Slovenija

Slovenija

Slovenija

Simbolizem strele

Strela – simbol volje

Strela spočenja in uničuje, je življenje in smrt. Strela je simbol transformirajočega delovanja neba na zemlji.

Strela je za praktično naravnanega človeka predvsem nekaj uničujočega. Vemo, da ima neznansko moč, saj lahko razcepi drevo, zažge gozdove, raztrešči hiše ali pa človeku zada smrtni udarec.

Nova Akropola - strela–simbol-volje

Toda kakšno skrivnost nosi v sebi, kakšno posebno moč, da v vseh mitologijah kraj, kamor udari strela, velja za svetega in prav tako človek, ki ga zadane strela?

Nova Akropola - simbol-volje

Simbol volje

Strela je orožje v rokah najvišjega božanstva v različnih mitologijah – je orožje grškega Zevsa in rimskega Jupitra, strele pa meče tudi bog Indra v hinduizmu.

Strela je kot atribut najvišjih božanstev simbol volje, najbolj vzvišenega principa v človeku.

Dvojna narava

Ali je torej možno, da je človekov najvišji princip res le uničevalen?

Je volja samo uničevalna? Lahko pritrdimo, da ima človek toliko moči, kolikor ima volje, vendar je ključno, da ima strela, ki predstavlja voljo, poleg uničevalne moči tudi njej nasprotno – plodno moč.

Kaj je zares volja?

Pomembno je poudariti, da ko govorimo o človekovi volji, ne mislimo trmaste vztrajnosti, da bi dosegli nekaj, kar smo si “vbili v glavo”, ne glede na to, ali je to sploh smiselno ali ne. To raje imenujmo trma.

Resnična volja kot naš najvišji princip pa je povezana z inteligenco in ljubeznijo; z jasno izbiro, kaj je najboljše za nas in za vse ljudi, na katere bo naše dejanje vplivalo. Tu je volja gonilna sila, da to tudi udejanjimo.

Človek ki deluje v skladu z “resnično” voljo, je dober in pravičen in je tako izvrševalec božanske volje – ki je pravica za vsako živo bitje.

Tak človek mora znati umakniti, pospraviti – uničiti – vse, kar je “zlo” ter škoduje njemu in njegovemu okolju, pa tudi vse, kar je staro, izpeto, kar pomeni le še breme in ne služi več svojemu namenu. Vendar mora tudi znati staro in preseženo nadomestiti z novim, boljšim.

Strela počisti to, kar nima koristi, in daje impulz za novo.

Grški Zevs ali rimski Jupiter, kot poosebljen zakon nespremenljivega reda, se je očetovsko zanimal za dejanja ljudi. Bdel  je nad njimi – nagrajeval resnico, dobrodelnost in pravičnost, hkrati pa strogo kaznoval laži in krutost. Njegovo orožje so bile strele, ki jih je po potrebi poslal na zemljo.

Še eno najvišje božanstvo, Baal, kanaanskih Semitov, v eni roki nosi puščico v obliki strele. Zdi se, da se ta strela na vrhu odpira v popke zelenečega drevesa, ki kaže na plodno moč strele – ta strela torej ni le orožje, ki bo premagalo kaos in temne moči, temveč tudi oplaja zemljo.

Transformacija

V hinduizmu je strela utelešena v varji, Indrovem orožju duhovne transformacije, ki neusmiljeno uničuje iluzije ega in nam v zameno omogoča resnična  duhovna spoznanja.

Iluminacija

Strela je tudi značilen simbol iluminacije. Šamanizem pozna mistično doživetje, ki ga imenuje qaumaneq (=strela). V človeku, ki ga doživi, prebudi sposobnost jasnovidnosti.

Intuicija

Z izrazom “kot strela z jasnega”ne opisujemo le šoka, ki ga doživimo, temveč tudi intuitivni preblisk, ki pride v trenutku – nenadno zavedanje, ki nam “zamaje tla pod nogami”. To je nenaden impulz, ki se prebije z neba na zemljo – iz duha v materijo!