Slovenija

Slovenija

Slovenija

Mit o Psihe

Ta mit govori o procesu razvoja, o poti, ki jo mora prehoditi vsaka duša ali psiha, da bi uresničila svoj cilj. Ta cilj v mitu simbolizira sveta poroka Amorja in Psihe, ki v različnih tradicijah predstavlja smisel življenja vsakega človeka. Vsak človek mora namreč iti po poti notranjega razvoja. Iti mora skozi preizkušnje in preseči strahove, katerih narava je spremenljiva in obremenjena z željami. Teh ne zna niti usmeriti niti kontrolirati, vse dokler jih s pomočjo lastne volje ne harmonizira, tako da zavestno išče svojo lastno duhovno dimenzijo in skuša z njo priti v stik.