Sokrat – življenje in učenje

///Sokrat – življenje in učenje

Sokrat – življenje in učenje

Sokrat je bil tako pomembna osebnost Zahoda, da lahko govorimo o obdobju pred Sokratom in obdobju po njem. Sam ni pustil nobenih zapisov. Zanj je bilo najpomembneje prek dialoga razvijati ljubezen do dobrega, lepega in pravičnega.

Čeprav je Sokrat o sebi imel skromno mnenje, lahko zanj rečemo, da je eden od velikih, ki je pomagal ljudem svoje okolice zrasti. Bil je zgled v dobrih in težkih okoliščinah. Ljudem je pokazal kako premagati svoje šibkosti in znal jih je spodbuditi, da izrazijo svoje najbolj skrite potenciale. Bil je pravi mojster vzgoje odraslih v najširšem pomenu te besede. Na predavanju si bomo pogledali, kako je njegovo svojstveno življenje polno anekdot – moči in humorja – razplamtelo plamen grške filozofije in prispevalo zagonu boljšega časa.

Najava dogodkov:

[add_eventon_list hide_past=”yes” show_year=”yes” etc_override=”yes” add_eventon lang=”L1″ event_type=”322″ show_upcoming=”5″ number_of_months=”2″ accord=”yes” show_et_ft_img=”yes” hide_empty_months=”yes” ux_val=”3″]

Tematska predavanja|