Kako biti stoik

Svetovni dan filozofije smo počastili z brezplačnim predavanjem o stoični filozofiji.

Tisti, ki so si želeli stoično filozofijo tudi globlje spoznati, pa so se nam pridružili tudi na tridnevnem tečaju, kjer je bil poudarek na njeni praktičnosti in koristnosti za sodobnega človeka. Na tečaju smo spoznali stoične ideje in predstavili nekaj praktičnih vaj, da bomo lažje praktično uporabili njihovo modrost tudi v svojem življenju, saj stoično učenje ni namenjeno le takratnemu času, temveč je izredno koristno tudi za današnjega človeka.

Ali veste, kdo so stoiki in kaj pomeni stoično prestajati okoliščine?

Stoična filozofska šola, ki se je začela v stari Grčiji in se pozneje zasidrala v Rimu, je trajala skoraj 600 let, njena vidnejša predstavnika sta bila suženj Epiktet in cesar Mark Avrelij.

Stoična filozofija deli življenjske elemente in okoliščine na tiste, ki so odvisne od nas, in na tiste, ki niso odvisne od nas. Razločevati jih je prava modrost, življenjska modrost, filozofija pa je pot, na kateri se ta modrost postopoma odkriva.

Stoični filozof Epiktet govori o tem v svojih zapisih: … v naši moči so naše misli, naše delovanje, naše želje in to, kar nas odbija, skratka, vse, kar izvira iz nas samih. V naši lasti niso naše telo, imetje, ugled, naš položaj v svetu, z eno besedo, vse, kar ne prihaja od nas samih. To, kar je v naši moči, je po naravi svobodno ter ne more biti preprečeno in zajezeno. To, kar ni v naši naravi, je podložno vplivom in odvisno, v tujih rokah in je lahko preprečeno