Nova Akropola - nova-akropola-filozofija-kultura-prostovoljstvo

Življenje ima vedno smisel

Predavanje ob Svetovnem dnevu filozofije

Potreba po smislu je velika. Kdor je našel smisel v svojem življenju, ima moč, da premaga najtežje preizkušnje in doseže zadane cilje. Ve, zakaj se bori in zakaj živi.

Vendar − kaj je ta smisel? Ali je to nekaj, kar si zadamo sami, ali pa obstaja absolutni smisel, ki presega želje in predstave posameznika?

Ta vprašanja si človek postavlja že od nekdaj. To so ena najtežjih vprašanj spekulativne filozofije, kjer ima vsakdo svoj pogled in mnenje. S temi relativnimi mnenji si ne moremo veliko pomagati. Naše osebne izkušnje so namreč skromne in poznavanje misterija življenja površno. Zato je odgovore na ta globoka vprašanja treba poiskati globlje v dediščini človeštva.

Človeštvo namreč udejanja svoj smisel in mi smo del njega. Zato se izkušnje in znanje prenašajo kot izročilo iz generacije v generacijo, vse do nas, ki moramo vse to raziskati in razumeti, da bi lahko udejanjili svoj smisel.

Na predavanju si bomo podrobneje pogledali, kaj nam o vprašanju smisla sporoča tradicionalna filozofija. Ta nam govori o absolutnem smislu, ki zadeva vse nas, in o manjših smislih, ki so del večjega smisla. Zato je jasno, da ima vsakdo svoje relativne smisle življenja, ki pa morajo biti podrejeni širšemu. Če dovolj dobro ne poznamo širšega smisla in toka življenja, ne bomo vedeli, kako pravilno določiti svoje lastne relativne cilje na poti do višjega in vsevključujočega cilja.

Da bi pravilno izbrali, kaj graditi, za kaj si prizadevati, da ne bi po nepotrebnem razmetavali s časom in energijo, da bi se izognili nepotrebnim bolečinam, moramo raziskati smisel in tok življenja.

Vabljeni vsi filozofi po duši in preprosti iskalci misterija življenja. Vabljeni vsi!