Nova Akropola - nova-akropola-filozofija-kultura-prostovoljstvo

Karma

Danes marsikdo pravi: »On ima dobro karmo.« Ali: »Imam slabo karmo, počistiti moram svojo karmo.« Ali: »Takšna je njegova karma.« itn.

Pojem karme pogosto enačimo z usodo. Ni človeka, ki ni razmišljal ali ne razmišlja o tej temi ter ima do nje določeno stališče.

Ali je naša karma oziroma usoda vnaprej določena?

Ali pa imamo, nasprotno, možnost izbire?

Ali smo gospodarji in kreatorji lastnega življenja, svoje sreče? 

Ali ima vsakdo med nami pomembno vlogo v tej veliki mreži obstoja? 

Kam nas vodi ta skrivnostna pot življenja?

Na tem predavanju se bomo dotaknili teh vprašanj kot tudi odgovorov, ki nam jih ponujajo različna filozofska, mistična in religijska učenja Vzhoda in Zahoda.

˗ Indijsko učenje o Darmi in Karmi.

˗ Starogrško učenje o usodi: boginje Mojre in Erinije.

˗ Staroegipčansko učenje o usodi: boginji Maat in Sekhmet.

˗ Filozofski pogledi na usodo, predvsem Platonov in Plotinov pogled.

˗ Karma kot zakon, ki povezuje vzroke in posledice.

˗ Tri vrste karme v Indiji: kolektivna, individualna in personalna.

˗ Ali se je karmi moč izogniti, ali obstaja način »čiščenja« karme.

˗ Ali obstaja »kazen« in »nagrada« za dobra in slaba dejanja.

˗ Vse ima svojo sadhano, svojo pot, smisel, zakon obstoja.

˗ Poljudna, splošno razširjena verovanja in globoko filozofsko razumevanje zakonov narave

Pravilno razumevanje usode in vloge, ki jo ima naša svobodna volja, nam približa zakonitosti življenja in nam lahko pomaga, da bi bolj smiselno usmerjali naše napore in z naše življenjske poti odstranili čim več nepotrebnih bolečih trenutkov.