Umetnost reševanja konfliktov

Danes neprestano govorimo, kako stresno živimo. Stres je dejansko najpogostejša posledica naših konfliktnih situacij in slabih medčloveških odnosov. Ti odnosi v marsikaterem pogledu gradijo tudi naš pogled na življenje, na drugega človeka in na svet na splošno. Kakršne poglede imamo, tako živimo. Zato je razumevanje medsebojnih odnosov in z njimi tesno povezanih konfliktov izrednega pomena. Če jih želimo uspešno reševati, moramo dobro poznati njihovo strukturo, sestavne elemente, psihološke vzgibe in načine reševanja.

Na predavanju bomo govorili o naslednjih temah:

  • Pozitivna in negativna vloga konfliktov
  • Kako in kdaj prihaja do konfliktov
  • Pristopi reševanja konfliktov
  • Pomembnost komunikacije
  • Nekaj nasvetov za reševanje konfliktov

Predava: Ivana Palajsa