Naše knjige

/Naše knjige

V Novi Akropoli smo izdali nekaj knjig in malih knjižic. Nekatere so izpod peres članov Nove Akropole iz različnih držav, druge pa so prevodi del, za katera menimo, da so temeljno branje za človeka, ki želi stopati skozi življenje s smislom in vizijo.

Knjige in knjižice lahko kupite na naših sedežih, lahko jih naročite na info@akropola.org, najdete pa jih tudi v knjigarnah.

Knjige

Knjižice