Slovenija

Slovenija

Slovenija

Yum caax

Kamniti portret boga koruze in žetvenih polj iz Palenqueja, Kultura Majev

Velikost: 17 cm x 24 cm

Ima dolg profil in podaljšano, stisnjeno čelo, ki predstavlja koruzni storž. Ta bog se je žrtvoval, da bi ljudje lahko prišli do hrane. Povezan je z dajanjem življenja, uspehom, plodnostjo in izobiljem.