C. G. Jung – Filozofija in psihologija

///C. G. Jung – Filozofija in psihologija

C. G. Jung – Filozofija in psihologija

Nova Akropola organizira tečaj šestih predavanj o filozofiji in psihologiji C. G. Junga. Predavanja bodo potekala tri zaporedne sobote (12. 1., 19. 1., 26. 1.) od 10h do 13h, na Tyrševi 7 v Mariboru.

Cena celotnega tečaja: 40 €

Ker je število mest omejeno, imajo prednost predhodno prijavljeni. Za zagotovitev rezervacije vplačajte polovični znesek tečaja (20 €) na naš tekoči račun:

SI56 0201 0005 1188 709
Kulturno društvo Nova Akropola, Wolfova 8, 1000 Ljubljana
s pripisom »Tečaj C. G. Jung, Maribor« in potrdilo o vplačilu posredujte na maribor@akropola.org.

Predavatelja: Ivana in Stjepan Palajsa

Švicarski psihiater Carl Gustav Jung velja za utemeljitelja analitične psihologije, ki pa ni bila omejena le na teoretično psihologijo in klinično prakso, temveč je zaobjemala tudi alkimijo, mistiko, vzhodno in zahodno filozofijo, astrologijo in številna druga področja, ki so lahko dala odgovore na vprašanja o smislu človekovega življenja.

Celotno njegovo življenje so spremljala notranja preizpraševanja, pri čemer je iskal povezave med filozofijo, religijo, alkimijo, sanjami, arhetipi in simboli ter si utiral pot proti lastni individuaciji, kar je eden od ključnih pojmov Jungove psihologije. Individuacija je proces rasti in razvoja osebnosti prek številnih izkušenj in drame življenja do dosege zrelosti in celovitosti.

Danes obstajajo različni pogledi na Jungov prispevek k pojasnitvi bistvenih psihičnih procesov človeka. Materialistično usmerjeni znanstveniki njegovemu pristopu nasprotujejo, tisti bolj odprtega duha pa še danes najdejo navdih in tudi številne možnosti uporabe Jungove zapuščine človeštvu. Življenje tega izvirnega in zelo vplivnega misleca 20. stoletja je bilo zato izrazito dinamično in ga ni mogoče zaobjeti v strogo definirane znanstvene okvire.

Najpomembnejša dela iz njegovega zelo obsežnega opusa so: Preobrazbe in simboli libida, Psihološki tipi, Odnos med jazom in nezavednim, Psihologija in religija, Psihologija in alkimija, Mysterium coniunctionis, Človek in njegovi simboli, Spomini, sanje, misli itd.

sobota, 12. januar 2019, od 10h do 13h:

  1. Tema: Življenje C. G. Junga

V predavanju se bomo sprehodili po Jungovi avtobiografiji Spomini, sanje, misli, kjer on sam govori o sebi in svojemu delu.

  1. Tema: Osnove Jungove psihologije

Tukaj bomo govorili o osnovnih pojmih Jungove psihologije in filozofije, ki so postali že sestavni del naše vsakdanje komunikacije. Ti pojmi so: arhetipi, kolektivno in individualno nezavedno, animus, anima, Sebstvo, senca, proces individuacije, sinhroniciteta itn.

sobota, 19. januar 2019, od 10h do 13h:

  1. Tema: Človek in njegovi simboli

Jung je opazil, da se v sanjah njegovih pacientov zelo pogosto pojavljajo splošno znane podobe in simboli, ki so prisotni v alkimiji, astrologiji in mitih starodavnih kultur. Ugotovil je, da obstaja neke vrste »shramba« splošnih človeških izkušenj, ki presega prostor in čas, kar je poimenoval kolektivno nezavedno. Te arhetipske podobe in simboli so skrivni jezik kolektivnega nezavednega, ki prenašajo vsebino, pomembno za človekovo življenje. Človek se skozi svoj razvoj bolj ali manj približuje tem večnim modelom in tako uresničuje svoje globoke potenciale.

V tem predavanju si bomo približali svet arhetipov in simbolov, ki lahko obogatijo naše življenje ter mu dajo neslutene barve in globino. Brez razumevanja simbolov ne bomo mogli razumeti niti psiholoških procesov v človeku.

  1. Tema: Razvoj osebnosti

Jung  je vse svoje življenje posvetil eni in edini temi – razvoju osebnosti. Sam je dejal: »… od svojega 11. leta se posvečam enemu in edinemu podvigu, ki je moje ‘veliko delo’. Moje življenje prežema in vodi ena sama ideja in en sam cilj: to je prodreti v skrivnost osebnosti …Osebnost je najvišja oblika udejanjenja vrojenih značilnosti posameznega človeka. To je delo največjega življenjskega poguma in nedvomno potrdilo individualnega obstoja.«

V tem predavanju bomo govorili, kaj je za Junga osebnost, o pomembnosti soočanja s samim seboj, o orodjih za razvoj osebnosti, o značilnostih razvite osebnosti, procesu individuacije itd.

 sobota, 26. januar 2019, od 10h do 13h:

  1. Tema: Psihologija in alkimija

Jung je v alkimiji opazil enake procese, kot jih najdemo v človeški psihi. Alkimistična pot transformacije iz svinca v zlato ali iskanje kamna modrosti ustreza Jungovem procesu individuacije. Kralj in kraljica sta ekvivalentna animusu in animi, Sonce je Sebstvo, štirje elementi ustrezajo štirim delom osebnosti oziroma štirim psihološkim tipom itd.

Simbolični alkimistični prikazi zahtevajo aktivno imaginacijo ter oseben odnos do tega težkega in bolečega procesa notranjega razvoja. Brez izgorevanja ni transformacije, brez težav in napora ni procesa individuacije. Čeprav se tega ne zavedamo, so podobe iz naših sanj pogosto alkimistični simboli, ki izvirajo iz nezavednega.

  1. Tema: Psihološki tipi

Jung je dognal, da se ljudje razlikujemo glede na tipe, ki jim pripadamo. Najbolj znana je njegova razdelitev na introverte in ekstroverte, ki opisuje našo temeljno usmeritev v življenju in nam omogoča, da najdemo takšne načine razmišljanja, čustvovanja, intuitivnega dojemanja in čutenja, ki so najustreznejši glede na naš tip. S spoznavanjem samih sebe, kar je tudi namen teorije človeških tipov, lahko napredujemo proti tistemu, kar je Jung označil kot cilj človekovega življenja – to je uresničitev integrirane, celovite in zrele osebnosti.

 

Najava dogodkov:

Tečaji|