Slovenija

Slovenija

Slovenija

Gustave Moreau – teme iz grške mitologije

Spodnja galerija zajema nekaj motivov iz grške mitologije, ki so podani skozi neprecenljive upodobitve Gustava Moreauja.

Gustave Moreau je bil francoski simbolistični slikar, ki se je rodil leta 1826 v Parizu, kjer je leta 1898 tudi umrl. Slikal je predvsem biblijske in mitološke prizore. Bil je priljubljen pri nekaterih simbolističnih pisateljih in umetnikih, ki so v njem videli predhodnika tega gibanja.

Simbolizem je literarno-umetniško gibanje, ki je nastalo v Franciji in Belgiji konec 19. stoletja in je bilo zasnovano kot reakcija na naturalizem, ki je prevladoval v tedanji umetnosti in literaturi. Simbolisti so v svojih delih namesto konkretne stvarnosti skušali izraziti ideje. Motivov niso upodabljali objektivno, temveč so dajali poudarek na vtis, občutje, stanje duše, ki jih neka umetnina zbuja v posamezniku.