Slovenija

Slovenija

Slovenija

Dama in vitez

Vitez

Glavna značilnost viteza je duh avanture, vendar ne kakršnekoli. Vitez namreč deluje v službi šibkih in zatiranih, kajti le takrat ima boj smisel. Edino, kar vitez ima, so njegove plemenite vrline, čast in zvestoba.

Vitez daje zgled s svojim pogumom in častnostjo, a tudi vljudnostjo in ljubeznivostjo v medčloveških odnosih. Njegovemu srcu so blizu samo plemeniti ljudje. Ima zelo prefinjen odnos do vsake ženske duše.

Vitez služi najprej Bogu, potem kralju in na koncu dami. Njegov cilj in namen je vzdrževanje Pravice na svetu, zato svet brez viteštva ne more obstati. In Bog vselej ščiti viteza.

Čeprav se vitez žrtvuje, tega ne bi nikoli zamenjal za slavo ali bogastvo. Njegov boj prinaša notranjo Slavo, ki jo tisti, ki ni vitez, težko razume. Vitez deluje, ne da bi za to zahteval kakršnokoli nagrado – deluje brezpogojno.

Vitezove vrednote in pogum so neprestano na preizkušnji, s svojimi podvigi pa potrjuje svojo herojsko naravo. Treba je poudariti, da se vitez ne rodi, temveč to šele postane – zato je lahko vsakdo vitez.

Dama

Dama je vzor ženskega principa, ki viteza večno navdihuje. Dama v moškem zbudi viteza – zaradi nje vitez postane vitez. Tako kot pri vitezu sta tudi njeni poglavitni značilnosti dostojanstvo in čast. Odnos med damo in vitezom temelji na notranji, poduhovljeni ljubezni, in ne na strasti. Gre predvsem za odnos dveh plemenitih duš.

Dama in Vitez skupaj

Dama in vitez skupaj služita Bogu, tako da se zavzemata za Pravico, Resnico in Lepoto. Njuno glavno vodilo je ljubezen do ljudi in medsebojna ljubezen. V popolnost se zlijeta šele takrat, ko sta skupaj, kajti brez dame ni viteza in brez viteza ni dame. Dama in vitez sta heroja, ki imata za svojega vodnika Ljubezen.