“Gaja” ob Svetovnem dnevu Zemlje

“Gaja” ob Svetovnem dnevu Zemlje

Že v antiki so verjeli, da so planeti živa bitja. Nasploh so življenje razumeli precej širše in živeli so bolj skladno z okoljem. Zanje je bilo živo vse, kar zaznavamo okoli sebe; narave niso delili na živo in neživo.

Današnje razumevanje tega, kar nas obdaja, je skozi oči znanosti razdrobljeno in oddaljeno od človeka. Ločuje nas od narave in s tem tudi od našega bistva, naše naravne vloge ter nenazadnje od smisla našega obstoja.

Gaja alizemljazivi

In kdaj, če ne na Svetovni dan Zemlje, je prav, da ponovno obudimo znanje naših prednikov ter se vsaj na ravni razuma povežemo z vsem življenjem, ki nas obdaja? V ta namen je Nova Akropola Slovenije v torek, 22. aprila, priredila spletno predavanje z naslovom “Gaja – Ali zemlja živi?”.