Slovenija

Slovenija

Slovenija

Področja delovanja

Filozofija

Filozofija je bila vedno iskanje resnice, proces poglabljanja v znanja o naravi, človeku in univerzumu. Vsako iskanje je hkrati udejanjanje svobode vesti kot protiutež nevednosti, nejasnosti in predsodkom, ki onemogočajo jasno in poglobljeno razmišljanje.

Za nas je filozofija človekova vrojena težnja. Naša naloga je, da se ta vrojena težnja izraža prek dejanj, ki omogočajo razvoj njegovega celotnega potenciala in izboljšanje sveta. Prizadevamo si za praktično filozofijo, ki bo koristila vsakemu posamezniku in družbi.

 

Nova Akropola - nova-akropola-področja-delovanja-filozofija
Tega ne poskušamo doseči samo s preučevanjem in teoretičnim spoznavanjem, temveč si tudi prizadevamo živeti dobro, pogumno in učinkovito v vsakem trenutku življenja. Poskušamo izkoristiti priložnosti, ki se nam ponujajo, in se naučiti nekaj pozitivnega tudi v težavah. To za nas pomeni »filozofija kot način življenja«. Prizadevamo si izboljšati svet in človeka s filozofijo na klasičen način; to je filozofsko raziskovanje, ki daje odgovore na sodobna vprašanja.

Kultura

Nova Akropola - nova-akropola-področja-delovanja-kultura

V Novi Akropoli prepoznavamo potrebo po ohranjanju in razvoju umetnosti, znanosti, mistiki in politiki kot temeljnih vidikih, ki gradijo civilizacijo. S povezovalnim pristopom in prek zelo raznolikih kulturnih dejavnosti gradimo poti razvoja teh štirih vidikov, katerih skupni imenovalec je filozofija.

Kultura širi naše spoznanje o življenju in svetu ter nas približuje ljudem v duhu spoštovanja, solidarnosti in razumevanja. Cilj je udejanjati trajne moralne in etične vrednote, ki krepijo človeško dostojanstvo ter ščitijo njegove temeljne pravice do življenja in sožitja.

V Novi Akropoli z vsemi sredstvi, ki so nam na voljo, spodbujamo dialog. Prepričani smo namreč, da je srečevanje ljudi, ki imajo podobna vprašanja in zanimanja ter so pripravljeni deliti svoja stališča, potrebno bolj kot kadar koli v naših družbah, ki trpijo zaradi negativnih posledic ločevanja in nesmiselne osamljenosti.

Teme so široke in zaobjemajo najrazličnejša področja: od zgodovine do antropologije, fizike, umetnosti, športa ipd. ter pomagajo osvetliti današnji čas in vprašanja, povezana z njim.

Prostovoljstvo

Za Novo Akropolo je prostovoljstvo praktičen način udejanjanja in uporabe filozofije in kulture. To je naravni izraz velikodušnosti in služenja skupnosti vsakega idealista, ki čuti odgovornost, da aktivno in zavestno prispeva k skupnemu dobremu. Dejavnosti Nove Akropole po svetu izvaja tisoče prostovoljcev na različnih področjih delovanja.

S prostovoljstvom izražamo svojo zavezanost družbi prek humanitarnih in ekoloških akcij ter socialnih projektov za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Nova Akropola - nova-akropola-področja-delovanja-prostovoljstvo

Programi prostovoljstva Nove Akropole na mednarodni ravni družbi dajejo priložnost za razvoj vrednot solidarnosti, tolerance in spoštovanja drugih, to so vrednote, s katerimi izboljšujemo sebe in svet.

Nova Akropola ustvarja družbeni prostor za razvoj vrednot, kot so solidarnost, toleranca in odgovornost, plod tega pa so dobre vsakodnevne državljanske in človeške prakse. Kultura prostovoljstva je del filozofske notranje izgradnje, ki jo spodbujamo. Člani in simpatizerji Nove Akropole s prostovoljnim delovanjem izražajo svojo zavezanost družbi prek humanitarnih akcij, socialnih in izobraževalnih projektov (za najbolj pomoči potrebne, za starejše itd.), ekološke akcije in obnovo kulturne dediščine, ki jih izvaja Nova Akropola sama ali v sodelovanju z drugimi organizacijami, med katerimi so številne mednarodne nevladne organizacije.

Nova Akropola znova poudarja svojo zavezanost današnji družbi, ki jo uresničuje prek posameznih solidarnostnih akcij na različnih delih sveta, kjer naravne katastrofe, revščina, diskriminacija ali nepravica prizadevajo najbolj zatirane dele družbe (Deklaracija Generalne skupščine, 2006).