Slovenija

Slovenija

Slovenija

Venerin pentagram v majevskem mestu Uxmal

Venerin pentagram v majevskem mestu Uxmal

Ljudje so od nekdaj veliko pozornost posvečali dogajanju na nebu, kar je bilo običajno precej poudarjeno pri različnih starejših civilizacijah. Te so menile, da dogajanje v univerzumu vpliva tudi na dogajanja na Zemlji, saj je sama del univerzuma, gibanje na nebu pa naj bi posledično vplivalo tudi na nas ljudi. Posamezna ljudstva so bila posebej povezana z enim od planetov. Za majevsko civilizacijo je bil zelo pomemben vpliv Venere. Njeno gibanje so beležili na svojem koledarju, podobno kakor mi danes gibanje lune. Posebej zanimivo pa je, da so Venerine cikluse prenesli v svojo arhitekturo.

Pentagram Zemlje in Venere

Vemo, da Zemlja obide Sonce približno v 365 dneh, kar je eno zemeljsko leto. Ker je Venera bližja Soncu, ga obkroži prej, in sicer v približno 225 dneh. Oba planeta se po približnih krožnicah gibljeta okoli Sonca, zanimivo pa je gibanje Venere glede na Zemljo. Če z Zemlje gledamo na Venero, njena pot zariše cikloido¹, ki s svojimi skrajnimi točkami tvori pentagram.

Venera je najbližje Zemlji, ko pride v položaj notranje konjunkcije², kar se zgodi vsakih 584 dni. Zanimivo je tudi, da je število dni med petimi Venerinimi notranjimi konjunkcijami (584 x 5 = 2920) in osmimi zemeljskimi leti (365 x 8 = 2920) skoraj enako. V teh osmih letih, ki jih Venera potrebuje za notranjo konjunkcijo, gledano z Zemlje zariše pentagram³.

pentagraminvenera0

Posebej pomembne za opazovanje so bile skrajne točke, ki jih dosega Večernica. Zanimiva so največja odstopanja, ki nastopajo v osemletnih intervalih in so omejena na ozek razpon datumov: Venera kot Večernica dosega največja odstopanja na severu začetek maja, največja na jugu pa začetek novembra.

Oglej si primer poti Venere, gledano z Zemlje.

Oglej si kroženje Venere in Zemlje okoli sonca ter točke notranje konjunkcije.

Ljudje so od nekdaj veliko pozornost posvečali dogajanju na nebu, kar je bilo običajno precej poudarjeno pri različnih starejših civilizacijah. Te so menile, da dogajanje v univerzumu vpliva tudi na dogajanja na Zemlji, saj je sama del univerzuma, gibanje na nebu pa naj bi posledično vplivalo tudi na nas ljudi. Posamezna ljudstva so bila posebej povezana z enim od planetov. Za majevsko civilizacijo je bil zelo pomemben vpliv Venere. Njeno gibanje so beležili na svojem koledarju, podobno kakor mi danes gibanje lune. Posebej zanimivo pa je, da so Venerine cikluse prenesli v svojo arhitekturo.

Venerine mene

Med Venerinim gibanjem, gledano z Zemlje, lahko podobno kot pri luni, opazujemo mene, pri čemer ena sinoda4 lune traja 28 dni, Venere pa 584 dni.

Venera se v tem ciklusu prvih 266 dni pojavlja kot zvezda Danica, naslednjih nekaj dni je tako blizu Soncu, da je ne vidimo, ker jo Sonce presvetli. Sledi obdobje novih 266 dni, ko se ponovno pokaže na nebu, vendar tokrat kot Večernica. In spet se skrije za Sonce ter nadaljuje z novim ciklom svojega potovanja.

Nekateri navajajo zanimivo sovpadanje med časom Venerinega pojavljanja na nebu kot Danice ali Večernice in dobo ženske nosečnosti. Če namreč ta čas delimo z dolžino enega meseca (29,53 dni) dobimo približno 9 mesecev oziroma čas ženske nosečnosti (266 dni/29,53 dni = 9,008 dni).

Venera v arhitekturi Uxmala

Med Venerinim gibanjem, gledano z Zemlje, lahko podobno kot pri luni, opazujemo mene, pri čemer ena sinoda lune traja 28 dni, Venere pa 584 dni.

Venera se v tem ciklusu prvih 266 dni pojavlja kot zvezda Danica, naslednjih nekaj dni je tako blizu Soncu, da je ne vidimo, ker jo Sonce presvetli. Sledi obdobje novih 266 dni, ko se ponovno pokaže na nebu, vendar tokrat kot Večernica. In spet se skrije za Sonce ter nadaljuje z novim ciklom svojega potovanja.

pentagraminvenera1
Guvernerjeva palača v Uxmalu

Nekateri navajajo zanimivo sovpadanje med časom Venerinega pojavljanja na nebu kot Danice ali Večernice in dobo ženske nosečnosti. Če namreč ta čas delimo z dolžino enega meseca (29,53 dni) dobimo približno 9 mesecev oziroma čas ženske nosečnosti (266 dni/29,53 dni = 9,008 dni).

Uxmal velja za eno najlepših in najbolj obiskanih arheoloških najdišč v Mehiki. Tamkajšnjo Guvernerjevo palačo pa so nekateri zgodnji popotniki in raziskovalci označili celo kot najlepši arhitektonski spomenik predkolumbovske Amerike.

Slovenski arheolog in etnolog dr. Ivan Šprajc, strokovnjak za srednjeameriške kulture, znan po izsledkih vloge planeta Venere v srednjeameriških kulturah, navaja, da je večina stavb v Uxmalu zamaknjenih za 9° do 15° od glavnih strani neba v smeri urnih kazalcev, izstopajoča izjema pa je prav Guvernerjeva palača, katere odklon je večji od 28°. Pravokotnica na njeno pročelje, ki gleda proti jugovzhodu, ima namreč azimut 118°13. Okoli leta 900 n. š., ko so palačo zgradili, je ta linija v zahodni smeri (azimut 298°13) sovpadala z Venerinim zahajališčem ob največjem severnem ekstremu.

Med Venerinim gibanjem, gledano z Zemlje, lahko podobno kot pri luni, opazujemo mene, pri čemer ena sinoda lune traja 28 dni, Venere pa 584 dni.

Venera se v tem ciklusu prvih 266 dni pojavlja kot zvezda Danica, naslednjih nekaj dni je tako blizu Soncu, da je ne vidimo, ker jo Sonce presvetli. Sledi obdobje novih 266 dni, ko se ponovno pokaže na nebu, vendar tokrat kot Večernica. In spet se skrije za Sonce ter nadaljuje z novim ciklom svojega potovanja.

pentagraminvenera2
Puščica kaže na dva od petih simbolov Venere (preostali trije tvorijo obrv nad očesom boga).

Pojav je bilo mogoče opazovati z glavnega piramidastega templja v kraju Cehtzuc (izg. “kehcuk”), ki leži pribl. 4,5 km jugovzhodno od Uxmala, vzdolž pravokotnice na fasado Guvernerjeve palače. Navedeno bi lahko bilo le naključno povezano z Venero, če ne bi na isti stavbi našli drugih povezav z Venero, kar precej zmanjša verjetnost za naključno ujemanje orientiranosti palače.

pentagraminvenera3
Osem dvoglavih kač nad glavnim vhodom.

Na razkošno okrašeni fasadi Guvernerjeve palače je še vedno ohranjenih več sto simbolov planeta Venere, ki krasijo ličnice grotesknih podob boga dežja Chaca (izg. “čak”). Chacovi obrazi so razporejeni v skupine po pet, ornament nad glavnim vhodom je sestavljen iz osmih kač, število 8 pa najdemo tudi zapisano na majevski način s črto in tremi krožci na dveh Chacovih podobah ob severnih vogalih palače. 5 in 8 sta seveda Venerini števili: spomnimo se, da 5 Venerinih sinodskih dob ustreza 8 majevskim koledarskim letom in da največji severni ekstremi Venere, proti katerim je usmerjena Guvernerjeva palača, nastopajo v osemletnih intervalih.

 ***

1 Cikloida je geometrijska krivulja, ki jo opiše točka na obodu kroga, kotalečega se po premici.

2 Notranja konjúnkcija je konfiguracija planetov, pri kateri je Venera med Soncem in Zemljo, pri čemer vsa tri nebesna telesa ležijo na isti premici (pri tem zanemarimo, da je vrtenje Venere nekoliko nagnjeno z ravnine ekliptike).

3 Pentagram oziroma peterokraka zvezda je geometrijski lik, narisan s petimi daljicami.

4 Sinoda je obdobje med dvema istovrstnima relativnima položajema dveh nebesnih teles. Običajno v povezavi s sinodskim mesecem = čas med dvema zaporednima istovrstnima luninima menama.