GAJA – Ali Zemlja živi?

GAJA – Ali Zemlja živi?

Svetovni dan Zemlje

Petek, 22. 4. 2022 ob 19h

Predavanje je brezplačno

Svetovno znani angleški klimatolog, James Lovelock, je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja postavil drzno hipotezo o tem, da naš planet deluje kot živo bitje. Sprva so njegovo zamisel sprejeli s posmehom, nato pa so se skozi desetletja začeli vrstiti argumenti, ki so prepričali že veliko znanstvenikov. Znanje o fiziologiji tega velikanskega bitja narašča iz leta v leto, čeprav misterij življenja ostaja večna enigma.

Zemlja kot živ organizem

Dan ZemljeV antiki so verjeli, da so planeti živa bitja. Nasploh so življenje razumeli precej širše kot ga skuša definirati današnja znanost. Zanje je bilo živo vse, kar zaznavamo okoli sebe. Narave niso delili na živo in neživo.

Angleški znanstvenik James Lovelock (1919) ni bil poznavalec antične filozofije in religije. Pronicljivo opazovanje ga je pripeljalo do prepričanja, da Zemlja deluje kot celota in po podobnih principih kot delujejo vsa živa bitja, tudi na primer človek.

Zemlja, ki jo je v svoji hipotezi poimenoval Gaja, na svoji površini gosti neskončno raznolik živ svet, ki deluje presenetljivo složno. Že milijarde let biosfera sama sebi vzdržuje optimalne pogoje, nekakšno homeostazo, ki hrani in ščiti vse, kar se živega porodi v njenih nedrih.

James Lovelock je zelo zgodaj tudi zaznal, da ima Zemlja v zadnjem času težave z vzdrževanjem optimalnega stanja na svoji površini.

Na predavanju se bomo dotaknili vprašanja živega planeta skozi oči tradicije in sodobne znanosti. Pogledali si bomo mehanizme samoregulacije ustreznih pogojev za življenje in posege človeka v ta mehanizem. Bistveno pa je vprašanje, kaj moramo spremeniti v svojem odnosu do našega planeta in kaj lahko pričakujemo od prihodnosti.

Prijava na predavanje:

Če želite prejeti povezavo do predavanja, nam do 22. aprila pošljite elektronsko prijavo.
Predavanje si bo mogoče ogledati še teden dni po spletni premieri.

Elektronska prijava