Nova Akropola je tudi letos v okviru Mariborskega festivala Lent sodelovala na Art kampu. Tokrat smo s štiridnevno delavnico fizike poskušali na zanimiv način otrokom in drugim prikazati lepote fizike. Upamo, da smo koga navdušili nad spoznavanjem zakonitosti narave in pomembnostjo tega ter morda koga spodbudili k samostojnemu opazovanju in raziskovanju, predvsem pa iskanju vzrokov.