Osnovne informacije za člane

/Osnovne informacije za člane

Člani Nove Akropole smo prostovoljci, ki nas povezujejo temeljne ideje mednarodne organizacije in delovanje v skladu z njimi.

Naša načela

Področja delovanja

Članstvo v Novi Akropoli:

  • Član lahko postanete po končanem prvem ciklusu predavanj (Filozofija in psihologija Vzhoda in Zahoda), na katerem se med drugim seznanite z načinom delovanja društva in idejami Nove Akropole.
  • Vsak član je po svojih zmožnostih aktiven pri dejavnostih društva, saj s tem sodeluje pri udejanjanju temeljnih idej Nove Akropole.
  • Vsak član plačuje mesečno članarino v višini 20 EUR (oz. 15 EUR študentje), ki se porabi izključno za osnovne potrebe društva (najemnina prostorov, elektrika ipd.). Članarino lahko plačate v društvu ali na tekoči račun.
    št. računa: SI 56 0201 0005 1188 709
    prejemnik: Kulturno društvo Nova Akropola, Wolfova 8, 1000 Ljubljana
  • Član s svojim ravnanjem in obnašanjem ne sme škodovati društvu.
  • Članstvo preneha ob pisnem ali ustnem obvestilu člana ali po več kot 6-mesečni odsotnosti in neporavnavanju obveznosti.