Slovenija

Slovenija

Slovenija

Menada

Barelief, razstavljen v svetovno znani galeriji Uffici

Velikost: 21 cm x 38 cm

V antični Grčiji izraz označuje ženske, ki so se udeleževale Dionizovih misterijev. Dioniz je bil bog plodnosti zemlje. Njegov glavni atribut je vinska trta. Ohranjenih je veliko upodobitev prazničnih obhajanj v čast bogu Dionizu. Iz kultnoreligijskih obredov, posvečenih temu bogu, izhaja tudi grška tragedija.