Slovenija

Slovenija

Slovenija

Idealna država in poslanstvo politike

Idealna-drzava-2015Že od nekdaj so si ljudje želeli dobro in pravično vladavino. Filozofi in modreci v vseh časih in na vseh koncih sveta so se spraševali – kaj je sploh država. Ali je to nekakšna tvorba, ki bi morala vsem omogočiti materialno blaginjo in kar največje udobje oziroma zadostiti le materialnim potrebam? Ali je njena naloga s tem opravljena?

Odgovor bi bil pritrdilen, če bi se ozrli po večini današnjih pogledov, saj ti pretežno temeljijo na materializmu. Toda ali so to edine človeške potrebe? Današnje države so pozabile na človeka. Po Platonu, znamenitem velikanu grške filozofije, je država, ki zadovolji le človekove materialne potrebe, zadovoljila samo njegov animalni del. Država, ki človeku ne da smisla in življenjske vizije …, ki mu ne omogoča, da postane dober, notranje močan, svoboden, da se je zmožen spopasti z vsemi izzivi življenja …, to po Platonu ni država.

Čeprav sta od njegovega življenja pretekli že skoraj dve tisočletji in pol, njegove ideje o ureditvi države ostajajo enako žive. Brez prelomnega dela Država, v katerem je med drugim podal ideal politične ureditve, bi verjetno manjkal temeljni košček v mozaiku zahodne filozofije. O Platonu so nekateri pisci in filozofi celo dejali, da vsa zahodna filozofija po njem predstavlja samo komentarje nanj. V današnjem času filozofskega in političnega kaosa še kako potrebujemo njegove ideje, ki so zaradi svoje moči še vedno sveže in aktualne.

Teme, ki se jih bomo dotaknili na predavanju:

  • individuum, družba, država
  • pojem filozofa vladarja
  • aristokracija duha in značaja
  • simbolizem mita o votlini
  • železni, bronasti, srebrni in zlati ljudje
  • pomembnost enotnosti in problem razdrobljenosti
  • duh, duša in telo države
  • aristokracija, timokracija, oligarhija, demokracija, tiranija

Najava dogodkov:

[add_eventon_list hide_past=”yes” show_year=”yes” etc_override=”yes” add_eventon lang=”L1″ event_type=”215″ show_upcoming=”5″ number_of_months=”2″ accord=”yes” show_et_ft_img=”yes” hide_empty_months=”yes”]