Slovenija

Slovenija

Slovenija

Naše dejavnosti

Kulturno društvo Nova Akropola Slovenije je ustanovljeno v Ljubljani leta 1998. Predsednik društva je Stjepan Palajsa. Delujemo v Ljubljani in Mariboru.

V Novi Akropoli organiziramo vrsto dogodkov, ki so odprti za širšo javnost, oz. za vse, ki vas zanimajo teme, ki jih obravnavamo.

Dejavnosti društva:

Izvajamo predavanja in seminarje s področja filozofije, psihologije, zgodovine civilizacij in kultur ter drugih humanističnih in naravoslovnih znanosti.

To je naziv našega programa predavanj, ki jih izvajamo po tematskih ciklusih.

Nova Akropola - nova-akropola-planeta-zemlja

Dogodki ob svetovnih dnevih

Vsako leto organiziramo predavanja in več različnih dejavnosti ob svetovnem dnevu filozofije in svetovnem dnevu Zemlje.

Večkrat letno organiziramo tečaje iz različnih vsebin.

Nova Akropola - nova-akropola-delavnice-znanosti

Delavnice za popularizacijo znanosti

Pripravljamo delavnice za približanje znanosti predvsem otrokom, pa tudi odraslim, skozi zabavne poskuse.

Nova Akropola - nova-akropola-knjige

Izdajateljstvo

Enkrat mesečno izdajamo brezplačno e-revijo Akropolitanec, ki jo pošiljamo naročnikom na elektronski naslov.

Izdali smo že nekaj knjig, našo zbirko pa načrtujemo redno bogatiti.

Izdelujemo arheološke replike, ki so kopije motivov iz različnih časovnih in kulturnih obdobij ter predstavljajo kulturno dediščino človeštva.