Predavanja za gimnazijce

V Mariboru smo ob koncu maja obiskali III. gimnazijo. Za dijake 2. letnikov smo pripravili predavanje o prihodnosti in o tem, kaj resnično pomeni beseda uspeh … nato pa smo jih popeljali še v drug čas in drugo kulturo s predavanjem “Modrost Indijancev”.

Za mladino sodobnega časa je bil to dober primer za razmislek o načinu življenja, ki je popolnoma drugačen od današnjega – o življenju v tesni povezavi z naravo.