C. G. Jung – Filozofija in psihologija

///C. G. Jung – Filozofija in psihologija

C. G. Jung – Filozofija in psihologija

Nova Akropola organizira tečaja o filozofiji in psihologiji C. G. Junga v Ljubljani in Mariboru.

LJUBLJANA: 28. 2., 6. 3. in 13. 3., od 18h do 21h, Wolfova 8, Ljubljana.

MARIBOR: 29. 2., 7. 3. in 14. 3., od 10h do 13h, Tyrševa 7, Maribor.

Cena tečaja: 60 €.

Obisk posameznih predavanj zaradi medsebojne povezanosti tematik ni mogoč.

Zaradi lažje organizacije je za tečaj v Ljubljani zaželjena predprijava na info@akropola.org.

Za tečaj v Mariboru pa je zaradi omejene velikosti skupine predprijava obvezna in sicer na maribor@akropola.org. Za zagotovitev rezervacije (velja samo za Maribor) vas prosimo za vnaprejšnje plačilo polovičnega zneska tečaja (30 €) na naš tekoči račun:

Št. računa: SI56 0201 0005 1188 709 (brez reference oz. SI 99), Kulturno društvo Nova Akropola, Wolfova 8, 1000 Ljubljana s pripisom »Tečaj C. G. Jung, Maribor« in potrdilo o vplačilu posredujte na maribor@akropola.org.

Predavatelja: Ivana in Stjepan Palajsa

Švicarski psihiater Carl Gustav Jung velja za utemeljitelja analitične psihologije, ki pa ni bila omejena le na teoretično psihologijo in klinično prakso, temveč je zaobjemala tudi alkimijo, mistiko, vzhodno in zahodno filozofijo, astrologijo in številna druga področja, ki so lahko dala odgovore na vprašanja o smislu človekovega življenja.

Celotno njegovo življenje so spremljala notranja preizpraševanja, pri čemer je iskal povezave med filozofijo, religijo, alkimijo, sanjami, arhetipi in simboli ter si utiral pot proti lastni individuaciji, kar je eden od ključnih pojmov Jungove psihologije. Individuacija je proces rasti in razvoja osebnosti prek številnih izkušenj in drame življenja do dosege zrelosti in celovitosti.

Danes obstajajo različni pogledi na Jungov prispevek k pojasnitvi bistvenih psihičnih procesov človeka. Materialistično usmerjeni znanstveniki njegovemu pristopu nasprotujejo, tisti bolj odprtega duha pa še danes najdejo navdih in tudi številne možnosti uporabe Jungove zapuščine človeštvu. Življenje tega izvirnega in zelo vplivnega misleca 20. stoletja je bilo zato izrazito dinamično in ga ni mogoče zaobjeti v strogo definirane znanstvene okvire.

Najpomembnejša dela iz njegovega zelo obsežnega opusa so: Preobrazbe in simboli libida, Psihološki tipi, Odnos med jazom in nezavednim, Psihologija in religija, Psihologija in alkimija, Mysterium coniunctionis, Človek in njegovi simboli, Spomini, sanje, misli itd.

petek, 28. 2. 2020, od 18h do 21h (LJ)/ sobota, 29. 2. 2020, od 10h do 13h (MB):

  1. Tema: Življenje C. G. Junga

V predavanju se bomo sprehodili po Jungovi avtobiografiji Spomini, sanje, misli, kjer on sam govori o sebi in svojemu delu.

  1. Tema: Osnove Jungove psihologije

Tukaj bomo govorili o osnovnih pojmih Jungove psihologije in filozofije, ki so postali že sestavni del naše vsakdanje komunikacije. Ti pojmi so: arhetipi, kolektivno in individualno nezavedno, animus, anima, Sebstvo, senca, proces individuacije, sinhroniciteta itn.

petek, 6. 3. 2020, od 18h do 21h (LJ)/ sobota, 7. 3. 2020, od 10h do 13h (MB):

  1. Tema: Življenje C. G. Junga (2. del)
  1. Tema: Osnove Jungove psihologije (2. del)

petek, 13. 3. 2020, od 18h do 21h (LJ)/ sobota, 14. 3. 2020, od 10h do 13h (MB)::

  1. Tema: Človek in njegovi simboli

Jung je opazil, da se v sanjah njegovih pacientov zelo pogosto pojavljajo splošno znane podobe in simboli, ki so prisotni v alkimiji, astrologiji in mitih starodavnih kultur. Ugotovil je, da obstaja neke vrste »shramba« splošnih človeških izkušenj, ki presega prostor in čas, kar je poimenoval kolektivno nezavedno. Te arhetipske podobe in simboli so skrivni jezik kolektivnega nezavednega, ki prenašajo vsebino, pomembno za človekovo življenje. Človek se skozi svoj razvoj bolj ali manj približuje tem večnim modelom in tako uresničuje svoje globoke potenciale.

V tem predavanju si bomo približali svet arhetipov in simbolov, ki lahko obogatijo naše življenje ter mu dajo neslutene barve in globino. Brez razumevanja simbolov ne bomo mogli razumeti niti psiholoških procesov v človeku.

  1. Tema: Razvoj osebnosti

Jung  je vse svoje življenje posvetil eni in edini temi – razvoju osebnosti. Sam je dejal: »… od svojega 11. leta se posvečam enemu in edinemu podvigu, ki je moje ‘veliko delo’. Moje življenje prežema in vodi ena sama ideja in en sam cilj: to je prodreti v skrivnost osebnosti …Osebnost je najvišja oblika udejanjenja vrojenih značilnosti posameznega človeka. To je delo največjega življenjskega poguma in nedvomno potrdilo individualnega obstoja.«

V tem predavanju bomo govorili, kaj je za Junga osebnost, o pomembnosti soočanja s samim seboj, o orodjih za razvoj osebnosti, o značilnostih razvite osebnosti, procesu individuacije itd.

Najava dogodkov:

Tečaji|