Človeške vrednote – Kaj človeka naredi človeka?

Človeške vrednote – Kaj človeka naredi človeka?

Unesco je vsak tretji četrtek v mesecu novembru razglasil za Dan filozofije. Ob tej priložnosti se po celem svetu organizirajo različni dogodki, predavanje, delavnice.

Nova Akropola kot mednarodna kulturno-filozofska organizacija že veliko let aktivno sodeluje v tem projektu in tudi v Sloveniji vsako leto v ta namen organiziramo dogodek. Za letošnji Dan filozofije pripravljamo predavanje Človeške vrednote – Kaj človeka naredi človeka?, ki se bo odvilo prek spleta, v četrtek, 18. 11. 2021, ob 19. uri. Predavanje je brezplačno; izpolnite spodnjo spletno prijavnico in poslali vam bomo povezavo.

Uvod v predavanje:

Sokratov moto »Spoznaj samega sebe« bo vedno temelj filozofije.
Eno ob bistvenih vprašanj človeškega bitja je, kaj pravzaprav smo. Sebe doživljamo kot bitja, ki so se dvignila iznad zgolj animalnih potreb. Toda kaj je to, kar nas loči od živali? Katere so vrednote, ki jih moramo razviti, da bi se lahko imenovali človek?

svetovnidanfilozofijeFilozofija nam omogoča, da v sebi odkrijemo in razvijemo vrsto latentnih sposobnosti in  vrednot, ki niso odvisne od spola, od stopnje izobraževanja, od religijske ali narodne pripadnosti. To so vrednote, ki veljajo za vse čase in za vse ljudi. To so vrednote, ki človeka naredijo človeka in ga ločijo od živali, ki mu omogočajo, da postane zavestno in plemenito bitje. Bitje, ki svobodno in ponosno hodi skozi življenje, v spoznavanju njegove lepote in smisla.

V skladu s starodavnimi učenji o sedmeri razdelitvi človeka bomo razdelili tudi človeške vrednote na sedem nivojev. Razvrstili jih bomo od najnižjih, fizičnih, pa vse do najvišjih, metafizičnih.

Materialne in telesne vrednote
Vitalne in energetske vrednote
Čustvene in emocionalne vrednote
Umne in intelektualne vrednote
Moralne vrednote
Duhovne vrednote
Metafizične vrednote

Predavatelj: Stjepan Palajsa

Elektronska prijava