Vrata – pogum za preseganje omejitev

Prehod skozi vrata simbolizira preseganje meja med starim in novim, med tistim, kar smo bili, in tistim, kar lahko postanemo. Ta korak zahteva odločnost izbire. Odločnost, da pustimo za seboj to, kar je preživeto, staro, uhojeno, v imenu novega, čeprav še neznanega življenja.

Kaj so vrata? Vrata ločujejo dva prostora, dva svetova – svet znanega in svet neznanega; o drugem ne vemo ničesar in zato se nam zdi, da je poln nevarnosti. V znanem svetu je zelo udobno, prijetno, mirno. Vendar obstaja določena nevarnost: če bomo samo tekali v krogu, se ne bomo naučili novih stvari, ne bomo širili svojih obzorij, ne bomo šli zunaj svojih meja, svojih okvirov. Začeli se bomo obnašat stereotipno, šablonsko, razmišljanja bodo postala zakrknjena, zamrznjena. V nas bo vse manj življenja, ne bo razvoja. Od takšnih ljudi je pogosto možno slišati besede, kot so: “Dolgčas mi je”. To samo dokazuje, da so “ostali doma”. To lahko slišimo od ljudi različnih starosti v različnih življenjskih obdobjih. Življenje zanje postane dolgočasno, sivo, nezanimivo.

Simbol vrat je povezan z notranjo vrlino odločnosti, odločanja. Pomembno je, da se odločimo za nemogoče, da zapustimo staro in naredimo korak proti novemu in neznanemu, da pridobimo nove izkušnje, da se odpremo življenju in svoji usodi.