Slovenija

Slovenija

Slovenija

Kralj Artur – Walter Crane

Walter Crane je živel med letoma 1845 in 1915 v Angliji. Bil je umetnik in knjižni ilustrator. Za svojo generacijo se šteje med najbolj vplivne ustvarjalce ilustrirane otroške literature, ki so jo v 19. stoletju po njegovih vzorih še izpopolnjevali. Bil je tudi del gibanja Arts and Crafts, v okviru katerega je ustvaril veliko različnih vrst slik, ilustracij, otroških knjig, motive keramičnih ploščic in drugih dekorativnih umetnosti.

Artur potegne meč iz skale.

Artur potegne meč iz skale.

Mladi Owen roti kralja.

Mladi Owen roti kralja.

Kralj Artur prosi Jezersko gospo za meč Excalibur.

Kralj Artur prosi Jezersko gospo za meč Excalibur.

Sir Lancelot v kapeli Perilous.

Sir Lancelot v kapeli Perilous.

Beaumains zmaga v bitki ob plitvini.

Beaumains zmaga v bitki ob plitvini.

Čarovnica svetuje, kako zdraviti rane sira Tristrana.

Čarovnica svetuje, kako zdraviti rane sira Tristrana.

Sir Geraint in gospa Enid v zapuščenem rimskem mestu.

Sir Geraint in gospa Enid v zapuščenem rimskem mestu.

Mladi Parsifal izprašuje gospoda Owena.

Mladi Parsifal izprašuje gospoda Owena.

Parsifal si pridobi ščit utripajočega srca.

Parsifal si pridobi ščit utripajočega srca.

Gospod Owen pozdravlja gospo vodnjaka.

Gospod Owen pozdravlja gospo vodnjaka.

Potovanje Lily iz Astolata po smrti.

Potovanje Lily iz Astolata po smrti.

Sira Galahada pripeljejo na dvor Kralja Arturja.

Sira Galahada pripeljejo na dvor Kralja Arturja.

Boj v kraljičini predsobi.

Boj v kraljičini predsobi.

Sir Lancelot prepove siru Borsu usmrtiti kralja.

Sir Lancelot prepove siru Borsu usmrtiti kralja.

Sir Bedevere vrže meč Excalibur v jezero.

Sir Bedevere vrže meč Excalibur v jezero.

Smrt sira Lancelota.

Smrt sira Lancelota.