19. in 20. novembra 2014 smo ob Unescovem Svetovnem dnevu filozofije v Ljubljani in Mariboru priredili cikel predavanj Jaz, družba, država z naslednjimi temami:Potrebujemo več vljudnosti, Kako se gradi država, Socialna inteligenca in Paideia – oblikovanje človeka.