Predavatelji

Predstavitev v pripravi.

Predstavitev v pripravi.

Vojko Kovačič je upokojeni inženir elektrotehnike. V Novi Akropoli je aktiven član že od leta 1996, predavatelj pa od leta 2001. Poleg rednega programa predavanj se še posebej posveča visokim kulturam in civilizacijam predkolumbovske Amerike. Veliko pozornost posveča tudi področjem znanosti in naravoslovja. V Novi Akropoli je odgovoren za proizvodnjo arheoloških replik, poleg tega pa skrbi za organizacijo predavanj, ki potekajo v drugih javnih ustanovah, kot so knjižnice, muzeji, šole itd. Občasno piše tudi prispevke za časopis Akropolitanec. Svoj življenjski moto bi povzel v besedah: Opazovati naravo in se učiti od nje.

Predstavitev v pripravi.

Predstavitev v pripravi.

Nija Androjna, po izobrazbi ak. glasbenica flavtistka in profesorica flavte, je aktivna članica Nove Akropole od leta 2008. Z njo se je srečala v času študija, ko jo je pritegnil cikel predavanj v Ljubljani. Po nekaj letih članstva je opravila tečaj za predavatelje in od leta 2015 redno predava v Mariboru. Podrobneje se je poglobila v budizem in tibetansko učenje, v področje vzgoje in v področja umetnosti. V Novi Akropoli je tudi grafična oblikovalka, oblikuje propagandni material, grafično opremlja mesečno revijo Akropolitanec ter knjige, ki jih društvo izdaja. Svoje življenjsko vodilo bi lahko izrazila z mislijo Marka Avrelija, da človek ni na svetu sam zaradi sebe, temveč zato, da je koristen družbi.