Slovenija

Slovenija

Slovenija

Podprite nas

V Novi Akropoli delujemo izključno prostovoljci. To pomeni, da nihče za svoje delovanje ne prejema plačila − od predavateljev pa do vseh, ki skrbijo za organizacijo in oglaševanje dogodkov, prevode in lekture besedil, izdajanje e-revije, spletno stran, izdelavo replik, urejanje prostorov in številne druge dejavnosti. Motiv našega delovanja je zaupanje v ideje Nove Akropole.

Vsaka Nova Akropola po svetu se financira kot samostojna enota, pretežno iz članarin in donacij članov. Del dohodka zajemajo plačila obiskovalcev tečajev in ciklusov predavanj, najmanjši del pa prodaja naših arheoloških replik in knjig.

Dohodek je v celoti namenjen osnovnim potrebam, povezanim z delovanjem in vzdrževanjem Nove Akropole.

Če sta vam naša vizija in delovanje blizu, bomo veseli vsake finančne podpore.

1) Nova Akropola ima status društva v javnem interesu na področju kulture in je s tem tudi upravičena do donacij dela dohodnine.

Kaj to pomeni?

Vsak zavezanec za dohodnino lahko del svoje odmerjene dohodnine (do 1%) nameni za donacije organizacijam, ki delujejo s splošno koristnim namenom.

Višina donacije je odvisna od višine odmerjene dohodnine (povprečna donacija znaša 24 € letno). Donacija ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine zavezanca. Povedano drugače: tisti, ki se odloči za takšen način doniranja, ne bo v ničemer finančno prikrajšan. Če se za donacijo ne odloči, gre 1% od odmerjene dohodnine (skupaj z ostalimi 99 %) v proračun RS.

Če spodbujate naše delo in nam želite pomagati, lahko na enostaven način oddate obrazec prek spleta.

2) Pomagate nam lahko z nakazilom na naš tekoči račun, pri čemer kot namen navedete »Donacija za delovanje Nove Akropole«.

Številka tekočega računa: SI56 0201 0005 1188 709
Kulturno društvo Nova Akropola, Wolfova 8, 1000 Ljubljana

3) Razveselili nas boste tudi, če nas boste podprli z nakupom katere od naših arheoloških replik ali knjig. Naročite jih lahko na info@akropola.org.