ARISTOTEL DANES2

Šola filozofije je program predavanj Nove Akropole, ki zaobjema najpomembnejše miselne sisteme Vzhoda in Zahoda ter v njih zajete praktične usmeritve, ki človeku pomagajo učinkovito uresničiti svoje potenciale.

Ta program zajema več tematskih ciklusov predavanj. Zasnovan je po modelu klasičnih filozofskih šol, kar vključuje preučevanje različnih vidikov človekovega ustvarjanja. Program dopolnjujejo tudi praktični tečaji.

Šola filozofije se začne z uvodnim ciklusom, temu pa nato sledijo ti tematski ciklusi predavanj:

PSIHOLOGIJA
Stare civilizacije so v široki paleti svojih filozofij zapustile tudi psihološka znanja, saj je ljubezen do modrosti zaobjemala preučevanje človekove psihe, njenih težav in potencialov.

MODROST VZHODA IN ZAHODA I, II
Človek se je od nekdaj spraševal o sebi, svojem izvoru in usodi ter svojem položaju v svetu. O tem so se spraševali ljudje na Daljnem vzhodu in na Zahodu, njihovi odgovori pa so aktualni tudi za današnjega človeka.

SIMBOLIZEM V CIVILIZACIJAH
Primerjalno preučevanje mitov in simbolov v vseh civilizacijah skozi prostor in čas.

PRAKTIČNA FILOZOFIJA IN ETIKA
Najpomembnejši pristopi v vzhodni in zahodni filozofiji morale.

SOCIOPOLITIKA
Filozofski pogled na človeka kot družbeno bitje, posameznika, katerega naravno okolje je človeška skupnost.

Zavest kot združujoči element v skupnosti je gibalo družbenih odnosov, ki presegajo posamezne interese in katerih cilj je splošno dobro.

RETORIKA I, II
Umetnost govorništva in učinkovitost v govornem izražanju.

ZGODOVINA FILOZOFIJE I, II, III, IV
Filozofska gibanja skozi zgodovino ter analiza njihovih zgodovinskih okoliščin in vpliva.

ZGOVODINA RELIGIJ
Primerjalno preučevanje teoloških sporočil v religijah, ki so v različnih časih pripomogle k dvigovanju človekove zavesti.

ANTROPOGENEZA

KOZMOGENEZA

ASTROLOGIJA

FILOZOFIJA ZNANOSTI

METAFIZIČNA ESTETIKA