Slovenija

Slovenija

Slovenija

Svet simbolov

Življenje vsakega človeka je polno simbolov, saj so, bolj kot si mislimo, zakoreninjeni v naši identiteti, v naši osebnosti. Od kod izvirata pomembnost in moč simbolov? Kaj številne filozofe, psihologe, antropologe, etnologe, umetnike, raziskovalce tradicij, kultur, religij in umetnosti žene, da jim posvečajo toliko pozornosti?

Simboli povezujejo dve plati našega obstoja: nezavedno z zavednim, duhovno z vsakdanjim življenjem. Jezik simbolov ne temelji na logiki,temveč je bolj intuitiven in opravlja svojo nalogo brez posredovanja uma. Na ta način prikliče globoke spomine in aktivira psihološke mehanizme našega notranjega bitja.

Simboli so bili vedno most, ki je povezoval človeka z nekim drugim, neopisljivim, nevidnim svetom. Toda današnji človek je izgubil stik s tem svetom in tako so tudi simboli zanj izgubili pomen …

V tem tečaju bomo poiskali odgovore na številna vprašanja, ki so povezana s pomenom simbolov.

Svet-simbolov1

Izvedba tečaja

  • Tečaj je pospremljen s projekcijami nekaterih temeljnih simbolov iz različnih kultur, na podlagi katerih bo razložen njihov pomen.
  • Ta tečaj je del širšega sklopa predavanj o simbolizmu v okviru študijskega programa Nove Akropole.
  • Predavatelj: Stjepan Palajsa

Potek tečaja

  • Spletni tečaj bo potekal 2 zaporedna petka: 12. in 19. junija, 18–21h
  • Za sodelovanje na spletnem tečaju potrebujete telefon, tablico ali računalnik ter internetno povezavo. To pomeni, da lahko tečaj obiskujete od koderkoli, rezervirati si morate le vaš čas, saj posnetki predavanj pozneje ne bodo na voljo.

Prijava na tečaj

  • Povezavo v spletno učilnico bomo poslali le tistim, ki bodo do 12. junija do 14h poravnali udeležbo na tečaju in poslali elektronsko prijavo na naslov info@akropola.org. V prijavi je treba navesti ime in priimek udeleženca, spletni naslov, na katerega želijo prejemati podatke o tečaju, ter zapisati datum plačila ali pripeti potrdilo o plačilu.

Podatki za plačilo udeležbe na tečaju so:

Cena tečaja: 40 EUR
Prejemnik: KULTURNO DRUŠTVO NOVA AKROPOLA, WOLFOVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA
TRR: SI56 0201 0005 1188 709
Referenca: SI 99
Koda namena: OTHR
Namen: Spletni tečaj – Svet simbolov

O simbolih so dejali …

  1. srečanje – petek, 12. junij:

A. tema – Pomen simbolov

  • Skriti smisel in vloga simbolov
  • Filozofski, religijski in mistični pomen simbolov
  • Razlika med znakom in simbolom (kdaj znak postane simbol)
  • Simbol kot psihološko gibalo

B. tema – Simboli v tradiciji

  • Univerzalni simboli
  • Simboli v tradicijah vzhoda in zahoda
  • Egipčanski simbolizem
  • Grški simbolizem
  1. srečanje – petek, 19. junij:

C. tema – Simboli v psihologiji

  • C. G. Jung – arhetipi in simboli
  • Simboli podzavednega in nezavednega
  • Simboli duše, ega, sebstva, sence, animusa in anime
  • Simboli poti individuacije
  • Simboli v sanjah

D. tema – Simboli v filozofiji in religiji

  • Simboli življenjske poti in usode
  • Simboli življenjskih ciklusov
  • Simboli notranjega življenja in predstave o človeški duši
  • ….

O simbolih so dejali …

Joseph Campbell: “Simboli niso samovoljni; ni jih mogoče vsiliti, si jih izmisliti ali jih trajno potiskati. Simboli spontano izvirajo iz psihe in vsak med njimi v sebi nosi prvotno moč svojega izvora.”

Antoine de Saint-Exupéry: “Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.”

C. G. Jung: “Simboli niso niti alegorija niti navaden znak, temveč podoba, ki lahko na najustreznejši način izrazi naravo duha, ki jo le nejasno slutimo.”

H. P. Blavatsky: “Vse to je lahko del bogatih izkušenj preteklosti. Ti neobičajni spomini so skriti in pozabljeni vjeziku misterijev iz predzgodovinskih časov, v jeziku, ki ga danes imenujemo simbolizem.”

Jean Chevalier: “Podnevi in ponoči, medtem ko govorimo, medtem se izražamo s kretnjami ali sanjamo, hote ali nehote uporabljamo simbole. Ti oblikujejo naše želje, spodbudijo nas h kakšnemu delu, vodijo naša dejanja, iz njih izvirajo naši uspehi ali neuspehi … Vse duhovne znanosti, vse umetnosti in vse umetniške tehnike se srečajo na svoji poti simbolov. Te morajo združiti svoje moči, da bi razvozale zagonetke simbolov; morajo se združiti, da bi spravile v gibanje energijo, vsebovano v njih. Premalo je trditi, da živimo v svetu simbolov. Svet simbolov živi v nas.”