Slovenija

Slovenija

Slovenija

Članstvo

Aktivnosti za naše člane

  • predavanja šole filozofije, ki potekajo enkrat tedensko po skupinah
  • izleti in strokovne ekskurzije doma ali po tujini
  • tridnevni tabor s predavanji in delavnicami
Nova Akropola - nova-akropola-dejavnosti-za-clane

Članstvo v Novi Akropoli:

  • Vsak član je v skladu s svojimi zmožnostmi aktiven pri dejavnostih društva, saj s tem sodeluje pri udejanjanju temeljnih idej Nove Akropole.
  • Od članov se pričakuje tudi plačevanje mesečne članarine, ki se uporabi izključno za stroške v zvezi z osnovnimi potrebami društva (najemnina prostorov, elektrika ipd.).
  • Članstvo preneha ob pisnem ali ustnem obvestilu člana ali po več kot 6-mesečni odsotnosti in neporavnavanju obveznosti.
  • Od članov se pričakuje, da s svojim ravnanjem in obnašanjem ne škodujejo društvu.
  • Član lahko postanete po končanem uvodnem ciklusu predavanj, na katerem se med drugim seznanite z načinom delovanja društva in idejami Nove Akropole.