Slovenija

Slovenija

Predavanja

Modreci in filozofi iz različnih kultur in zgodovinskih obdobij so nam zapustili praktične izkušnje, ki so lahko za nas življenjsko uporabne, med drugim: kako spoznati sebe, kako pridobiti lastna merila, kako biti srečnejši kot posledica ustreznejših življenjskih izbir ipd.

Šola filozofije je program predavanj Nove Akropole, ki zaobjema najpomembnejše miselne sisteme Vzhoda in Zahoda ter v njih zajete praktične usmeritve, ki človeku pomagajo učinkovito uresničiti svoje potenciale.

Izvajamo posamična predavanja s področja filozofije, psihologije, zgodovine civilizacij in kultur ter drugih humanističnih in naravoslovnih znanosti.

Organiziramo tečaje iz klasične retorike, govorice telesa, filozofije in psihologije C. G. Junga in druge.