalna skupščina IONA potrjuje svojo zavezanost kulturnemu razvoju novih generacij s spodbujanjem znanja v vseh njegovih vidikih.
  3. C) Generalna skupščina IONA nadaljuje s svojimi prostovoljskimi dejavnostmi, da bi spodbudila integracijo in podporo tistim, ki jo najbolj potrebujejo v našem okolju.
  4. D) Generalna skupščina priznava in čestita Kulturnemu društvu Nova Akropola v Indiji za njeno pobudo za organizacijo konference o »Opolnomočenju resničnih sprememb«, ki je uspela združiti voditelje različnih področij znanja, na prvem dogodku te vrste, ki je potekal v povezavi z obeležitvijo 150. obletnice rojstva Mahatme Gandhija.

Z idejo o izgradnji mostu v boljšo prihodnost IONA spodbuja svoje člane, da izkoristijo to priložnost za ponovno odkrivanje bogate filozofske in človeške zapuščine Indije, da bi jo ponudili kot bistveni prispevek k skupnemu napredku človeštva.

  1. E) Generalna skupščina v skladu z zgoraj navedeno 150. obletnico rojstva Mohandasa Karmachanda (Mahatme) Gandhija priznava Gandhijevo vodstvo in se zgleduje po njegovem vzornem življenju in dediščini, za katero je značilno neumorno iskanje resnice in miru, kot ključ do resnične, celostne in trajnostne spremembe v našem sedanjem svetu.

IONA potrjuje svojo zavezanost cilju izgradnje bolj pravične, poštene in svobodne družbe ter vabi svoje mednarodne članice, da obeležijo to obletnico z raziskovanjem Gandhijeve zapuščine, organizacijo kulturnih dogodkov, predavanj, konferenc in razstav, da bi njegov pomemben prispevek postal bolje znan, medtem pa izlušči praktične rešitve za soočanje z izzivi našega časa.

Splošna deklaracija

Generalna skupščina IONA je odobrila naslednje resolucije:

A) Generalna skupščina IONA ponovno izpostavlja pomen dostopnosti do znanja za vse ljudi in predlaga naslednje tri poti delovanja: filozofija, kultura in prostovoljstvo, pri čemer se zaveda pomembnosti gojenja etičnih vrednot za 21. stoletje.

B) Generalna skupščina ohranja zavedanje, da je namen filozofske šole na klasičen način ta, da poučuje vseh ljudi brez razlik, ti pa lahko živijo dostojanstveno in z razumevanjem svojega namena v družbi in svetu.

IONA ohranja zavedanje, da morajo dejanja ljudi, če želijo ti učinkovito delovati v današnji družbi, temeljiti na organizacijskih strukturah, ki jim zagotavljajo primerna orodja za reševanje novih političnih, ekonomskih, družbenih in okoljskih izzivov današnje družbe. Le tako lahko upajo na izboljšanje medčloveških odnosov, kot izhajajo iz načel ustanovnega akta OINA.

C) Generalna skupščina znova potrjuje, da bo nadaljevala z aktivnostmi IONA in spodbujala aktivno udeleženost organizacije v družbi, v sodelovanju z drugimi javnimi in zasebnimi ustanovami ter organizacijami.

D) Generalna skupščina ohranja zavedanje, da se je človeštvo kot celota zavezalo k zavzamenju za človeško dostojanstvo na vseh področjih in v vseh okoliščinah. Združeni narodi so v tem duhu sprejeli Splošno deklaracijo človeških pravic kot ‘skupni standard, ki ga morajo doseči vsi ljudje in narodi’. Deklaracija je bila sprejeta 10. Decembra 1948, zato je leto 2018 posvečeno spominu na njeno 70. obletnico.

Generalna skupščina vabi vse nacionalne organizacije, da ta dogodek obeležijo tudi v svojih aktivnostih.
Skupščina ponovno izpostavlja svoj namen, s katerim podpira načela, ki navdihujejo Združene narode in odsevajo v načelih Mednarodne organizacije Nove Akropole.

Prvo načelo v ustanovnem aktu je ravno ideja spodbujanja »ideala mednarodnega bratstva, ki temelji na spoštovanju človeškega dostojanstva ne glede na rasne, spolne, kulturne, religijske, družbene ali druge razlike.«

E) Generalna skupščina IONA predlaga svojim članicam, da nadaljujejo z ustanavljanjem institucionaliziranih odnosov z mednarodnimi organizacijami, ki imajo podobna načela in temelje za obojestransko sodelovanje.
V skladu z navedenim spodbuja svoje članice, da sodelujejo v institucionalnih mrežah na regionalni in globalni ravni.

F) Generalna skupščina IONA se pridružuje pozivu Generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa pri njegovem novoletnem sporočilu za leto 2018, v katerem opozarja na »rdeči alarm« zaradi poglabljanja mednarodnih sporov, povečevanja nuklearnega orožja, klimatskih sprememb, neenakosti, kršitev človekovih pravic, nacionalizma in ksenofobije.

Generalna skupščina IONA se strinja s predlogom Antonia Guterresa, da je nujno, da v mednarodni skupnosti postanemo enotni pri zmanjševanju razlik in združevanju ljudi okoli enakih ciljev, premoščanju tistega, kar deli ljudi in zagovarjanju skupnih vrednot, da bo naš svet varnejši. IONA v tej smeri deluje zadnjih 60 let. Skozi več kot 430 različnih skupnosti v več kot 60 državah na 5 celinah po svetu stremi k miru, enotnosti in dostojanstvu za vse ljudi.

G) IONA in šola filozofije si že vse od začetka prizadevata za izobraževanje, ki temelji na človekovih pravicah, da bi vsi ljudje po vsem svetu spoznali svoje pravice in pravice drugih ter razvili praktično etiko, s katero bodo služili družbi.

H) Skupščina obenem predlaga nadaljnji razvoj in širitev aktivnosti ekološko naravnanih skupin, ki izobraževanje ljudi združujejo z ohranjanjem okolja, ter zagotavljanju podpornih sistemov in preživetja v primeru naravnih katastrof.

Splošna deklaracija

Generalna skupščina OINA je odobrila naslednje resolucije:

A) Generalna skupščina IONA ponovno potrjuje svojo zavezanost, da nadaljuje z aktivnostmi treh stebrov – filozofije, kulture in filozofskega prostovoljstva – ter tako zagotavlja dostop do znanja vsem. Skozi omenjeno si želi razvijati ključne etične vrednote in si prizadeva za moralno transformacijo vseh ljudi.

Generalna skupščina IONA vabi vse članice zveze IONA, da te smernice vključijo v svoje raznolike aktivnosti.

B) Generalna skupščina izpostavlja, da je namen IONA filozofske šole na klasičen način, da poučuje vse ljudi brez razlikovanja in jim pomaga pri razvoju dostojanstva ter izpolni vse svoje zmožnosti služenja družbi.

IONA poudarja, da filozofska izobrazba, ki ni le intelektualna, ampak predvsem praktična, ljudem omogoča, da se soočijo s krizami, ki pustošijo v sodobnih družbah in vzgaja skupnosti ljudi, ki lahko najdejo rešitve za izboljšanje sveta, kot je zapisano v ustanovnem aktu.

C) Generalna skupščina potrjuje svojo odločitev, da nadaljuje z aktivnostmi zvezeIONA in v sodelovanju z drugimi javnimi ter zasebnimi ustanovami in organizacijamispodbuja svojo aktivno participacijo v sodobnihdružbah.

D) Generalna skupščina znova potrjuje svojo podporo načelom, ki navdihujejo Združene Narode, ki so v sozvočju s splošnimi načeli IONA in s prvim načelom ustanovnega akta, še posebej z navedenim: »spodbujati ideal mednarodnega bratstva, ki temelji na človeškem dostojanstvu ne glede na rasne, spolne, kulturne, religijske, socialne ali druge razlike.«

E) IONA v svoji filozofski šoli že vse od začetkov spodbuja izobrazbo, ki temelji na »učenju za znanje, učenju za obstoj, učenju za delovanje in učenju za življenje v skupnosti« – štirih stebrih učenja, ki jih je v letu 2012 prevzel tudi UNESCO (UNEP, 2012). Tako prepoznava, da učenje ni omejeno le na teoretično znanje, temveč mora vsebovati trening za življenje v vseh pogledih, ki vodi v razvoj zavesti »globalnega državljanstva,« in ki nam daje občutek, da smo sestaven del Planeta in njegovih ljudi.

F) Generalna skupščina predlaga nadaljnji razvoj delovnih skupin in aktivnih civilnih skupnosti za izobraževanje ter delovanje z namenom ohranjanja našega planeta in družb, kot je dogovorjeno v sporazumu, sprejetem v Parizu (Francija), dne 12. decembra, s strani 195 držav članic trajnostnega inovacijskega foruma (COP 21) za Varovanje okolja.

SPLOŠNA DEKLARACIJA

a) Generalna skupščina Mednarodne organizacije Nova Akropola (OINA) je na internem letnem srečanju, organiziranem v Madridu (Španiji) leta 2016, ponovno potrdila odločenost, da bo razvijala svoje tri stebre, to so delo na področju filozofije, kulture in prostovoljstva. Pri tem je izpostavila, da je temeljni smoter zagotavljanje resničnega znanja vsakemu posamezniku, da bi tako delovali proti nasilju, strahu in izgubi temeljnih vrednot v moderni družbi in delovanje v smeri ponovne moralne izgradnje s pomočjo duhovnih vrednot, ki povezujejo vse posameznike.

Generalna skupščina s tem dokumentom poziva vse članice mednarodnega združenja OINA k izpolnjevanju v tej deklaraciji izpostavljenih stebrov delovanja, znotraj vseh svojih aktivnosti.

Mednarodno združenje OINA ponovno potrjuje svoje preventivno in konstruktivno delovanje za družbo in naravo, s spodbujanjem zavedanja nujnosti participacije in aktivnega sodelovanja z uporabnimi in sorodnimi pobudami, ki so v skladu s temeljnimi stebri, po katerih deluje mednarodno združenje OINA.

b) Generalna skupščina poziva k nujnosti nadaljnjega razvoja šole filozofije na klasičen način, kot najprimernejšega sredstva za izobraževanje in usposabljanje, kajti takšna filozofija zagotavlja praktično uporabnost za izboljšanje življenja in njegovega osmišljanja in hkrati ustvarja srečnejše posameznike.

Mednarodno združenje OINA izpostavlja, da praktična filozofija spodbuja temeljne vidike vsakega posameznika z razvojem njihovega lastnega razumevanja, intuicije in volje, mu zagotavlja, da postane osvobojen lastnih in družbenih bolezni, kot so sebičnost, fanatizem, nasilje in materializem, s čimer izpolnjuje temeljne cilje in načela mednarodnega združenja OINA.

c) Generalna skupščina vrednoti delovanje mednarodnega združenja OINA v sodelovanju z institucijami, javnimi in zasebnimi organizacijami.

Članice združenja poziva, da še naprej delujejo znotraj okvirov zavzemanja za skupne filozofske izkušnje med posamezniki v družbi, ki živijo sožitju, ne glede na raso, kulturo in običaje.

d) Generalna skupščina poziva k nadaljnjemu razvoju delovnih skupin in družbenemu delovanju, ki prispevajo k izobraževanju in usposabljanju s ciljem ohranjanja in izboljševanja planeta Zemlje in družbe, v skladu s smernicami sporazuma, sprejetega dne 12. decembra v Parizu (Francija), s strani 195 držav članic trajnostnega inovacijskega foruma (COP 21).

e) Generalna skupščina OINA odobrava delovanje, ki se je izvajalo izvajale v praksi v zadnjih nekaj letih, s strani različnih organizacij in združenj, ki so delovale v skladu s cilji in načeli mednarodnega združenja OINA, na področjih okoljevarstva, filozofije in družbenega izobraževanja in usposabljanja, kot je razvidno iz letopisa dejavnosti, predstavljenega na tej letni skupščini.

Splošna izjava

a) Generalna skupščina Mednarodne organizacije Nova Akropola (OINA) je na internem srečanju, organiziranem v Antigui Gvatemali (Gvatemala) leta 2015, ponovno potrdila svoje prizadevanje za razvoj filozofske znanosti, ki bo dostopna vsakemu posamezniku, in k razvoju praktične filozofije kot branika pred nasiljem in nemoralnim delovanjem, ki vplivata na današnjo družbo. Hkrati namerava nadaljevati s spodbujanjem etične obnove, tako da spodbuja transcendentalne vrednote, ki spodbujajo k temeljiti obnovi vsakega posameznika.

Naloga generalne skupščine je ne le prenesti etične ideje, temveč tudi spodbujati praktično izvajanje osnovnih točk delovanja s strani vsakega od nacionalnih združenj, ki so del OINA.

Tako pozivajo vse članice združenja OINA k izvajanju učnih programov filozofije, kulture in prostovoljstva ter k razvoju širokega spektra dejavnosti s filozofskim pristopom. Cilj teh programov in dejavnosti je učiti in izvajati pozitivne in konstruktivne dejavnosti za dobro družbe in narave in hkrati se zavedati potrebe po ozaveščanju, s kakšnim delovanjem škodujemo družbi in naravi.

b) Generalna skupščina OINA ponovno izpostavlja, da so študijski programi, ki se izvajajo v OINA, filozofski šoli na klasičen način, oblikovani glede na potrebe po razvoju vsakega posameznika, da bi tako spodbudili izboljšanje družbe in našega okolja, z velikodušnim pristopom prispevanja k skupnemu dobremu.

c) Generalna skupščina prepoznava pozitivne prispevke OINA v svetu in priporoča, da nadaljuje s takšnim koristnim družbenim in kulturnim delovanjem, kakršno je izvajala v preteklem letu. Priporoča tudi nadaljevanje sodelovanja z drugimi javnimi in zasebnimi organizacijami, da bi tako utrdila nujno sinergijo med organizacijami s filozofskega, kulturnega in prostovoljnega področja delovanja.

Zato predlaga, da nadaljuje z razvijanjem timskega dela in družbeno dejavnih skupin, ki prispevajo k razvoju in izobraževanju vsakega posameznika in podpirajo komunikacijo, ter k izboljšanju planeta Zemlje in človeške skupnosti.

d) Generalna skupščina OINA se strinja z svojim delovanjem in aktivnostjo v preteklem letu, skupaj z različnimi organizacijami in združenji, ki sodelujejo z OINA na področjih okoljevarstva, filozofsko družbenega izobraževanja in usposabljanja, kar je razvidno v letnem načrtu dejavnosti, predstavljenem navzočim na tej generalni skupščini OINA.

OINA želi spomniti, da raziskave na različnih področij znanja pomaga spodbujati osnovne dele vsakega posameznika, saj pripomorejo k razvoju razumevanja, intuicije in volje, da bi se kot posamezniki lahko osvobodili sebičnosti, materializma, fanatizma, nasilja in moralne korupcije. Na takšen način lahko prispevamo k širjenju osebnega in kolektivnega zavedanja skupnega življenja, bratstva, ki je eno od temeljnih meril za ustvarjanje humane prihodnosti, kot je razloženo v prvi točki osnovnih načel OINA.

a) Generalna skupščina OINA ponovno potrjuje svojo odločenost pri zavzemanju za širjenje filozofskega znanja in praktične filozofije, ki jo je treba približati v praksi in vpeljati v vsakodnevno življenje. Takšna praktična filozofija lahko kot vir etičnih in državljanskih vrednot zbliža in jim tako omogoči bolj harmonično sobivanje, solidarnost in pomoč človeštvu, da se učinkovito spopada s trenutno globalno krizo.

Zato vsem članicam društva OINA priporoča, naj se obvežejo k izvajanju skupnih programov s področja filozofije, kulture in prostovoljstva, na način, ki bo okrepil vrednoto človekovega dostojanstva.

b) Študijski program OINA šole filozofije na klasičen način, je še en primer pomembnosti izobraževalnih dejavnosti po svetu.

Prednostna naloga vsakega posameznika je njegov napredek v okvirih spoštovanja bratstva, da bi tako spodbujali razvoj boljše družbe. Generalna skupščina zato članicam združenja OINA priporoča, da se strokovnjaki zavzemajo za razvoj tega študijskega programa na različnih ravneh.

c) Generalna skupščina na področjih humanitarnega in filozofskega delovanja v Novi Akropoli v več kot dvesto središčih po svetu ugotavlja njihovo učinkovitost, ki so jo pohvalile številne večje javne in zasebne institucije.

Tako priporoča, da članice združenja OINA nadaljujejo z oblikovanjem družbeno aktivnih društev, da bi podprli moške in ženske, ki so v težavah in stiskah. V ta namen morajo članice društva dati prioriteto sistemu usposabljanja in izobraževanja, ki ga je vzpostavila Nova Akropola, da bi tako nadaljnje zagotavljala pravo in učinkovito pomoč po različnih delih sveta, kjer je vzpostavljena.

d) Dejavnosti, ki jih v zadnjem letu izvajajo različne organizacije in združenja, povezana z OINA, na področjih okoljevarstva, so bile pohvalne, kar je razvidno iz letnega načrta dejavnosti, ki je bil danes predstavljen generalni skupščini.

Tako generalna skupščina opominja vse članice društva OINA na nujnost ohranjanja našega planeta ter da nadaljujejo z izobraževalnimi dejavnostmi in praktičnim delovanjem na področjih ekologije in okolja. V tem smislu priporoča, da se upošteva poziv okoljevarstvenega programa Združenih narodov (UNEP) za imenovanje nagrajencev nagrade zmagovalcev Zemlje 2014 (the Champions of the Earth Award 2014), katere namen je nagraditi in podpreti vodstvo ter njihove ukrepe, ki so pozitivno vplivali na okolje.

a) Zavedati se razpadanja družbe na številnih delih sveta in hkrati frakcijskih spopadov, ki zaskrbljujoče vplivajo na poslabšanje medčloveških odnosov.

Generalna skupščina izjavlja, da je nujno in potrebno obnoviti etične vrednote, ki so stebri harmoničnega medčloveškega sobivanja, da bi spodbujala zavedanje o obstoju “velike človeške družine”. Za uresničitev tega pa je potreben več kot le teoretski okvir brez praktičnega udejanjanja, zato mora OINA pri svojem celotnem delovanju spodbujati k obnovitvi trajnih vrednot in človeških vrlin.

b) Zavedati se, da živimo v svetu, ki je v krizi in v katerem potekajo velike ekološke in družbene spremembe.

Generalna skupščina opominja vse članice in povezane države organizacije OINA, da je ekološki preobrat nujen, da bi prenehali z neracionalnim izkoriščanjem naravnih virov planeta in kot opozorilo posameznikom nad nenadzorovano industrializacijo, ki se odraža v posledicah globalnega segrevanja planeta Zemlje in taljenja ledenikov na zemeljskih polih ter dvigovanja gladine morja in oceanov.

Moramo se zavedati, da 21. stoletje na družbeni ravni pomeni obdobje globalnih migracij, ki izhajajo iz potrebe po iskanju novih priložnosti za preživetje, zaradi česar prihaja do izkoreninjanja družb in družin. Skladno s tem, mora Nova Akropola delovati učinkovito v vseh državah, v katerih izvaja svoje dejavnosti, da bi ublažila dehumanizacijo družbe. Mednarodni programi so ciljno usmerjeni v zaščito okolja, zato je treba okrepiti in spodbujati sodelovanje z drugimi (v tem cilju sorodnimi) institucijami.

c) Zavedati se nujnosti priprave predloga, s katerim bi ustvarili alternativne rešitve, ki so v skladu s priporočili različnih mednarodnih organizacij, da bi se tako vzpostavila sinergija. Tako mednarodna organizacija OINA ponovno izpostavlja nujnost izvajanja akcijskih programov in dejavnosti za spodbujanje bratstva in tolerance, znanja in vsestranskega razvoja.
Generalna skupščina se strinja z dejstvom, da so te ideje tesno povezane s tremi področji delovanja, ki jih pokriva mednarodna organizacija OINA, tako na individualni kot tudi na družbeni ravni, in sicer filozofija, kultura in prostovoljstvo.

d) Zavedati se uspeha, ki je bil dosežen v zadnjih nekaj letih ob obeleženju svetovnega dneva filozofije.

Generalna skupščina izpostavlja svoj namen nadaljevanja obstoječih dejavnosti, ki so povezane s svetovnim dnevom filozofije, ki ga organizira UNESCO, na deseti obletnici tega dogodka. Dogodek je organiziran vsako leto, in sicer tretji četrtek v mesecu novembru, da bi izpostavili pomembnost filozofije v vsakodnevnem življenju ter potrebo po konstruktivnem odzivanju na svet in pereče probleme človeštva. Znotraj mednarodne organizacije OINA je dejavnih več kot 50 držav članic, ki se razlikujejo na filozofskem, kulturnem in jezikovnem področju. Ravno s svojo raznolikostjo prispevajo k svetovnemu dnevu filozofije, saj smo v vsaki od tisočih lokalnih, regionalnih in nacionalnih združenj, ki so sestavni del organizacije OINA, priča izvajanju pomembnih aktivnosti v obliki sestankov, predavanj, filozofskih razprav ter umetniških in kulturnih dogodkov.

e) Zavedati se potrebe po izvajanju številnih dejavnosti na področju širjenja bralne kulture in vzpostavljanja bralnih krožkov v različnih državah članicah mednarodne organizacije OINA.

Generalna skupščina izpostavlja, da namerava nadaljevati z dejavnostmi širjenja bralne kulture, predvsem med mladimi.

f) Zavedati se rezultatov raziskav tehnološko najnaprednejših držav na področju astronomije, ki so letos zaznale in opozorile na neposredno nevarnost ene najmočnejših sončnih neviht v obliki elektromagnetnega sevanja, zabeleženih v zadnjem stoletju, kot tudi t. i. pristopa “Objekti blizu Zemlje”, kot ga je poimenovala NASA. Gre za skupino asteroidov, ki se gibljejo blizu planeta Zemlje in ki lahko povzročijo naravne katastrofe.
Generalna skupščina izpostavlja svojo odločenost, da v okviru filozofske in državljanske odgovornosti sprejme vse potrebne varnostne ukrepe , povezane z odnosi med našim planetom in sončnim sistemom kot celoto.

a) Na svojem letnem zasedanju 2012, ki je potekal v mestu Sao Paolo (Brazilija), je generalna skupščina OINA izpostavila in sprejela odločitev, da nadaljuje z izvajanjem treh stebrov, ki so, filozofija, kultura in prostovoljstvo:

Zaveda se potrebe po krepitvi solidarnosti, generalna skupščina se zaveda tudi, da je filozofija način dviga zavedanja človeških pogojev; da je kultura način, s katerim se spodbuja združevanje različnih znanj, ki izhajajo iz različnih človeških skupnosti, ki bogatijo naš planet; in da prostovoljstvo predstavlja pomembno metodo družbenega sodelovanja, ki združuje ljudi na temeljih človekoljubja, kot tudi praktičen način zagotavljanja pomoči pri razvijanju programov, ki podpirajo dialog in harmoničen soobstoj.

Priporoča, da vsako združenje Nova Akropola, ki je hkrati tudi članica organizacije OINA, še poveča svoje aktivnosti v okviru vseh treh temeljnih stebrov, ki so filozofija, kultura in prostovoljstvo, v razmerju do dosedanjega truda usmerjenega v krepitev kanalov teh aktivnosti, ob upoštevanju trenutne krize, ki uničuje naš planet na globalni ravni, kjerkoli se te tri aktivnosti humanitarnega delovanja lahko izvajajo, da bi tako omilili bolečino, ki jo povzroča sedanja kriza.

b) Kot je bilo izpostavljeno že ob prejšnjih priložnostih, generalna skupščina organizacije OINA meni, da trenutna ekonomska in družbena kriza, ki neobvladljivo in v skrb zbujajočem obsegu pesti mednarodno skupnost, izvira iz krize moralnih in etičnih vrednot.

Prepoznava, da je bilo na podlagi zbranih formalnih poročil, ki jih je pripravila organizacija Združenih narodov, ugotovljeno, da kriza globalnih dimenzij vpliva na naš planet in ustvarja nestabilnost v največjih bankah, podjetjih in multinacionalkah, z uničujočimi vplivi na prebivalce po vsem svetu, s povečevanjem stroškov preživetja, onemogočanjem preživetja, ustvarjanjem revščine, brez kratkoročne rešitve za reševanje svetovnega problema.

Priporoča, da se upošteva, da gospodarsko in družbeno uničenje, ki ju naša družba trpi, najverjetneje izvirajta iz nespoštovanja moralnih in etičnih vrednot, ki je v zadnjih letih odprlo pot korupciji, ki vpliva na politične in zasebne voditelje. Zato je potrebno in nujno, da obnovimo najosnovnejše vrednote, ki podpirajo koncept človekovega dostojanstva, kar je nekaj, kar organizacija OINA izvaja, znotraj različnih držav. Tako deluje na področju filozofije, s katero lahko spodbuja z javnimi predavanji in aktivnostmi, ki pripomorejo k širjenju zavedanja o potrebi po ponovni moralni okrepitvi na planetarni ravni.

c) Zaradi pomembnosti letnega poročila, ki je vsako leto objavljeno na mednarodni ravni in iz katerega lahko mednarodna skupnost razbere vzorno delovanje na področju moralnih vrednot in solidarnosti, ki jo izvaja organizacija OINA v več kot 50 državah sveta.

Prepoznati, da je z več kot desetletnim izdajanjem publikacije letnih dejavnosti organizacije OINA razvila mednarodne reference za našo filozofijo, kulturo in prostovoljsko delo in da so nas za podporo in delo prosili številni organi iz različni držav, v katerih delujemo.

Priporoča nadaljevanje z izdajanjem publikacije in razširjanjem letnega načrta aktivnosti, v njeni fizični in digitalni obliki, z namenom nadaljevanja spodbujanja vrednot, ne da bi pozabili na pomembnost mednarodne spletne strani organizacije OINA in formalnih spletnih strani vsake od držav članic združenja.

d) Ker je UNESCO vzpostavil vsakoletni dogodek, znan pod imenom “svetovni dan filozofije”, vsako leto v mesecu novembru, s pomembnim vplivom v različnih državah članicah te organizacije in hkrati priporoča prevzemanje njene vloge v civilni družbi.

Prepoznavanje, da je OINA izvedla obsežno delo, ki se navezuje na ta dogodek, v vseh teh letih, z organiziranjem posebnih dejavnosti za svetovni dan filozofije vsakega meseca novembra v vseh državah, kjer njene članice združenja delujejo s pomembnim vplivom na lokalno in mednarodno skupnost.

Priporoča nadaljevanje s pomembnim delom širjenja filozofskih vrednot in zavedanja, da je filozofsko znanje, kot umetnost življenja, ena od temeljnih dejavnosti organizacije OINA, ki si prizadeva tudi za širjenja ideje o “spoznavanju samega sebe”, kot so to učili klasični filozofski misleci.

e) Zavedati se, da pomemben del mednarodnih dejavnosti, ki so jih izvajale različne države članice organizacije OINA, poteka v sodelovanju z drugimi mednarodnimi, nacionalnimi in lokalnimi organizacijami in organi.

Prepoznati pomembnost vseh dejavnosti, ki jih je izvajala OINA decembra 2011, z njihovo predložitvijo stalnemu svetu organizaciji OAS (t.i. Organizacija ameriških držav), predloga s strani organizacije OINA, s katerim priporoča krepitev demokratične kulture v obeh Amerikah, v sklopu desete obletnice Medameriške demokratične listine. Zavedati se, da je OINA prisotna v dvajsetih od petintridesetih državah članicah organizacije OAS, ki je registrirana kot civilno – družbena organizacija, z OAS v Čilu.

Priporoča nadaljevanje tega pomembnega dela, ne le na regionalni ravni in v okvirih organizacije OAS, ampak tudi razširitev na kontekst organizacije Združenih narodov, kjer lahko OINA poglobi v dialog civilne družbe in državljanskega sobivanja.

f) Zaveda se, da se je število svetovnega prebivalstva povečala iz šestih milijard prebivalcev v letu 2000 na sedem milijard do konca leta 2011 in da so v primeru eksponentne rasti možnosti zagotavljanja hrane in varnosti vsakemu posamezniku vse bolj omejene.

Prepoznati, da sta na področjih z najvišjo stopnjo gostote prebivalstva, ki so pretežno v državah v razvoju, praviloma revščina in lakota.

Priporoča, da države članice združenja OINA okrepijo delovanje na področju zagotavljanja socialne pomoči in podpore prikrajšanim, da bi lajšali neravnovesja, ki imajo takšne negativne učinke na okolje, v katerem delujemo, z uporabo načel subsidiarnosti, s katerim vsako od združenj lahko najbolje zadosti družbenim potrebam, ki so najbližje v njihovi soseščini, s poudarkom na prednosti, da se dejavnosti organizacije OINA izvajajo v več kot petdesetih državah, na različnih celinah.

g) Spomnimo se velike naravne katastrofe, ki je prizadela Japonsko marca leta 2011 in je bila posledica kombinacije potresa in cunamija, ki je v nekaj urah opustošil velik del severovzhodnega dela države in katerega rezultat je bil radioaktiven izliv v nuklearni elektrarni v Fukušimi.

Prepoznati potrebo po čim bolj dolgoročnem predvidevanju tipi naravnih nesreč, ki so vsakodnevno bolj očitni, po vsem svetu, s tem pa postaja vse bolj jasno, da je negotovost narave našega okolja vse večja.

Priporoča, da Nova Akropola povsod, kjer deluje, poveča zavedanje o zaščiti in varnosti sistemov, ki lahko pomagajo v trenutkih takšnih nesreč, in izdajanju evakuacijskih urjenj, da bi se pripravila na takšne razmere, pri tem pa mora sodelovati še z drugimi organizacijami, da bi v skupnostih na območjih, kjer so naši centri vzpostavljeni, ustvarila varnostno omrežje.

h) Ker je UNESCO imenoval leto 2012 mednarodno leto branja, je posebno primerno, da se spodbuja veščina branja med različnimi sektorji populacije.

Prepoznati, da z branjem, človeška skupnost daje napredek z gojenjem kulture, da bi dosegli boljšo in višjo raven zavedanja posameznika in celotnega človeštva.

Priporoča spodbujanje k branju v različnih državah članicah organizacije OINA in vzpostavljanje knjižnih krožkov, da bi bolje izkoristili prednosti odličnih knjižnic, ki jih imajo naši centri, s tem pa spodbujati izobraževanje in hkrati zagotoviti nadaljnjo praktično in družbeno aplikacijo.

Generalna skupščina Mednarodne organizacije Nova Akropola (OINA) je na svojem letnem zasedanju leta 2011 na Dunaju (Avstrija) sklenila to leto nadaljevati z izvajanjem svojih treh stebrov, to je filozofije, kulture in prostovoljstva, rada pa bi izpostavila naslednje:
Ponovno potrjuje svoje prepričanje, da filozofija in dostop do znanja ne bi smela biti samo teoretična, ampak bi morala vsebovati tudi praktičen vidik, da se človek lahko modro sooča z življenjem; in da, če izkoristimo v svoj prid dediščino klasičnih filozofov, postanemo srečni, če razumemo sebe in se do drugih spoštljivo vedemo, kar je izraz harmoničnega sobivanja, ki nas bo vse naredil bolj človečne in strpne.

Ponovno potrjuje vrednost, ki jo ima kultura kot temelj, ki ga potrebujemo za znanje o človeški zgodovini, temelj, ki nam s sabo prinese orodje, ki ga potrebujemo, da bomo bolje razumeli svoje zgodovinsko obdobje in se pomikali v prihodnost s praktičnimi projekti, ki bodo ljudem, in še zlasti novim generacijam, omogočili dostop do univerzalnega izobraževanja, brez kakršnekoli diskriminacije, z namenom odkrivanja etičnih, moralnih in brezčasnih vrednot, ki bodo utrdile človeško dostojanstvo in zaščito najbolj temeljnih pravic človeštva do življenja in miroljubnega sobivanja.

Ponovno potrjuje potrebo po tem, da s prostovoljnimi dejavnostmi ponudimo svoje altruistične energije in podporo, s tem pa pomagamo tistim, ki zaradi revščine ali nezadostnega znanja ali virov ne morejo doseči najosnovnejših ravni preživetja. Takšne pomoči ne smemo nuditi le človeški družbi, ampak tudi naravnemu okolju, saj je slednje potrebna opora za habitat naše družbe, ker je planet dom nas vseh.

V tem smislu in tako kot prejšnja leta, Generalna skupščina OINA ponovno potrjuje svoje prepričanje, da je treba še naprej podpirati pobude različnih mednarodnih organizacij in nevladnih organizacij, ki si, enako kot OINA, neomajno prizadevajo izboljšati zdravje planeta in delajo za miroljubno sobivanje ljudi, ki ga poseljujejo. V skladu s tem ponovno potrjuje svojo namero, da še naprej podpira mednarodne spominske dogodke, kateri, če ne gre samo za razglase, potrebujejo podporo organizacij, kot je OINA in še mnoge druge na svetu, če naj ti dogodki dosežejo svoje cilje in spodbujajo mednarodno sodelovanje.

Upošteva dejstvo, da je bilo leto 2011 razglašeno za Mednarodno leto prostovoljstva in da Združeni narodi pripravljajo Poročilo o stanju prostovoljstva po svetu, s čimer spodbuja razpravo o prostovoljstvu po vsem svetu.

Upošteva dejstvo, da je prostovoljstvo eno od sredstev, ki se lahko loteva vprašanj, kot so zmanjšanje revščine, trajnostni razvoj, podnebne spremembe in preprečevanje katastrof v okviru, ki so ga določili Milenijska deklaracija in Milenijski razvojni cilji OZN.

Ne da bi pri tem pozabili, da je tudi Evropska unija razglasila leto 2011 za Evropsko leto prostovoljstva in da člani ter društva, ki so člani OINA v Evropi, pri tem sodelujejo in že več desetletij sodelujejo v pomembnih prostovoljskih dejavnostih.

Zatorej sklene, da bo še naprej nadaljevala s precejšnjim prostovoljnim delom, ki ga opravlja Mednarodna organizacija Nova Akropola v več kot petdesetih državah, kakor se to vsako leto odraža v njenem Mednarodnem letopisu, ki ga izdajamo v španskem in angleškem jeziku ter ga razpošiljamo po vsem svetu; in da bo podpirala vsa društva, ki so člani OINA, v njihovih prizadevanjih za krepitev odnosov med civilno družbo in institucijami, da bodo prostovoljne akcije čim bolj učinkovite pri odpravljanju in blažitvi velikih socialnih in kulturnih mankov, s katerimi se človeštvo spopada v sedanjem tisočletju.

Da spomni, da je Generalna skupščina OZN v svoji Resoluciji A/RES 61/193 odobrila predlog za razglasitev leta 2011 za Mednarodno leto gozdov, namenjeno ozaveščanju, da so gozdovi nepogrešljiv del trajnostnega razvoja planeta v luči gospodarskih, sociokulturnih in ekoloških koristi, ki jih imamo od njih.

V tem smislu člani in društva, ki so člani OINA, že več kot dvajset let na različnih celinah, na katerih delujejo, izvajajo pogozditvene kampanje. Zato OINA resno priporoča, da se to pomembno delo nadaljuje, še zlasti v tem letu, ki je posvečeno gozdovom, z enakim ali še večjim poudarkom kot v prejšnjih letih. Ne da bi pri tem pozabili na izjemno pomembno delo, ki ga OINA opravlja v zadnjem desetletju in v desetletju, ki se je pravkar začelo, to je učinkovitih kampanj za preprečevanje požarov, za pogozdovanje ob naravnih katastrofah in nadzornih dejavnostih v gozdovih, ki jih opravljajo prostovoljci Nove Akropole v različnih državah z velikimi gozdnatimi območji, pa tudi na kampanje za okoljevarstveno vzgojo, ki smo jih pred kratkim razvili in ki so očitno učinkovite pri preventivi in zaščiti naših gozdov, ki so pljuča našega planeta.

Spominja se, da je Organizacija ameriških držav leto 2011 razglasila za Medameriško leto kulture, s čimer želi spodbujati izobraževanje in kulturo v Latinski Ameriki.

Poudarjamo, da je pomembno delo, ki ga opravlja Nova Akropola, s čimer pomaga kulturi in izobraževanju po vsem svetu, in še zlasti v državah Latinske Amerike, odraz zavedanja njenih članov, da sta kultura in izobraževanje dva temeljna stebra miru, strpnosti in harmoničnega sobivanja. V skladu s tem priporoča, da člani in društva, ki so njeni člani, nadaljujejo s tem delom, s katerim pomagajo kulturi in izobraževanju, ter uresničujejo pobudo, za katero se zavzema Organizacija ameriških držav v državah Latinske Amerike.

Poleg tega Generalna skupščina OINA ponovno potrjuje svoje prepričanje, da je pomembno še naprej delati na razvijanju moralnih in etičnih vrednot, kar je eno od njenih ustanovnih ciljev, saj to predstavlja temeljno osnovo za oblikovanje človekovega značaja. Ljudje s takšnimi vrednotami tudi razumejo človeštvo kot združevanje volje posameznikov, pri čemer vsi pripadamo isti družini, in to ne v špekulativnem in teoretičnem smislu, ampak resnično, tako da lahko z drugimi podelimo njihovo bolečino in srečo ter da skupaj gremo naprej v naših prizadevanjih za izgradnjo boljšega sveta, ki bo bolj primeren za bivanje.

Generalna skupščina Mednarodne organizacije Nova Akropola (International Organisation New Acropolis – OINA) na svojem letnem zasedanju leta 2010 v mestu Chincha (Peru) želi poudariti naslednje in svečano za to leto sprejema naslednje sklepe:

a) Da spomni na to, da se je zavezala kulturi miru in nenasilja, kakor je bila opredeljena v resoluciji Združenih narodov z dne 19. novembra 1998 (53. zasedanje Generalne skupščine, 51. točka dnevnega reda), ki je povezana z Mednarodnim desetletjem kulture miru in nenasilja v prid prihodnjih generacij. Kulturo miru sestavljajo vrednote, stališča in vedenja, ki odražajo in spodbujajo socialno interakcijo ter medsebojno delitev na osnovi načel svobode, pravičnosti in demokracije, s katerimi si prizadevamo reševati spore v mednarodni skupnosti z dialogom in pogajanji, s čimer se spopadamo s temeljnimi vzroki zanje.

b) Da bo spodbujala člane in društva, ki so njeni člani, da polno sodelujejo pri razvijanju družbe, tako s filozofsko vzgojo, ki zaobjema refleksijo in delovanje, kot tudi z lastnim zgledom skupnega življenja v miru in harmoniji.

c) Da izrazi solidarnost z resolucijo Združenih narodov z dne 17. decembra 2007, ki je leto 2010 razglasila za Mednarodno leto približevanja kultur in, da priporoči, da v tem letu, člani in društva, ki so njeni člani, organizirajo srečanja in prireditve o medverskem in medkulturnem dialogu, razumevanju in sodelovanju za mir, v kar sodijo tudi dialog na visoki ravni in/ali neformalne interaktivne izmenjave s civilno družbo.

d) Da promovira podobo Mednarodnega združenja OINA kot zgleda približevanja kultur, saj s svojo prisotnostjo v več kot petinpetdesetih državah po vsem svetu goji nenehno in globoko izmenjavo med člani svojih društev preko proučevanja filozofije, s čimer izkazuje koristne vplive kulturne raznolikosti in izmenjave izkušenj med različnimi kulturami.

e) Da poudari, da težave, ki tarejo današnji svet v obliki finančnih, socialnih in ekoloških kriz, ki imajo na nas neverjeten vpliv brez primere, kličejo k razpravi, dialogu in izmenjavi zamisli med vsemi ljudstvi sveta, kar ima za posledico nov humanizem za 21. stoletje in za stoletja, ki sledijo.

f) Da spomni, da bo leto 2010 tudi Mednarodno leto biološke raznolikosti, k čemur so pozvali Združeni narodi in s čimer se spominjamo, da je človek del narave in da je naša usoda tesno povezana z biološko raznolikostjo planeta kot celote. Združeni narodi so tudi spomnili, da bogastvo, ki izhaja iz raznolikosti, zna hitreje izginjati zaradi človeških dejavnosti, ki bodo prizadele vse nas, brez izjeme, kar pa je posledica skrb vzbujajočega propadanja sistemov življenja zaradi podnebnih sprememb.

g) Da priporoči podporo vsem programom in akcijam, ki bodo pomagali zaščititi nezamenljivo raznolikost naravnega življenja, s čimer bi zmanjšali izgubo biološke raznolikosti, spomnimo pa se, da moramo zavoljo blaginje človeštva v tem trenutku in v bodoče ohraniti ravnovesje življenja na Zemlji.

h) Da se poveže s trpljenjem žrtev nedavnih potresov na Haitiju in v Čilu, spomni pa ne samo, da si je treba ne samo bolj prizadevati za pomoč in zdravljenje žrtev, ampak tudi, da moramo pomagati prizadetemu prebivalstvu in ga naučiti, kako na novo postaviti svoja občestva v duhu solidarnosti.
Da spomni, da nas te naravne katastrofe opominjajo na krhkost našega planeta in na relativnost življenja, pa tudi, da moramo ljudje v službi človeštva dati vse od sebe.

Generalna skupščina Mednarodne organizacije Nova Akropola (International Organization New Acropolis – OINA) je na rednem zasedanju leta 2009 v Bolu na otoku Brač (Hrvaška) sprejela ta sklep:

Generalna skupščina Mednarodne organizacije Nova Akropola v luči krize, ki je izbruhnila po vsem svetu, izraža svojo skrb nad tem, da kriza nima samo katastrofalnih materialnih posledic za svetovno gospodarstvo, ampak da so prizadete tudi temeljne vrednote, na katerih temelji naše sobivanje.

Zato sprejema naslednje sklepe:

a) Znova potrjuje svoje prepričanje, da filozofsko znanje sodi med temeljne načine za krepitev vrednot in za negovanje stoičnega odnosa do življenjskih sprememb, s katerim se mirneje in bolj obvladano spoprijemamo z nesrečami, ki nas doletijo.

b) Da beseda “kriza” etimološko pomeni “sprememba”, zato je vsak “potek dogodkov” temeljna priložnost, da kot posamezniki in kot družba potegnemo črto, da lažje razločujemo trajno in vredno od prehodnega in odvečnega. Kakor je o krizah poudaril Albert Einstein: “Ne pretvarjajmo se, da se bo kaj spremenilo, če bo naše ravnanje ostalo enako. Krize so lahko pravi blagoslov za kogarkoli, za kateri koli narod. Vse krize namreč s seboj prinašajo napredek. Tako kot se dan rojeva iz temne noči, se tudi ustvarjalnost rojeva iz trpljenja. Prav med krizami se rojevajo iznajdljivost, odkritja in veličastne strategije.”

c) Toda večina človeštva je zelo revna, zato ga lahko kriza privede v še večje revščino, čeprav še zdaleč ni dejavnik, ki bi to dogajanje spodbujal. IONA je zato v luči tega po svojih središčih v več kot petdesetih državah na voljo za ponujanje velike pomoči ter materialne, psihološke in duhovne podpore tistim, ki jo najbolj potrebujejo, da se bodo s krizo bolj učinkovito spopadali.

d) OINA bo v okviru Svetovnega dneva filozofije, ki na Unescovo pobudo poteka vsako leto tako kot že tri leta zapored še naprej razvijala obsežen program komemorativnih dejavnosti, ki filozofijo povezujejo z vsemi umetniškimi zvrstmi in zgodovino ter spodbujajo filozofske vrednote in zamisli. Na voljo bodo najrazličnejše dejavnosti, ki so prikazane v letopisu naše ustanove.

e) Generalna skupščina OINA znova navaja prepričanje, da je treba še naprej varovati okolje, ki je temeljna opora človeku in naravni življenjski prostor, kjer lahko razvija svoje potenciale, pa tudi razvijati zavedanje, da je Zemlja skupni dom za vse človeštvo. V skladu s tem naj si OINA v vseh državah, kjer ima svoja središča, močno prizadeva za spodbujanje ekološkega ravnovesja s tečaji in predavanji za ozaveščanje javnosti o okolju, zlasti pa z natanko določenimi in praktičnimi akcijami za zaščito naravnega okolja, denimo s sajenjem dreves, s skrbjo za naravno okolje in z njegovim čiščenjem pa tudi s ponujanjem pomoči pri naravnih katastrofah in katastrofah, ki so posledica človekovega poseganja.

f) Kakor smo že sklenili na lanskoletni generalni skupščini, bo OINA še naprej sodelovala na mednarodnih dogodkih, na katere jo bodo povabili Združeni narodi in Organizacija ameriških držav (OAS), kakor je to predvideno v urniku programa dejavnosti za obdobje, ki prihaja. Še zlasti bo še naprej skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki delujejo v Latinski Ameriki na področju »državljanske vzgoje«, sodelovala kot članica svetovalnega odbora Medameriškega programa za privzgajanje demokratičnih vrednot in praks pri OAS.

Resolucija Mednarodne skupščine

Mednarodna skupščina OINA je na svojem letnem sestanku za leto 2008 v San Salvadorju (Salvador) želela poudariti naslednje:

V preteklem letu 2007 je OINA dopolnila 50 let neprekinjenega delovanja na področju filozofije, kulture, mednarodnega razumevanja, tolerance in varstva okolja.

Sklenila je:

a) Da bo nadaljevala delo za razvoj Filozofije kot načina življenja, s katerim si prizadeva doseči višjo stopnjo družbene zavesti in poznavanja samega sebe. Prav tako je sklenila, da bo nadaljevala delovanje na področju kulture, ker, kot smo že izpostavili ob različnih priložnostih, so kulturni izrazi človeštva temelj boljših človeških odnosov, razumevanja in zbliževanja med narodi. Sklenila je tudi, da bo še naprej spodbujala prostovoljstvo kot izraz nesebičnosti in solidarnosti med različnimi deli družbe, ki krepi sobivanje in spoštovanje v znamenju medsebojne pomoči.

b) Da bo nadaljevala z razvojem svojih mednarodnih programov, ki usklajujejo dejavnosti na področju umetnosti, glasbe, humanizma, osebne rasti in razvoja svoje svobodne volje. Vse to je zapisano v letopisu na vsakoletni Svetovni skupščini, na kateri se izvaja pregled vseh dejavnosti OINA v več kot petdesetih državah sveta.

b) Da bo okrepila prostovoljne dejavnosti bodisi v okviru same OINA ali v sodelovanju s Skupino za aktivno ekologijo (GEA), ki so se izvajale v različnih delih sveta, ne samo na področju varstva narave in ekološkega ravnovesja, temveč tudi na področju pomoči in reševanja ob naravnih nezgodah kot npr. pri potresu v Peruju ali na področju sodelovanja in koordinacije kriterijev pri iskanju in reševanju pogrešanih. V ta namen je bil zasnovan program Hestia 2007.

c) Da bo Svetovni dan filozofije, ki ga na pobudo UNESCA praznujejo po vsem svetu, obeležila s široko zasnovanim programom v povezavi s filozofijo, umetnostjo in zgodovino. OINA je z raznolikimi dejavnostmi, ki so navedene tudi v njenem letopisu, promovirala filozofske vrednote in ideje.

d) Da bo poudarila podporo obeleženju šestdesete obletnice Splošne deklaracije človekovih pravic (1948–2008), ki jo spodbujajo Združeni narodi, pobudo pa je dala tudi Evropska unija, ki je leto 2008 razglasila za leto medkulturnega dialoga.

Treba je izpostaviti, da je OINA sodelovala pri pomembnih mednarodnih dogodkih pod okriljem Združenih narodov in Organizacije ameriških držav (OAS). OINA je del Svetovalnega komiteja medameriškega programa za izobraževanje na področju demokratičnih vrednot in praks pod okriljem OAS (Comité Asesor del Programa Interamericano de Educación en Valores y Prácticas Democráticas de la OEA), skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki v Latinski Ameriki delujejo na področju državljanske vzgoje. V zadnjih letih je bila OINA ob različnih dogodkih povabljena k sodelovanju na Svetovni konferenci nevladnih organizacij (Conferencia Mundial de Organizaciones No Gubernamentales), ki jo prireja Oddelek za informacije javnega značaja ZN (Departamento de Información Pública de la ONU).

Petdeset let neprekinjenega delovanja, katerega namen je spodbujanje filozofije, kulture, mednarodnega sodelovanja, tolerance in varstva okolja.

Splošna obrazložitev

Mednarodna organizacija Nova Akropola (OINA) želi na Generalni skupščini 2007 v Bruslju (Belgiji) obeležiti svoje delovanje, ki se je začelo pred 50 leti in s katerim se je zavzemala za spodbujanje filozofije, kulture, mednarodnega sodelovanja, tolerance in varstva okolja. Pri tem lahko sklene naslednje:

a) NA kot mednarodna organizacija je za uresničevanje zgoraj navedenih ciljev izvajala pomembne dejavnosti v več kot petdesetih državah Severne, Srednje in Južne Amerike kot tudi v Aziji, Afriki in Evropi.

b) OINA je v petdesetih letih tesno sodelovala z mednarodnimi, nacionalnimi in nevladnimi organizacijami. To je razvidno iz njenih dejavnosti in uspehov, ki jih redno izčrpno dokumentira v svojih letopisih.

c) Društva na nacionalnih ravneh naj bi v skladu z lastnimi zmožnostmi in v okviru svojih dejavnosti še naprej uresničevala osem razvojnih ciljev tega tisočletja, ki jih je zastavila Organizacija združenih narodov (OZN), saj so ti razvojni cilji “del načrta, ki ga odobravajo vse države sveta in vse vodilne razvojne svetovne institucije”.

d) OINA je sklenila, da bo spričo sodelovanja z nacionalnimi društvi v latinskoameriških državah in tesnih povezav nekaterih teh društev z Organizacijo ameriških držav (OAS) še naprej podpirala delo OAS v prid držav v tej regiji, predvsem pri prizadevanjih OAS na področju izobraževanja in trajnostnega razvoja.

e) Države članice OINA, ki pripadajo EU, podpirajo predlog Evropskega parlamenta in Sveta EU, s katerim sta leto 2007 razglasila za “Evropsko leto enakih možnosti za vse”. Glavni cilj tega gesla je “okrepiti razprave o prednostih”, ki jih za evropske družbe “prinaša različnost” in “prispevati k ozaveščanju pravice vsakega človeka do enakopravnosti in življenja brez diskriminacije.” To je še posebno pomembno zato, ker je eno osnovnih načel v ustanovni listini OINA gojiti “duha univerzalnega bratstva ne glede na vero, raso in socialno pripadnost”.

f) OINA je kot filozofsko-humanistično gibanje pomembno prispevala h kulturnemu razvoju, da bi “posamezniku omogočila razvoj svojih lastnih potencialov in razumevanje zakonov Narave, kar mu s slednjo omogoča harmonično sožitje,” kot piše v njeni ustanovni listini. Zato vsem svojim društvom na nacionalni ravni, ki imajo skupaj več tisoč članov, predlaga, da v naslednjem letu poglobi svoje dejavnosti in s tem spodbuja vrednote harmoničnega sožitja med ljudmi, ter da se zavzema za univerzalne in temeljne pravice.

g) Delovanje OINA na področju ekologije v zadnjih petdesetih letih je pomembno prispevalo k varovanju okolja. Pri tem ni šlo le za preventivo, temveč tudi za reševalne akcije v primeru naravnih nezgod, kjer je Skupina za aktivno ekologijo (GEA) Nove Akropole imela ključno vlogo, kar je med drugim razvidno tudi iz zahvalnih pisem vlad in humanitarnih organizacij, ki so izčrpno dokumentirana v naših letopisih.

h) OINA je bila – zlasti med mladimi – zelo uspešna pri usposabljanju skupin prostovoljcev, ki s svojo družbeno dejavnostjo združujejo individualno življenje s kolektivnim in gojijo duh solidarnosti z najbolj prikrajšanimi posamezniki.

i) OINA je v današnjem globaliziranemu svetu razvila odličen način za širjenje filozofije, saj si nacionalna društva na svetovni ravni prizadevajo za “celovit svetovni nazor, ki ga omogoča primerjalno preučevanje filozofije, znanosti, religije in umetnosti”, kot piše v ustanovni listini. To načelo je v vseh preteklih letih zvesto uresničevala in tako pomembno prispevala k širitvi kulture in svobode mišljenja, s čimer bo nadaljevala tudi v prihodnje.

j) OINA je v skladu s temeljnimi idejami svojega ustanovitelja, filozofa Jorgeja Angela Livrage Rizzi, petdeset let z raznimi dejavnostmi svojih med seboj povezanih društev po celem svetu spodbujala vzgojo vrednot. Kot je kasneje poudaril UNESCO, so vrednote eden od dejavnikov, ki “nam omogoča iskanje skupnih duhovnih elementov, ki jih lahko najdemo v vseh svetih tradicijah.” Te je OINA stalno spodbujala v okviru vzgoje teh trajnih vrednot.

k) Filozof Jorge Ángel Livraga Rizzi je v številnih publikacijah in predavanjih nakazal, da bo tanjšanje ozonske plasti povzročilo segrevanje planeta, kar naj bi povzročilo taljenje obeh zemeljskih polov. Prišel je do ugotovitve, da bo posledica segrevanja dvig morske gladine in prodiranje mrzlih voda, kar naj bi povzročilo protireakcijo, tj. malo ledeno dobo. S temi študijami je napovedal, kar so kasneje potrdili številni ugledni znanstveniki. Generalna skupščina OINA želi prav posebej izpostaviti, da je filozof Livraga Rizzi opozarjal, da bo proces fizične “mikropoledenitve” imel velike psihološke posledice, ki se bodo kazale predvsem kot čedalje pogostejši pojavi medsebojne izolacije in novega srednjega veka sodobne družbe.

l) OINA skuša opozoriti na posledice propadanja medčloveških odnosov in s svojim delovanjem, ki presega kulturne in nacionalne meje, prispevati k zajezitvi novega srednjega veka.

Splošna obrazložitev

Na generalni skupščini Mednarodne organizacije Nova Akropola (OINA) v Santiagu, v Čilu, je bil 14. aprila sprejet naslednji sklep:

a) Nova Akropola izjavlja, da se čuti zavezana pri mladih vzgajati vrednote solidarnosti in družbene odgovornosti. Te so v tesni povezavi s tistimi etičnimi in moralnimi načeli, ki so osnova učenj OINA.

b) Nova Akropola je kot organizacija, ki je navzoča v več kot 50 državah, del procesa svetovne globalizacije, tako da se zavzema za boljše medsebojno razumevanje med ljudmi. Zato želi poudariti pomembnost povezave med globalnim in lokalnim s ciljem, da globalno ne prevlada nad lokalnim. OINA z motom “Misliti globalno, delovati lokalno” v praksi upošteva oba elementa. Različna društva na nacionalni ravni v okviru OINA s svojimi dejavnostmi podpirajo in spodbujajo razvoj lokalne in regionalne identitete. Vendar pa pri tem upoštevajo tudi mednarodno skupnost kot celoto in uporabljajo mednarodno strukturo, ki pa v prvi vrsti zastopa interese lokalnih skupnosti in manjšin.

c) Nova Akropola želi, kot je že nakazal generalni sekretar OZN, v okviru sodobne globalizirane družbe spodbujati vsa sredstva komunikacije, zato se poslužuje najsodobnejših informacijskih tehnologij. Tako ima svojo mednarodno spletno stran, ki se ji pridružujejo tudi internetne strani društev na nacionalni in lokalni ravni. OINA izdaja elektronske biltene in posega tudi po drugih sredstvih komunikacije, s čimer omogoča dostop do filozofije tudi v najbolj oddaljenih kotičkih sveta.

d) Nova Akropola želi znova poudariti podporo sodobni družbi, kar uresničuje skozi posamezne akcije pomoči v različnih delih sveta, ki so jih opustošile naravne nezgode in kjer vladajo revščina, diskriminacija ter nepravičnost. Žrtve tega so predvsem najbolj ranljivi družbeni sloji. V letopisu OINA (Anuario), ki je izšel v tiskani verziji in na CD-romu, je zabeleženo, da je bila Nova Akropola dejavna pri reševalnih akcijah po cunamiju v Pacifiku, potresih v Pakistanu, naravnih katastrofah v El Salvadorju in Gvatemali ter pri številnih akcijah pomoči vojnim sirotam, starejšim, v bolnišnicah itn.

e) Nova Akropola želi znova izpostaviti pomen filozofije kot modela družbene odgovornosti, kajti filozofija spodbuja vrednote, ki v posamezniku zbujajo zavedanje o človeštvu kot celoti. S tem posamezniku omogoča, da zazna potrebe vsakega človeškega bitja in v njem prebudi željo, da ponuja pomoč tistim, ki to potrebujejo. Generalna skupščina OINA želi poudariti praktični smisel filozofije kot nepogrešljivega sredstva, ki lahko nudi podporo sodobni družbi in v njej prebudi več solidarnosti.

f) Nova Akropola bo nadaljevala delovanje, s katerim je začela pred 49 leti, in si tudi v prihodnje močno prizadevala, da kar največ ljudem ne glede na vero, raso in socialno pripadnost omogoči dostop do vsake vrste znanja. Vsi sklepi so bili sprejeti s soglasjem.

Sklep Generalne skupščine

Iz zapisnika rednega zasedanja Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola (OINA), 24. marca 2005., L’Aquila, Italia.
Splošna deklaracija:

1. Generalna skupščina OINA (International Organisation New Acropolis – Mednarodna organizacija Nova Akropola):

IZRAŽA zaskrbljenost zaradi naravnih nezgod, ki so v tem letu prizadele različne predele našega planeta, še posebno cunamija, ki je opustošil jugovzhodno Azijo, in hladnih valov na severu Evrope, ki so povzročili smrt stotine ljudi.

V zvezi s tem Generalna skupščina OINA, predlaga nacionalnim delegacijam, članicam OINA:

a) Naj spodbujajo dejavnosti, ki so povezane z čedalje večjimi podnebnimi spremembami na Zemlji in prispevajo k ozaveščanju o potrebi po ohranjanju ekološkega ravnovesja, da bi prihodnjim generacijam zapustili planet, primeren za življenje.

b) Naj v okviru svojih možnosti sodelujejo z drugimi ekološkimi in humanitarnimi organizacijami, da bi lahko delovale tam, kjer so naravne nesreče prizadele del planeta, odidejo na mesto nesreče ali pošljejo potrebno humanitarno pomoč, in tako ublažilo trpljenje prizadetega prebivalstva, ki je običajno socialno in ekonomsko najbolj ogroženo.

2. Kot je že izpostavljeno v Splošni deklaraciji Generalne skupščine leta 2004, Generalna skupščina OINA:

PONAVLJA svojo zaskrbljenost zaradi procesa, ki bi ga lahko imenovali “vrnitev v srednji vek” in je čedalje bolj očiten v naši sodobni družbi. Njegovi najbolj značilni simptomi so pomanjkanje vrednot – ne samo transcendentnih, temveč tudi vsakodnevnih vrednot –saj se družba po Hobbesovi definiciji spreminja v to, da je “človek človeku volk” (homo homini lupus). To težnjo mora zamenjati ideja filozofa Seneke, ki pravi “človek je človeku svetinja” (homo sacra res homini). Nevarnost življenja v mestih, pomanjkanje družbene solidarnosti, ravnodušnost do trpljenja drugih, materialna sebičnost, nekontrolirano potrošništvo in vsakodnevno nasilje, ki se pojavlja v medijih, so samo nekateri od simptomov družbe, ki zaradi “vrnitve v srednji vek” postaja čedalje bolj nezdrava.

Iz teh razlogov OINA:

NAKAZUJE na poročilo, ki ga je na Evropskem kongresu v Alicanteju decembra leta 2004 predstavila mednarodna predsednica OINA, ki govori o potrebi po družbeni budnosti v zvezi s psihološkim padcem, ki prizadeva velik del sodobne družbe. Kot so tedaj poudarjali, so se pojavili nekateri “srednjeveški načini razmišljanja”, ki vodijo do izolacije, pri kateri se posamezniki zapirajo v urbana plemena, sekte in verski fundamentalizem, in tako ustvarjajo kolektivni občutek družbene in psihološke separacije, ki vodi do sovraštva, nasilja in vojn.

Glede na te okoliščine OINA

PREDLAGA neutrudno delovanje, da bi se znova obudile moralne in duhovne vrednote. Pri tem ne gre le za oživljanje teh vrednot, temveč predvsem za njihov prenos na prihodnje generacije. Filozofski odnos do življenja lahko opredeli tiste temeljne vrednote, ki morajo temeljiti na solidarnosti, toleranci, svobodi mišljenja in verovanja ter občutku neodvisnosti, da nas ne bi potegnil moralni in etični padec današnjega časa, za katerega je značilno pomanjkanje zaupanja mladih v prihodnost.

3. Generalna skupščina OINA

ŽELI IZRAZITI svoje zadovoljstvo v zvezi z različnimi dejavnostmi, ki so jih v letu 2004 izvedle nacionalne delegacije članic OINA na področju družbenega delovanja, tolerance, nediskriminacije in svobode mišljenja.

IZJAVLJA, da človeštvo ne sme pozabiti na tisto, kar je v človeku sveto, in zato nacionalnim delegacijam članicam OINA predlaga, naj v okviru svojih različnih dejavnosti nadaljujejo s spodbujanjem zavesti, ki upošteva različna verovanja, etnične skupine, družbeni status ali spol.

NAKAZUJE na temeljna načela OINA, ki na prvo mesto postavlja potrebo po širjenju bratstva med ljudmi ne glede na vero, raso, spol ali družbeni položaj, da bi tako dosegli večjo pravičnost in solidarnost tako v družbi kot tudi v mednarodni skupnosti, kar je navedeno tudi v Pozivu Združenih Narodov.

Generalna skupščina OINA

PODPIRA predlog Sveta Evrope, da leto 2005 razglasi za “Evropsko leto državljanske kulture”. Cilj Sveta je sprožitev kampanje izobraževalnih programov po vsej Evropi. Treba se je zavedati, da je izobraževanje, ki temelji na širjenju moralnih vrednot, človekovih pravic, tolerance in kulturne raznolikosti, naložba za prihodnost Evrope.

KER bo v Varšavi (Poljska) v aprilu 2005 potekala konferenca o vlogi nevladnih organizacij na področju izobraževanja za demokratično udejanjanje državljanskih pravic OINA.

PREDLAGA nacionalnim delegacijam članicam OINA v Evropi, naj sodelujejo v tem predlogu in se pridružijo pri uresničevanju pobud, ki jih je predlagal Svet Evrope, saj je eno od temeljnih načel OINA nediskriminatorno širjenje dostopa do znanja.

Vsi predlogi so bili sprejeti soglasno.

Sklep Generalne skupščine:

Iz zapisnika rednega zasedanja Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola (OINA) 8. aprila 2004, Mexico City, Mehika.

Splošna deklaracija:

a) Generalne skupščina se je tematsko navezovala na IV. Resolucijo, sprejeto na redni Generalni skupščini leta 2003 v Češki republiki, v zvezi z reorganizacijo Programa študija OINA in strukturiranja akademskih stopenj glede na pomen, ki ga OINA daje filozofskemu izobraževanju.

b) Generalna skupščina je izrazila namero, da nadaljuje z delovanjem v skladu s smernicami, ki so jih predlagali Združeni narodi, katerih načela OINA sprejema kot lastna načela, s ciljem, da se ustvari bolj pravična, bolj tolerantna in bolj sodelujoča družba.

c) Generalna skupščina je upoštevala nekatere nedavne razlage sedanjega družbenega položaja, na katerega je pokazala predsednica OINA na regionalnih skupščinah v preteklem obdobju. V skladu z njimi se družba razvija v smeri t. i. “novega srednjega veka”, zato se bo treba znova naučiti, kako uporabljati obstoječe vire in razviti načine preživetja v “kriznem gospodarstvu”, posebno med tistimi družbenimi sloji, ki so v najslabšem položaju. To je bilo mogoče zaslediti pri nedavnih gospodarskih krizah v Argentini, Mehiki in Jugovzhodni Aziji, na področjih, kjer ima OINA pomembno vlogo pri ponujanju socialne pomoči.

d) Generalna skupščina je znova poudarila pomen ozaveščanja škode, ki je bil nakazan že na preteklih Generalnih skupščinah in ki zadeva planet Zemljo, bodisi zaradi neodgovornega človeškega delovanja ali naravnih nezgod, ki v zadnjem času uničujejo mesta in obrobja (glej točko c) Splošne deklaracije iz leta 2003, točko 3) Splošne deklaracije iz leta 2002, točko c) iz Splošne deklaracije iz leta 2001 in točko d) Splošne deklaracije iz leta 2000).
Prav tako smo videli, da lahko OINA s konkretnim in potrebnim prostovoljnim delovanjem pomaga pri lajšanju bolečine na kraju nezgode, bodisi samostojno ali pa v sodelovanju z drugimi državnimi in ostalimi mednarodnimi organizacijami, ki delujejo v skladu z istimi načeli.

e) Generalna skupščina OINA je izrazila sožalje žrtvam terorističnih napadov, ki pretresajo svet in jemljejo številna nedolžna življenja. V tem smislu želi OINA pozvati k miru in zdravemu razumu; znova pokazati, da lahko slepo nasilje pripelje zgolj do vrtinca sovraštva in fanatizma, ki bo zanetilo novo vrsto svetovne teroristične vojne in v družbi povzročilo degradirajoče obnašanje, ki ovira svobodo in harmonijo. Zato OINA poziva vse svoje članice po vsem svetu, naj delujejo s ciljem spodbujanja dialoga in tolerance.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

Sklepi Generalne skupščine

Iz zapisnika rednega zasedanja Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola 17. aprila 2003 v Pragi v Republiki Češki.

Splošna deklaracija:

1. Generalna skupščina izraža zaskrbljenost nad trenutnim splošnim gospodarskim položajem, ki med bogatimi in revnimi državami povzroča vse večji razkol. Ta delitev prebivalstvo velikega dela sveta obsoja na vsesplošno lakoto in smrt, še posebno otroke, ki tako postajajo največje nedolžne žrtve.
Zato se je Nova Akropola odločila spodbujati akcije za pomoč otrokom v vseh državah, v katerih deluje, še posebno v tako imenovanih državah tretjega sveta.

2. Generalna skupščina izraža zaskrbljenost zaradi vala nasilja in vojn, ki se trenutno širijo po svetu, še posebno zaradi dejstva, da gredo po tej nevarni poti ravno najbolj razvite države.

Zato se je odločila: prirejati dejavnosti, ki spodbujajo mir in zmanjševanje nasilja, srečevanje ljudi v duhu vzajemnega razumevanja in sožitja z namenom, da bi še enkrat izpostavila ideal univerzalnega bratstva, na katerem temeljijo načela Nove Akropole.

3. Generalna skupščina poudarja pomembno vlogo društev kot gibala socialnih dejavnosti, ki zapolnjujejo prazen prostor, ki so ga za seboj pustile mnoge države, oslabljene zaradi različnih kriz, kar se negativno odraža predvsem pri tistih, ki te dejavnosti najbolj potrebujejo. Vidne so tudi velike težave v boju proti gozdnim požarom, posledicami onesnaženega morja, obal in ozračja v velikih mestih.

Zato se je odločila sodelovati pri dejavnostih organizacije GEA (Skupina za aktivno ekologijo) in dejavnostih drugih vladnih in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z zaščito okolja, sodelujejo pri humanitarnih dejavnostih in se bojujejo proti naravnim in nenaravnim nezgodam, ki grozijo našemu planetu.

4. Generalna skupščina, soočena s trenutnimi socialnimi trendi, ki zadevajo mlade generacije, je sprejela sklep, da bo v vseh državah, v katerih deluje Nova Akropola, med mladimi spodbujala:

a) Potrebo po širjenju filozofskih idej, ki povezujejo ljudi v iskanju avtentičnih demokratičnih modelov, za katere je značilno resnično spoštovanje ljudi, njihovih potreb in smisla človekovega življenja.

b) Zaradi težav pri doseganju tega ravnotežja, se je pokazalo, da sta izobraževanje in kultura ključni sredstvi pri spodbujanju mirnega in dostojanstvenega skupnega življenja posameznika in skupnosti. Prav posebno je treba poudariti, da mora izobraževanje temeljiti na etičnih temeljih, kajti ni dovolj ustvariti državljana, temveč je nujno ustvariti moralnega državljana.

c) Potrebo po iskanju in dajanju odgovorov mladim, ki jih skrbi lastna prihodnost v čedalje bolj negotovem in nepredvidljivem svetu, ki mu ves čas grozi nevarnost vojne.

Generalna skupščina Mednarodne organizacije Nova Akropola ob upoštevanju, da lahko mnoge odgovore najdemo v filozofskem modelu, ki razvija spoznanje in gradi temeljne človeške vrednote, poziva k medsebojnemu razumevanju, razumnosti in miru. Uporaba nasilja in agresije ne vodi do trajne rešitve, kajti kar je rojeno iz nasilja, se z nasiljem tudi ohranja, vendar to ne sme biti pot, po kateri hodi človeštvo.

Vse odločitve so bile sprejete soglasno.

Sklep Generalne skupščine

Iz zapisnika rednega zasedanja Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola 28. aprila 2002, Brazilija.

Splošna deklaracija:

a) Generalna skupščina OINA izraža brezpogojno nasprotovanje terorističnim napadom, ki so se zgodili 11. septembra 2001 proti mestoma New York in Washington in terjali več tisoč nedolžnih žrtev. Ne strinja se z razlago teh dogodkov, da naj bi ti lahko privedli do spopada civilizacij. Zaveda se, da so navedena teroristična dejanja izvedli anonimni teroristi, ki so poskušali zamajati ravnovesje in mirno sodelovanje med Vzhodom in Zahodom.

b) Generalna skupščina OINA želi znova poudariti pomen razvoja filozofije kot idejne vrednote 21. stoletja, kot sredstva za boljše spoznavanje nas samih in tudi drugih. Filozofija predstavlja način spopadanja z življenjem prek modrosti, vedrine in optimizma, saj omogoča boljše in globlje razumevanje človekove narave ter ponuja spoznanje kot način življenja. Zato OINA spodbuja vse države, ki so njene članice, k razvoju in podpori predavanj o filozofiji kot temelju vsakega mišljenja in delovanja.

c) Na rednem srečanju je bil sprejet predlog, naj se članice čim prej lotijo intenzivnega preučevanja in odkrivanja vseh filozofov in mislecev, ki so danes že skoraj pozabljeni, so pa izjemno pomembni zaradi prispevka k zgodovini univerzalne misli.

d) Generalna skupščina predlaga, naj bi se med mladino znova razširili brezčasne vrednote in etično obnašanje, saj se zaveda, da bo mladina v 21. stoletju najpomembnejši element pri razvoju mirnega sodelovanja ter solidarnosti med ljudmi in različnimi kulturami.

e) Generalna skupščina je zadovoljna z dejavnostmi in rezultati skupin prostovoljcev, predvsem tistih, ki so si kot cilj zadale okrepitev solidarnosti in humanitarne pomoči. Sem spadajo tudi tiste, ki se ukvarjajo z zaščito naravnega okolja in drugih pomoči pri naravnih nezgodah in vseh oblikah človeškega trpljenja.

Generalna skupščina spodbuja k razvoju skupin GEA za aktivno ekologijo, ker so že pokazale svojo učinkovitost.

f) Generalna skupščina znova potrjuje, da imata OINA in OZN skupna načela, zato predlaga svojim članicam, naj nadaljujejo prirejanje dejavnosti, ki so skladne z vsakoletnimi predlogi OZN in ki naj bi jih izvajale nevladne organizacije in združenja, kot je OINA.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

Sklep Generalne skupščine

Na zasedanju Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola (Organización Internacional Nueva Acrópolis − OINA) 20. aprila 2000 v Buenos Airesu v Argentini je bil sprejet naslednji sklep:

Splošna deklaracija:

a) Generalna skupščina OINA želi javno in v primerni obliki izraziti svoje ogorčenje zaradi obtožb v nekaterih državah, da naj bi OINA zavzemala protidemokratična stališča.

Skupščina poudarja, da takšne obtožbe niso utemeljene, saj povsem nasprotujejo načelom, po katerih deluje Nova Akropola. Njene korenine, kot to nakazuje njeno ime, izvirajo iz klasične Grčije, zibelke demokracije.
Prav tako opozarja, da filozofija in dejavnosti, ki jih spodbuja OINA, spodbujajo sposobnost samostojnega mišljenja ter (so)delovanja posameznika v demokratičnih procesih, pri katerih se zavzema za človekovo dostojanstvo in njegove pravice.

b) Glede na nedavna grozovita dogajanja po celem svetu, krvoločne in satanistične rituale ter skupinske samomore sektaških skupin želi Generalna skupščina OINA izraziti svoje najgloblje nasprotovanje nasilju določenih skupin, ki so označene kot sekte. Skupščina želi prav tako poudariti, da je cilj vseh dejavnosti Nove Akropole po celem svetu popolnoma nasproten zgoraj opisanim dogajanjem. Cilj Nove Akropole je spodbujanje kulturne renesanse v 21. stoletju s znova oživitvijo vloge filozofije kot moralne in intelektualne zaščite pred nasiljem in vsemi oblikami praznoverja, satanizma, iskanja nadnaravnih moči ali izkoriščanja človeka po človeku.

c) To priložnost moramo izkoristiti za znova brezpogojno zanikanje kakršnihkoli povezav OINA s t. i. nevarnimi kulti, saj jo že 40 let njenih dejavnosti po celem svetu definira kot kulturno organizacijo. V skladu z navedenim Generalna skupščina zahteva priznanje, ki si ga zasluži in takojšnje prenehanje povezovanja njenega imena z zgoraj navedenimi kulti. To povezovanje žali njene člane, ki so se zaradi tega pritožili na zasedanju Generalne skupščine.

d) Generalna skupščina OINA izraža svojo zaskrbljenost zaradi potrebe po zavedanju, da ne moremo govoriti o napredku, dokler bogatejši deli sveta ne priskočijo na pomoč tistim, ki trpijo zaradi revščine in zaradi uničevanja okolja. Treba si je prizadevati za tako obliko gospodarskega razvoja, ki ne bo uničeval okolja, in za način življenja, ki bo omogočal stabilen razvoj.
Na vrhunskem srečanju pod pokroviteljstvom Organizacije združenih narodov leta 1992 je bil izdelan priročnik za stabilni razvoj v 21. stoletju (Agenda 21), da bi se vzpostavilo sodelovanje med vladami, mednarodnimi organizacijami, poslovnim svetom, nevladnimi organizacijami in nepridobitnimi društvi.
Generalna skupščina OINA je zato na zasedanju v Buenos Airesusprejela naslednji sklep:

Spodbujati dejavnosti, ki so navedene na seznamu predlogov Agende 21, v vseh državah, v katerih deluje OINA, in vzpostaviti uradni stik s pristojnim uradom Organizacije združenih narodov. Namen navedenih dejavnosti je, da omogočijo stabilen razvoj, boj proti revščini ter poudarjanje ključne vloge, ki jo ima širjenje kulture in izobrazbe v boju proti krivicam po celem svetu.
e) Generalna skupščina OINA je z velikim zanimanjem preučila humanitarne akcije, ki so jih izvajali nekateri predstavniki OINA v preteklem letu (1999) v raznih delih sveta, prizadetih zaradi naravnih katastrof. Posebno pozornost je namenila koristi, ki so jo od humanitarne pomoči imeli prizadeti prebivalci, katerim so za preživetje praktično in učinkovito pomagali v sodelovanju z drugimi humanitarnimi organizacijami in lokalnimi ter nacionalnimi oblastmi držav, ki so bile vključene v akcije.

Skupščina je sprejela naslednji sklep:

1. V državah, v katerih deluje OINA, nadaljevati akcije humanitarne pomoči v delih sveta, ki so jih prizadele naravne katastrofe in kjer je nujno potrebna hitro in učinkovito posredovanje s smotrno razdelitvijo poslane pomoči.

2. Vzpostaviti stik z uradom OZN za koordinacijo humanitarne pomoči ter z Oddelkom za informiranje javnosti, da bi se združile moči z drugimi humanitarnimi organizacijami pri zagotavljanju čim bolj učinkovitega zagotavljanja pomoči.

Sklep Generalne skupščine

Na zasedanju Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola 12. aprila 2001 v Atenah v Grčiji so bili sprejeti naslednji sklepi:

Splošna deklaracija:

a) Mednarodna skupščina se je soglasno odločila podpreti predlog Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju: OZN), naj se leto 2001 razglasi za “Mednarodno leto prostovoljstva” v skladu s pozivom OZN vsem vladam ter vladnim, nevladnim in prostovoljnim organizacijam, da bi pripomogle k uresničevanju letošnjih ciljev, ki so bili sprejeti na svetovnem srečanju leta 1997, ko je bil s Sklepom št. 1977/44 sprejet predlog Gospodarskega in družbenega sveta.

Ker je Nova Akropola že od ustanovitve, torej veliko let pred sprejetjem tega predloga, s svojim delovanjem v več kot 40 državah sveta spodbujala kulturne in socialne dejavnosti, ki temeljijo na prostovoljnem delu kot osnovnem načelu medsebojne pomoči med ljudmi, sedaj poziva vse svoje članice k sodelovanju z OZN in k okrepitvi v letu 2001 kot “Letu prostovoljstva” svojih dejavnosti pri razvoju kulture po celem svetu, predvsem dejavnosti socialne pomoči v deželah v razvoju.

Pri izvajanju teh dejavnosti je treba poudariti, da se izvajajo v skladu z “Letom prostovoljstva”, ki ga je razglasil OZN, in še, da je prostovoljno delo oblika solidarnosti, ki bogati človeka in razvija sočutje.

b) OZN je novembra 1998 prav tako sprejela Sklep št. 53/22, v skladu s katerim je bilo leto 2001 razglašeno za “Leto dialoga med civilizacijami”. Zato na podlagi načela tolerance kot spoštovanja različnosti znova poziva vlade, organizacije OZN, vključno z Unescom in preostalimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki bi za to pokazale zanimanje, naj načrtujejo in izvajajo kulturne, izobraževalne in socialne programe, ki spodbujajo dialog med civilizacijami.

Ker OINA v skladu s svojo ustanovno listino že več kot 40 let spodbuja bratski dialog med narodi s širokim naborom kulturnih in družbenih dejavnosti, je sklenila, da bo v letu 2001 vsem svojim članicam predlagala prirejanje predavanj, seminarjev in medkulturnih študij ter širjenje informacij, ki zbližujejo civilizacije in podpirajo kulturne in socialne programe. Ti naj bi s konstruktivnim dialogom, ki temelji na medkulturni izmenjavi, pospešili medsebojno spoznavanje.

c) V skladu z dejavnostmi OINA za zaščito okolja ter skrbjo za človeka in z Deklaracijo iz Ria o ohranjanju čistega okolja, Agendo 21 ter Kjotskim protokolom o podnebnih spremembah in poslabšanju položaja na planetu je bilo odločeno, da se bodo nadaljevale dejavnosti različnih ekoloških skupin pod pokroviteljstvom OINA in na njeno pobudo, a bi se izboljšale zaščita obal, protipožarna zaščita gozdov, socialna pomoč v najrevnejših državah, zagotavljanje reševalnih služb v primerih naravnih katastrof, potresov in pogozdovanja področij, ki so v nevarnosti zaradi izgube vegetacije.
OINA torej namerava nadaljevati s številnimi dolgoletnimi socialnimi akcijami, ki izboljšujejo kakovost življenja in varujejo okolje.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

Sklep Generalne skupščine:

Na rednem zasedanju Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola 2. marca 1999 v Albaceteju v Španiji je bil sprejet naslednji sklep:

Splošna deklaracija:

Ker je to zadnje zasedanje Generalne skupščine v 20. stoletju, želi OINA poudariti pomen zaščite človekovih pravic in je v skladu s tem odločila:

a) V vseh državah spodbujati humanitarne akcije, predvsem tiste, ki so namenjene manj razvitim državam in državam v razvoju.

b) Državam, ki so doživele naravne katastrofe, ponujati pomoč s pošiljkami humanitarne pomoči.

c) Nadaljevati z dejavnostmi, ki se ukvarjajo z zaščito človekovih pravic v okviru pobude “Desetletje izobraževanja” Organizacije združenih narodov na področju človekovih pravic v obdobju 1995−2005.

d) Razvijati dejavnosti, ki bodo vrnile dostojanstvo družbeno zapostavljenim narodnim, kulturnim in verskim manjšinam.

e) Nadaljevati projekt Giordano Bruno za zaščito svobode mišljenja v skladu s smerjo delovanja OINA in ker je leto 2000 štiristoletnica njegove smrti, izvajati dejavnosti v spomin na Giordana Bruna.

Sklep Generalne skupščine

Na rednem zasedanju Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola (OINA) 9. aprila 1998 v Limi v Peruju je bil sprejet naslednji sklep.

Splošna deklaracija:

V spomin na petdesetletnico sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic Organizacije združenih narodov 10. decembra 1948, s Sklepom 217 A (III) in glede na dejstvo, da so kljub naporom, da bi uresničili njena načela, danes po celem svetu se vedno kršene temeljne človekove pravice, Generalna skupščina izjavlja:

a) Zaradi potrebe po uveljavljanju načela o dostojanstvu in o vrednosti človeškega bitja na svetovni ravni, kakor je to navedeno tudi v Splošni deklaraciji človekovih pravic.

b) Zaradi neprestanih in številnih kršitev osebnih pravic in temeljnih svoboščin, številnih primerov zatiranja svobode izražanja v mnogih državah ter predvsem zaradi preganjanja in diskriminacije rasnih, kulturnih ali verskih manjšin.

c) Ker so temeljna načela OINA po duhu in obliki sorodni načelom Splošne deklaracije človekovih pravic.

d) Na temelju delovanja OINA na področju zaščite človekovih pravic skozi več kot 40 let njenega obstoja, kot je omenjeno v zapiskih Generalne skupščine in v letni publikaciji njenih dejavnosti, je bilo odločeno:

1) Obeležiti petdesetletnico Splošne deklaracije človekovih pravic v vseh državah, kjer delujejo članice OINA s posebnimi dejavnostmi, katerih cilj je poudarjanje bistvenega pomena človeškega bitja in ovrednotenje človekovega dostojanstva.

2) Zavračati vsakršno obliko netolerance in sprejeti Splošno deklaracijo kot vzorčni primer človeške skrbi za varstvo človekovih pravic ter okrepiti napore na tem področju delovanja.

Sklep Generalne skupščine

Na rednem zasedanju Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola (OINA) 28. marca 1997 v Istanbulu v Turčiji je bil sprejet naslednji sklep:

Splošna deklaracija:

Glede na nenehna klevetanja v medijih raznih držav, zaradi napadov na prostore, fizičnega nasilja nad člani OINA in stalnih posrednih ali neposrednih provokacij, ki bi lahko prerasle v agresivnost in povečale nasilje, je Generalna skupščina skupaj z Izvršnim odborom, predsedniki članic in posameznimi člani odločila naslednje:

a) Brezpogojno zavrniti kakršne koli izraze ustne, pisne ali vizualne identifikacije OINA z verskimi ali političnimi gibanji vseh vrst, predvsem tistih z nacistično, fašistično ali ekstremno desničarsko ideologijo ali kakršno koli totalitarno ali fanatično usmeritvijo.

b) Zavzemanje za ideje, ki jih je ustanovitelj OINA Jorge Angel Livraga izrekel na Generalni skupščini v Londonu leta 1979, ko je jasno izrazil, da OINA po svojih načelih ni ne rasistična ne sektaška organizacija. Povedal je, da je OINA filozofsko gibanje, ki nima nobene zveze s paravojaškimi skupinami ali fanatičnimi sektami. Obtožbe zaradi rasizma, ki jih širijo obrekovalci, temeljijo na predsodkih ali na narobe razumljenih pojmih. Zato OINA odločno trdi, da ni sektaška organizacija, saj vsebuje vse čiste ideje starodavnih tradicij ter zavrača napačno in omejeno dojemanje preteklosti.

c) Skupščina prav tako želi dati jasno vedeti, da besedilo, naslovljeno “Priročnik za voditelje”, ni uradni dokument OINA ali katere koli njene članice. Kot je to potrdil ustanovitelj OINA Jorge Angel Livraga v pismu salzburškemu nadškofu oktobra leta 1986, omenjeni priročnik ni interni dokument OINA, temveč so to deli zapiskov mladih študentov. Ti deli nikakor ne odražajo tega, kar je govoril Jorge Angel Livraga v letih 1969/70, ko so se pojavile prve objave na to temo. To velja za vsako razlago ali prevod teh zapiskov.

d) Poudariti je treba dejstvo, da so vse dejavnosti OINA po celem svetu v nasprotju z navedenimi lažnimi, napačnimi in pristranskimi obtožbami. Nasprotno, dejavnosti OINA so v skoraj 40 letih njenega delovanja ostale v skladu s prvotnimi načeli in zvesto sledijo načelom, izraženim v statutu.

Sklep Generalne skupščine

Na rednem zasedanju Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola, 6. aprila 1996 v Parizu v Franciji je bil sprejet naslednji sklep:

Splošna deklaracija:

a) Generalna skupščina OINA je sprejela sklep, s katerim je določeno, da bo leto 1996 Mednarodno leto izkoreninjanja revščine, ki ga je s svojim Sklepom A/48/719 razglasila Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov. Nadalje je s sklepom določeno, da se bodo v letu 1996 izvajale dejavnosti na področju kulture in izobraževanja s posebnim poudarkom na pomenu bratstva, svobode in enakopravnosti.

b) Vse dejavnosti OINA bi morale opozarjati na temeljne vzroke revščine in njihovo povezavo s pomanjkljivo kulturno razgledanostjo in gospodarsko krizo. Njene dejavnosti morajo obenem ponujati rešitve, katerih cilj je doseganje trajnega razvoja in družbenega napredka.

Sklep Generalne skupščine:

Na rednem zasedanju Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola (v nadaljevanju: OINA) 1. aprila 1994 na Dunaju v Avstriji je bil sprejet naslednji sklep:
Splošna deklaracija
OINA je potrdila razvoj in uspešnost svojih že delujočih programov družbene pomoči pri izobraževanju in ekologiji po celem svetu, še posebno:

1) Akcije Nove Akropole iz Peruja na državni ravni, kot so sajenje dreves na ulicah Lime, popravila cest, pravno svetovanje, medicinska oskrba revnih in pomoči potrebnih ter organizacija zelo uspešnega glasbenega tekmovanja, v katerem je sodelovalo več kot 10.000 otrok iz zasebnih in državnih šol v Peruju.

2) Družbena in izobraževalna akcija, izvedena v Medellinu v Kolumbiji, v sklopu programa “Most v prihodnost”. To je program za izobraževanje in vzgojo družin v mestni četrti Caunses de Oriente, v katerega je bilo doslej vključenih 250 družin. Program je vključeval odprto šolo za vse otroke iz četrti. Pri projektu sta sodelovali Nova Akropola iz Belgije in Kolumbije.

3) Uspeh akcije “Sedem mladih dni” v Italiji v sodelovanju z naravnim parkom v Abruzzu in lokalnimi oblastmi. Akcija je omogočila več kot sto mladim, da se poučijo o preventivi požarov in tehnikah protipožarne zaščite. Drugi izreden uspeh je dosegla “Operacija Neptun” na Siciliji v boju proti onesnaževanju Sredozemskega morja.

Generalna skupščina je odločila, da bo nadaljevala takšne akcije po celem svetu.

Sklep Generalne skupščine:

Na rednem zasedanju Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola (OINA) 1. aprila 1994 na Dunaju, v Avstriji, je bil sprejet naslednji sklep:

Splošna deklaracija

OINA je potrdila razvoj in uspešnost svojih že delujočih programov družbene pomoči pri izobraževanju in ekologiji po celem svetu, še posebej:

1) Akcije Nove Akropole iz Peruja na državni ravni, kot so: posaditev dreves na ulicah Lime, popravila cest, pravno svetovanje ter medicinska oskrba revnih in pomoči potrebnih ter organizacija zelo uspešnega glasbenega natečaja, v katerem je sodelovalo več kot 10.000 otrok iz zasebnih in državnih šol v Peruju.

2) Družbena in izobraževalna akcija, izvedena v Medellinu v Kolumbiji, v sklopu programa “Most v prihodnost”. To je program za izobraževanje in vzgojo družin v mestni četrti Caunses de Oriente, v katerega je bilo doslej vključenih 250 družin. Program je vključeval odprto šolo za vse otroke iz te četrti. Projekt je rezultat sodelovanja Nove Akropole iz Belgije in Kolumbije.

3) Uspeh akcije “Sedem mladih dni” v Italiji v sodelovanju z naravnim parkom v Abruzzu in lokalnimi oblastmi. Akcija je omogočila več kot sto mladim, da se poučijo o preventivi požarov in tehnikah protipožarne zaščite. Drugi izreden uspeh je dosegla “Operacija Neptun” na Siciliji v boju proti onesnaževanju Sredozemskega morja.

Generalna skupščina je odločila, da bo nadaljevala s takšnimi akcijami po celem svetu.

Sklep Generalne skupščine:

Na rednem zasedanju Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola (OINA) 9. aprila 1993 v Riu Braziliji je bil sprejet naslednji sklep:

Splošna deklaracija:

Potem ko se je v Riu de Janeiru med 9. in 11. aprilom 1993 zbralo na skupnem delu preko 200 ljudi iz približno tridesetih držav, od Japonske, Francije, Kanade do Peruja in številnih drugih, je Generalna skupščina Nove Akropole soglasno sprejela naslednjo Deklaracijo o trenutnih svetovnih dogajanjih, naslovljeno “Deklaracija iz Ria”.

Deklaracija iz Ria

Padec berlinskega zidu, zalivska vojna, nedavne humanitarne akcije v Afriki, ponovna vzpostavitev demokracije v večini latinskoameriških držav in spodbuden uspeh vrhunskega srečanja v Riu na temo okolja je večina razumela kot dogodke, ki bodo po toliko letih hladne vojne simbolizirali rojstvo novega svetovnega reda, ki bo omogočil razvoj boljšega in pravičnejšega sveta.

Na žalost se upanja niso uresničila in znova živimo v novem “obdobju strahu”.

Danes se človek boji sočloveka. Pri tem je najbolj zaskrbljujoče vsesplošno stanje nasilja in krutosti povsod po svetu. Prej smo lahko trdili, da je en narod bolj nasilen kot drugi, danes pa je vse pomešano in nesreča se širi po vsem svetu.

Vedno so bile vojne, vendar so današnje vojne bolj umazane kot kadar koli prej. To niso več spopadi, temveč metode mučenja, v katerih sodelujejo vsi, ne samo vojaki. Potem ko se ti narodi znajdejo v vojni, postanejo okrutni in začnejo izkoriščati novonastale okoliščine, ki so strašne že same po sebi, in jih spremenijo v pravo nočno moro.

Vedno so obstajali zločinci, danes pa vsak zločin vsebuje še elemente mučenja.

Kot da ubijanje samo po sebi ni dovolj. Včasih je težko verjeti, da je človeško bitje zmožno takšnih zločinov. Ne preseneča nas, da je človek sploh sposoben zakriviti zločin. Presenečata nas brezobzirnost in krutost teh zločinov.

V našem času se simptomi okrutnosti pojavljajo pri čedalje mlajših ljudeh, pri najstnikih, otrocih in zdi se, kot da se nihče ni zmožen upreti temu valu zla, ki prerašča v pravo epidemijo.

Kaj se je zgodilo, da se človek sedaj najbolj boji sočloveka?
Kaj je umrlo v človeku, da so sedaj ljudje videti kot mrtva telesa, še vedno pa so nagnjeni k zločinu?

Moralna pravila ne obstajajo več in tista, ki so se obdržala, so le parodija nekoristnih zapovedi današnjega sveta.

Današnja izobrazba je le stranski proizvod mehanizacije celotne družbe in njenih običajev. Ta človeka ne transformira v individuo, temveč mu ponuja le nekatere elemente, ki so nujni za preživetje. Verska in mistična doživetja so omejena le na nekaj sektaških skupin in podskupin.

Verjamemo, da je prav to, kar umira, možnost izražanja človeškega duha. To je razlog, zaradi katerega se je pojavil strah in zaradi katerega ljudje ne verjamemo drug drugemu. Človek se zelo boji praznine in se počuti nemočnega, da bi lahko izrazil svojega duha. Naša kultura v svoji zaslepljenosti ni zmožna videti več kot samo prazne forme, človek pa ni sposoben prepoznati v posamezniku človeka, čigar duša je ujeta v “človeku avtomatu”.

Treba se je zavedati, da ključ celotnega razvoja ni v finančnih sredstvih ali v tehnološkem napredku, temveč temelji na pozornosti, ki jo posvečamo razvoju človeških lastnosti, edinstvenega potenciala, ki je v vsakem od nas.

Ne smemo pozabiti, da 80 % sredstev, zbranih za socialno, ekonomsko in zdravstveno pomoč državam tretjega sveta, nikoli ne prispe do ljudi, ki so jim namenjena, s čimer se izgubi milijone dolarjev.

Vzrok tega so korupcija “lokalnih elit”, neusposobljenost pristojnih ljudi, pomanjkljiva tehnična sredstva, neorganiziranost in nepripravljenost ljudi, ki jim je pomoč namenjena.

Zaradi slabe povezanosti in neodgovornosti skupin, ki so zadolžene za administrativne zadeve in organizacijo pomoči, so ljudje izgubili zaupanje, in to ne le tisti na oblasti in institucije, ampak tudi tisti, ki so bili pripravljeni delati v skupnem interesu. Vse to je povzročilo egoizem in brezbrižnost ter uničilo vrednote solidarnosti, ki so lahko v preteklosti edine družbi zagotavljale razvoj in blaginjo.

Zaključimo lahko, da navedene napake niso ne mehanične ne tehnološke, temveč izključno človeške. Moderna družba pa je izločila človeški dejavnik, ki je temelj celotnega družbenega razvoja.

Nova Akropola predlaga spremembo mentalitete, pri kateri bodo oživele vrednote bratstva in humanizma, spremenila pa se bosta tudi razmišljanje in delovanj, s katerima bomo lahko pretrgali začarani krog potrošništva, ki duši našo zavest.

Prepričani smo, da človek ne živi le od kruha, zato je treba strahu napovedati vojno.

Sklep Generalne skupščine:

Na rednem zasedanju Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola 17. aprila 1992 v Atenah Grčiji je bila sprejeta naslednja resolucija.

Splošna deklaracija:

OINA na svetovni ravni obsoja zlorabo civilistov kot talcev v terorističnih akcijah in v vojni.

Dalje, Generalna skupščina opaža pojav “kvazihumanizma” na zahodu, pri katerem se humanitarne akcije izvajajo le zaradi pomiritve lastne vesti. Živimo v obdobju, v katerem se ne izvajajo akcije dejanske preventive in se ne poskuša boriti proti vzrokom, ki vodijo v nasilje. Problemi se ne rešujejo tam, od koder izvirajo, niti se ne prevzema dejanska odgovornost zanje. Zato so navedene humanitarne akcije le pretveza, njihova posledica pa je nenehen občutek nemoči. Ker se jim ne nasprotuje, so se v nekaterih državah nehote pojavili problemi, kot so terorizem, državljanske vojne, koncentracijska taborišča in druge oblike nasilja proti človeštvu.

Zato je OINA sprejela odločitev, da bo začela mednarodno kampanjo, da bi se med ljudmi razširila zavest o pravih humanističnih vrednotah in spoštovanje človeškega bitja.

OINA bo sprožila dejavnosti, katerih cilj bo ponovna oživitev filozofa in misleca Giordana Bruna, tudi glede na uspeh takšnih dejavnosti v letu 1991, ko so oblasti v Latinski Ameriki in Evropi omogočile, da se ulice in trgi poimenujejo po njem.

Dejavnosti članov Nove Akropole so pokazale, da je mogoče dejansko živeti resnične humanistične vrednote. Ostaja nam upanje, da bo to spodbudilo tudi druge ljudi, ki bodo želeli braniti te vrednote z lastnimi dejanji v duhu plemenitosti.

Sklep Generalne skupščine:

Iz zapisnika rednega zasedanja Generalne skupščine Mednarodne organizacije Nova Akropola 28. marca 1991, Mexico City, Mehika.

Generalna skupščina je odobrila smernice za leto 1991 in sprejela naslednje sklepe:

a) Obsoditi tri grozodejstva, ki ogrožajo ta svet: to so etnični in verski boji ter boji med kulturami, ki močno destabilizirajo današnji svet.

b) Razvijati novo obliko sožitja, ki vključuje spoštovanje identitete narodov in posameznikov ter zavrača kakršno koli obliko sektaštva in fanatizma.

c) Obsoditi nove oblike rasizma, kot so etnični boji.

d) Braniti svobodo izražanja in tako nadaljevati svetovno pobudo za znova oživitev Giordana Bruna.

e) Spodbujati ekologijo kot način življenja in s tem nasprotovati njeni politizaciji.

f) V državah vzhodne Evrope podpirati razvoj struktur, ki bodo pomagale pri ponovni vzpostavitvi ravnotežja in zagotavljale moralno in človeško pomoč. Cilj takšnih struktur je, da pomagajo državam, ki prihajajo iz ideoloških kriz, pri iskanju lastne identitete in duše.

g) Spodbujati obnovo duhovnosti brez kakršnih koli dogem, da se javnost seznani z deli Helene Petrovne Blavatske v letu, ko se spominjamo stoletnice njene smrti, in njeno delovanje povezati z drugimi zagovorniki svobode izražanja. V Rusiji poskušati doseči, da se ji bo izkazala čast in da bodo oblasti omogočile obnovo njene rojstne hiše, ki bi jo spremenili v muzej, posvečen spominu na njeno delo in življenje.

h) Spodbujati učenja starih klasičnih jezikov in njihovo oživljanje. V naše programe predavanj uvesti študij mrtvih jezikov, kot so latinščina, grščina in sanskrt.