C. G. Jung – Psihološki tipi

JUNG1C. G. Jung je eden od velikanov psihologije, to je znanosti, ki se ukvarja s človeško dušo.

Duša je za Junga osrednja os človeškega bitja. Njegova teorija osebnosti temelji na dveh pristopih: kliničnem delu in spoznavanju starih izročil človeštva. Jung je ugotovil, da je človeško bitje večplastno, da ima njegova duša hierarhično strukturo in da se najbolj avtentični deli nas samih, ki jih moramo razviti in izraziti, skrivajo najgloblje.

Jung je prav tako dognal, da se ljudje razlikujemo glede na tipe, ki jim pripadamo. Najbolj znana je njegova razdelitev na introverte in ekstroverte, ki opisuje našo temeljno usmeritev v življenju in nam omogoča, da najdemo takšne načine razmišljanja, čustvovanja, intuitivnega dojemanja in čutenja, ki so najustreznejši glede na naš tip. S spoznavanjem samih sebe, kar je tudi namen teorije človeških tipov, lahko napredujemo proti tistemu, kar je Jung označil kot cilj človekovega življenja – to je uresničitev integrirane, celovite in zrele osebnosti.