Izdali smo prvo knjigo! Glas tišine, verjetno večini članom precej poznani tekst, je del starodavnega tibetanskega svetega besedila, ki ga je na Zahod prinesla Helena Petrovna Blavatsky. Prevod in vizualna podoba knjige sta plod članov našega društva. Knigo lahko kupite v naših prostorih! V mehki ali trdi vezavi :)