Slovenija

Slovenija

Slovenija

Naša načela

1. Bratstvo

Spodbujati ideal univerzalnega bratstva, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva ne glede na rasne, spolne, kulturne, religijske, socialne in druge razlike.

2. Spoznanje

Spodbujati ljubezen do modrosti, ki s primerjalnim preučevanjem filozofij, religij, znanosti in umetnosti omogoča spoznavanje zakonov univerzuma, narave in človeka.

3. Razvoj

Razvoj najboljših človeških potencialov s spodbujanjem popolnega uresničenja posameznika in prizadevanje, da bi se vključili v naravo in družbo ne le kot opazovalci, temveč kot dejavni udeleženci v svetu, ki ga je treba izboljšati.

Bratstvo

Treba je spodbujati spoštovanje različnih identitet in tradicij, obenem pa krepiti enotnost ne glede na razlike ter uskladiti ljudi, ideje in občutke v odprto in oplemenjujoče sožitje. Ideal bratstva črpa moč predvsem iz tega, kar nas združuje, ne pa iz tega, kar nas ločuje. Trdno se opira na priznavanje univerzalnih vrednot, ki ob vsem spoštovanju raznolikosti presegajo lokalne navade in običaje ter izhajajo iz etičnih načel, ki so del dostojanstva vsakega človeka. Ta ideal spodbuja priznavanje in spoštovanje človekovih pravic ter ozaveščanje načel univerzalne etike.

Spoznanje

Ljubezen do modrosti in spoznanja izhaja iz jasne težnje po razvoju lastne zmožnosti razločevanja ter razumevanja sveta in samega sebe. Filozofijo razumemo kot povezovalno os različnih vidikov človekovega spoznanja.

Filozofija lahko združi vire preteklosti in sedanjosti v splošno, široko in povezovalno vizijo, tako da ta postane resnična gonilna moč napredka. Pri taki viziji ne gre le za raziskovanje različnih poti življenja, temveč za poglabljanje v njegov končni smisel in prizadevanje za združitev vseh vidikov znanja in izkušenj.

Razvoj

Naše delovanje omogoča razvoj boljših posameznikov, ki krepijo družbeni razvoj. Človek ima v sebi nesluten skrit potencial. Njegovo spoznavanje in razvijanje je eden temeljnih življenjskih stebrov in vir trajne radosti. Cilj vsakega človeka je doseči usklajenost med mišljenjem, čutenjem in delovanjem. Le uravnotežen in celovit razvoj ter uresničitev najboljših značilnosti in vrednot naše človeške narave lahko zagotovijo boljši svet.