Glas tišine: Modrost srca in modrost očesa

Vsakdo ima možnost, da pridobi modrost srca, vendar pa mora, kot navaja spodnji odlomek, prej ”očistiti srce”. Tisti, ki spoznava, se mora notranje očistiti, da bi čista voda modrosti, ki priteka vanj kot v očiščeno posodo, ohranila svojo pravo vsebino in se v čisti, nepopačeni obliki prenašala tudi naprej.