Slovenija

Slovenija

Slovenija

Zakaj so izginili mamuti?

Zanimivosti-mamutUganka izginutja mamutov

Na skrajnem severu Azije so se nekoč pasle ogromne črede mamutov, vse dokler ni nadnje prišla nenadna smrt in jih zamrznila. Na deset tisoče popolnoma ohranjenih trupel mamutov je še vedno pod ledom in zamrznjenimi tlemi.

Že najmanj 1600 let Tunguzijci (sibirska etnična skupina) izpod trdih in zaledenelih tal izkopavajo meso mamuta. Meso je še dodatno zaščiteno z dobro ohranjenim, debelim, rdečim krznom.

V zadnjih 200 letih so izpod ledu izkopali že 40.000 teh živali. Nihče ne ve, koliko jih je še vedno pod ledom.

Zanimivosti-ivorni-mamutKljub neznanskemu številu izkopanih mamutov so ljudje v glavnem uporabljali le slonovino velikih mamutskih oklov, čeprav Tunguzijci in njihovi psi niso mogli spregledati okusnega mesa teh velikanskih prazgodovinskih živali.

Mamutovi okli pokrivajo dve tretjini svetovnih potreb po slonovini. Letno izkopljejo na desetine mamutov, a kljub temu se zdi, da sibirski hladilnik še ni izpraznjen.

Vzrok smrti – katastrofa?

Anatomi in flziologi so skrbno raziskali številne vzorce. Vse živali so bile na zunaj nepoškodovane. Vedno znova so lahko ugotovili isti vzrok smrti: smrt z zadušitvijo.

Velika morija je morala nastopiti nenadoma in nepričakovano.

V želodcih mamutov je bila pogosto še neprebavljena hrana. Te živali, ki so živele v obdobu pleistocena (ok. 1,6 mil.–10.000 let pr. n. š.) in izumrle pred okrog 12.000 leti, je strašanska katastrofa v samo nekaj dneh izbrisala z zemeljskega površja. Mamute je zadušil val plinov ali pa so doživeli pogubo v močnih vodnih nalivih.

Vemo, da je sveže meso hitro pokvarljivo, saj je užitno največ štiri dni. Trupla mamutov, ki jih danes izkopavamo izpod večnega ledu, pa so zelo dobro ohranjena brez najmanjšega sledu razpadanja.

Vendar pa v času te velike katastrofe na področju, kjer sicer vladata večni sneg in led, mraz le ni bil tako močan, da bi lahko povzročil tovrstno pogubo.

Usoden prehod iz toplega na hladno, sibirsko podnebje se je moral odviti zelo naglo, v največ štirih dneh. Če to ne bi bilo tako, potem bi namesto ohranjenih teles ostali samo beli okostnjaki.

Zanimivosti-mamut-1Premik severnega pola Zemlje

Uganko morda lahko razrešimo, če vzamemo v obzir, da je bila Zemlja skozi zgodovino večkrat podvržena velikim kataklizmam. Po nekaterih teorijah naj bi bil severni pol Zemlje v času kvartarja kar precej oddaljen od severne Sibirije, in sicer približno 3500 kilometrov več kot danes. Klimatska sprememba naj bi bila posledica pomikanja severnega pola Zemlje proti severnemu robu Sibirske plošče.

Zemljina os naj bi se tedaj premaknila občutno bolj poševno, pol, skozi katerega poteka rotacijska os, pa naj bi se premaknil za okrog 3500 kilometrov.

Takšne nenadne spremembe položaja Zemljine osi že od nekdaj spremljajo velike katastrofe. Takrat prihaja do velikih poplav in pogosto tudi izpusta velikih količin plinov. Verjetno je bilo nalaganje smrtonosnih plasti strupenih plinov po Zemljini površini vzrok za zadušitev celotnega živalskega sveta. Nenadna smrt ni pustila nikakršne anatomske ali fiziološke sledi na truplih mamutov, ki so še danes videti kot živi.

Vprašanje še čaka na ustrezen odgovor

Skrivnostno izginutje mamutov je danes še zmeraj aktualno, kajti ni zadovoljive teorije, ki bi lahko razjasnila in med seboj smiselno povezala vse okoliščine in dejstva.

Je bila to morda tista kataklizma, o kateri nam govori Platon, ko piše o propadu Atlantide?