Neter – edini Bog starih Egipčanov (1)

Neter – edini Bog starih Egipčanov (1)

Neter 4Mišljenje tistih, ki slabo poznajo egipčansko religijo in menijo, da so bili Egipčani politeisti, je povsem zmotno. Daleč nad vsemi bogovi, ki jih običajno poznamo iz njihove religije, je bil Eden edini, Stvarnik Neba in Zemlje, Absolutno božansko Bitje. Ideja o njem ni niti v enem samem obdobju egipčanske civilizacije izginila ali bila kakorkoli zapostavljena. Kajti nič ne more nastati in živeti brez Vzroka, brez Izvira, ki je povsod prisoten. Egipčani so ga imenovali Neter.

Nekateri egiptologi so temu imenu zaman poskušali dati kakšen pomen, saj ga ni nikdar niti imelo. Vsak pomen nosi s sabo predstavo, sliko, formo, kar bi ga takoj omejilo in zmanjšalo njegovo vseobsežnost.

Dr. Heinrich Brugsch je iz različnih tekstov celotne egipčanske zgodovine zbral ideje, ki ga opisujejo. Vidimo lahko, da bi s temi besedami lahko opisali tudi krščanskega ali muslimanskega boga.
Če jih razvrstimo, se ti epiteti glasijo:

“Bog je eden in edini in nihče drug ne obstaja z Njim; Bog je eden, ki je vse ustvaril.”

“Bog je duh, skriti duh, duh duhov, veliki duh Egipčanov, božanski duh.”

“Bog je brez začetka in On je bil od vsega začetka; On je obstajal v preteklosti in bil, ko ni bilo še ničesar drugega. On je obstajal, ko še nič drugega ni obstajalo in tisto, kar obstaja, je On ustvaril po svojem nastanku. On je oče začetka.”

“Bog je večno eden, On je večen in neskončen, obstaja od vekomaj in za večno. On je obstajal na veke vekov in bo obstajal do večnosti.”

“Bog je skrito Bitje in niti eden človek ni spoznal njegovega obličja. Niti eden človek ni mogel raziskati njegovega lika; On je skrit pred bogovi in pred ljudmi in On skrivnost za Svoje stvaritve ostaja skrivnost.”

“Noben človek ne ve, kako naj ga spozna. Njegovo ime ostaja skrito; Njegovo ime je skrivnost za Njegove otroke. Njegova imena so brezštevilna, raznolika in nihče jim ne ve števila.”

“Bog je resnica, On živi resnico in On se z njo hrani. On je kralj resnice, On se naslanja na resnico, On gradi resnico in On izvršuje resnico po celem svetu.”

“Bog je življenje in samo skozi njega človek živi. On daje človeku življenje in On vdihuje življenjski dih v njegove nosnice.”

“Bog je oče in mati, oče očetov in mati mater. On rojeva, a ni nikdar rojen, On ustvarja, vendar ni nikdar ustvarjen. On je rodil in ustvaril sebe. On je tvorec Svojega lastnega obličja in graditelj Svojega lastnega telesa.”

“Bog sam je obstajanje. On živi v vsem in od vsega. On obstaja brez povečevanja in zmanjševanja. On se pomnožuje milijonkrat in On ima množico obličij in množico udov.”

“Bog je stvarnik vsega, kar je na tem svetu, kar je bilo, kar je in kar bo. On je Stvarnik sveta in On ga je ustvaril s Svojimi rokami pred kakršnimkoli začetkom. On ga je utrdil s tistim, kar je iz Njega izšlo. On je Stvarnik neba in zemlje; Stvarnik neba in zemlje; Stvarnik neba in zemlje in morja; Stvarnik neba in zemlje in morja in gora. Bog je razprostrl nebesa in osnoval zemljo. Tisto, kar si je zamislilo njegovo srce, se je zgodilo, in ko je izgovoril besedo, se je zgodila in bo trajala večno.”

“Bog je oče bogov in oče očetov vseh božanstev; On zaplodi ljudi in ustvari bogove. On je veliki Tvorec, Lončar, ki je ustvaril ljudi in bogove s Svojimi rokami; On je zgradil ljudi in bogove na lončarski mizi.”

“Nebesa se naslanjajo na Njegovo glavo in zemlja pridržuje Njegova stopala; nebo skriva Njegov duh, zemlja skriva Njegovo obličje, podzemni svet pa v sebi varuje skrivnost o Njem. Njegovo telo je kot zrak, nebo se naslanja na Njegovo glavo in nova poplava (Nila) vsebuje Njegovo obličje.”

“Bog je milosten do tistega, ki Ga spoštuje in sliši tistega, ki Ga kliče. On ščiti slabotne pred močnimi in sliši jok tistega, ki je vklenjen v verige. On presodi med močnim in šibkim. Bog pozna tistega, ki pozna Njega, On nagradi tistega, ki Mu služi, in varuje tistega, ki Mu sledi.” *

V manifestiranem svetu je njegov odraz, njegov simbol Ra. Ra ima neskončno število manifestacij, med katerimi so nekatere bolj, druge manj pomembne. Te različne manifestacije Raja so vsi ostali bogovi.
V svetu, ki je dostopen človeku, predstavlja Ra Sonce na vseh ravneh obstoja.
Prav posebej je treba poudariti, da niti v enem obdobju bogovi niso bili postavljeni na isto raven kot skrivnostni Neter, kajti niti eden ga ne more razumeti ali doseči – tudi če bi se vsi bogovi združili, ga ne bi mogli doseči. ‘Knjiga mrtvih’ pravi: “Bog je enkraten in se transformira v milijon bitij. On je v vsaki stvari.”

* Izreki so vzeti iz knjige Wallisa Budgea “Egipčanska knjiga mrtvih”.

 

prof. Stjepan Palajsa, predsednik NA v Sloveniji

_______

https://akropola.org/clanki/egipcanski-bogovi-2/

https://akropola.org/clanki/egipcanski-odnos-do-smrti-3/

https://akropola.org/clanki/mit-o-ozirisu-4/

https://akropola.org/clanki/zemeljsko-potovanje-umrlega-5/

Leave a Comment

Your email address will not be published.