Umetnost biti svoj
Filozofija in psihologija človeške duše

Unesco je razglasil vsak tretji četrtek v mesecu novembru za Dan filozofije. Ob tej priložnosti se po celem svetu organizirajo različni dogodki, predavanje, delavnice.

Nova Akropola kot mednarodna kulturno filozofska organizacija že veliko let aktivno sodeluje v tem projektu. Tudi slovenska organizacija vsako leto da svoj prispevek.

To leto smo izbrali temo Umetnost biti svoj − filozofija in psihologija človeške duše.

Umetnost-biti-svoj

Kratek uvod v predavanje:
Danes živimo v nenavadnem svetu − vrednote so zmedene, pogosto imamo celo občutek, da so povsem obrnjene na glavo.

“Množična kultura” vlada ljudem, kreira mentaliteto in svoje zakone, ki temeljijo na nenavadni in nenaravni potrošniški morali.

Če želimo biti srečni, moramo živeti po pravilih današnjega časa, delati to, kar nam rečejo in vzeti to, kar nam ponujajo.

Ustvarjeni so vsi pogoji, da ne razmišljamo s svojo glavo, da nimamo lastnih kriterijev, niti hierarhije lastnih vrednot, da živimo, prepuščajoč se toku.

Ali je sploh možno v takšnem okolju zgraditi lastno identiteto? Kajti dejstvo je, da umetnost biti svoj, danes ni več v modi.

Potrebujemo nov pristop, nov odnos do življenja, izven vseh stereotipnih modelov, pristop, ki je popolnoma drugačen od nenaravnih potrošniških navad, ki ne morejo zadovoljiti naših notranjih potreb.

Nek stari filozof je vzkliknil: »Malo avtentičnosti, prosim!«

Potrebujemo spremembo, ki prihaja od znotraj, izboljšanje, ki se mora pričeti najprej znotraj nas samih. Gre za spremembo lastnih kriterijev in spremembo odnosa do življenja, do lastne duše in usode.

Kot je rekla filozofinja Delia Steinberg Guzman: »Ko se človek sam izboljša, se izboljša ves svet, ki ga obkroža.«

Predavatelj: Ivana Palajsa