Ex libris

/Ex libris

Spodnji prispevki so premišljen izbor iz del modrecev ali filozofov ali pa literarnih del, ki so se zaradi svoje veličine ohranila stoletja ali celo tisočletja.

Glas tišine: Modrost srca in modrost očesa

Kategorija: Ex libris|

Vsakdo ima možnost, da pridobi modrost srca, vendar pa mora, kot navaja spodnji odlomek, prej ''očistiti srce''. Tisti, ki spoznava, se mora notranje očistiti, da bi čista voda modrosti, ki priteka vanj kot v očiščeno posodo, ohranila svojo pravo vsebino in se v čisti, nepopačeni obliki prenašala tudi naprej.

Glas tišine: O učenju

Kategorija: Ex libris|

Vsak poraz je uspeh in vsak iskreni poskus bo nekega dne poplačan. Stebla svetih kali, ki poženejo in neopažene rastejo v učenčevi duši, se ob vsaki novi preizkušnji okrepijo, ovijajo se kot trst, vendar se nikoli ne morejo zlomiti niti izginiti. Ko pride njihov čas, se razcvetejo.

Glas tišine: O ljubezni

Kategorija: Ex libris|

Vsaki človeški solzi pusti, da ti še vroča pade na srce in ostane tam. Ne obriši je, vse dokler ne izgine bolečina, ki jo je ustvarila.

Glas tišine: Delovanje, njegove posledice in strah

Kategorija: Ex libris|

Eden ključnih problemov, ki nas odvračajo od delovanja, je strah. Toda, če poznamo »orožja«, tj. znanje, volja in pogum, s katerimi ga lahko premagamo, potem ni razloga, da ne bi delovali.

O prijateljstvu

Kategorija: Ex libris|

Mark Tulij Cicero, rimski državnik, pravnik, politični teoretik in filozof, (106–43 pr. n. št.) je v spisu O prijateljstvu "v korist mnogim", kot pravi sam, zapisal nekatere svoje poglede na prijateljstvo.

Pisma očeta sinu

Kategorija: Ex libris|

V pogovoru med očetom in sinom se razkriva ena od večnih človeških tem, aktualnih tako danes kot tudi v starem Sumerju – to so odnosi med starši in njihovimi otroki. Besedilo je zapisano na starodavnih glinenih ploščicah, ki izvirajo iz približno leta 1600 pr. n. št..

Pico della Mirandola – Govor o človekovem dostojanstvu

Kategorija: Ex libris|

Italijanski filozof in pesnik Giovanni Pico della Mirandola je razpravo Govor o človekovem dostojanstvu (Oratio de hominis dignitate) napisal leta 1486, ko je napolnil 24 let.

Rumi – sufijski pesnik

Kategorija: Ex libris|

Glasbo, ples in poezijo je opeval kot različne poti do Boga. Svojo poezijo je znal prežeti z lastnimi izkušnjami, humanizmom in najglobljo mistiko. Glavna tema Rumijeve misli je podobno kot pri drugih sufijskih pesnikih enost z Ljubljenim (prvotnimi koreninami), od katerega smo bili odtrgani in se od njega odtujili.

Dhammapada – pot popolnosti

Kategorija: Ex libris|

Dhammapada je zbirka izrekov in nasvetov za vsakdanje življenje, ki so na Daljnem vzhodu stoletja navdihovali tako kralje kot puščavnike, tako moške kot tudi ženske, kajti, kot pravijo budisti, pravila Poti popolnosti so enaka za vse.

Albert Einstein – Moj pogled na svet

Kategorija: Ex libris|

Albert Einstein je eden najpomembnejših znanstvenikov, ki je temeljno pretresel področje fizike. Einsteinova glavna težnja je bila, da bi spoznal globoke zakone, ki vladajo naravi in ki jih lahko vsaj delno doumemo. Pri svojem odkrivanju teh zakonov se je opiral predvsem na intuicijo.

Plemenito srce viteza Gauvaina

Kategorija: Ex libris|

Kralj Artur se spopade z vitezom čarodejem in ker v dvoboju izkaže pogum, mu vitez podari še eno leto življenja. Toda v tem času mora razrešiti naslednjo uganko – kaj si ženska od vsega na svetu najbolj želi? Izkaže se, da je to zelo težavna naloga – Artur tava po svetu, vendar dobi samo neustrezne odgovore. Skorajda ga že preplavi obup, ko v temačnem gozdu ugleda majhno kolibo …

Scipionove sanje

Kategorija: Ex libris|

Tedaj sem ga /.../ vprašal, ali živijo Paulus, moj oče, in drugi, za katere smo menili, da so mrtvi. "Da, seveda," je odgovoril, "tisti, ki so ubežali okovom telesa, kot da bi bilo ječa, živijo; medtem ko je to, kar vi imenujete življenje, smrt. Toda ali vidiš očeta Paula, kako ti prihaja naproti?" Ko sem ga zagledal, so me oblile solze, on pa me je objemal in poljubljal ter mi tako onemogočal jokati.